Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Družina » Výpis "Dokumenty a informace"

Informace pro rodiče dětí navštěvujících ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Sdělujeme rodičům, že od září 2015 bude navýšen měsíční příspěvek na dítě o 40,- Kč. Platba za jedno pololetí za dítě bude tedy činit 700,- Kč. Toto opatření je ve shodě  s vyhláškou 74/2005 Sb. Důvodem navýšení je jednak potřeba koupě nábytkového vybavení pro dvě nová oddělení družiny (jedno na Dvorecké a jedno na Požární), ale také nahrazení opotřebovaného nábytku či zakoupení nových hraček pro děti. Část příspěvku je také určena na pokrytí energií.

Přihlášky do školní družiny na příští školní rok

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Od 1. 6. 2015 se přijímají Zápisní lístky – přihlášky do školní družiny na školní rok 2015/16.Kapacita na budově Dvorecká je 90 míst, na budově Požární 80. Zápisní lístek si můžete stáhnout na stránkách školy nebo vyzvednout  u vychovatelek ŠD. Celý článek

Provozní doba školní družiny na budovách Dvorecká a Požární

Vložil(a): Eva Čechová

                                   ranní                                                   odpolední

pondělí              6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

úterý                  6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

středa                6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

čtvrtek                6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

pátek                  6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 00

 

Vnitřní řád ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

(Vnitřní řád ŠD byl vydán v souladu s ustanoveními § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon)

  • Provoz a vnitřní režim zařízení

  1. Školní družina (dále ŠD nebo družina) je součástí Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvkové organizace.
  2. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy. Celý článek

Směrnice ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, 620 00 Brno

Příloha č. 1 k Vnitřnímu řádu školní družiny

 

Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině

Tato směrnice určuje povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace (dále jen provozovatel).

Provozovatel stanovuje příspěvek tak, aby jeho výše nepřesáhla 30% průměrných neinvestičních nákladů vynakládaných provozovatelem na jedno dítě umístěné v tomto školském zařízení.

Výše příspěvku na jedno dítě umístěné ve školní družině činí 140,- měsíčně. 

Neinvestiční náklady Celý článek

Pravidla pro přijetí do školní družiny

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Příloha č. 2 k Vnitřnímu řádu školní družiny

P r a v i d l a 

pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině Základní školy Brno, Měšťanská 21, p. o.

  1. K pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině jsou přijímáni žáci 1. stupně Základní školy Brno, Měšťanská 21, Brno do stanovené kapacity 170 žáků.
  2. Žáci se do školní družiny zařazují k  pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti na základě přihlášky, a to vždy nejdéle na dobu příslušného školního roku. Celý článek