Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Den Země

Den Země

Vložil(a): Petra Pítra

V pátek 21. 4. 2017 se na naší škole konal Den Země. V rámci tohoto dne probíhaly v každém ročníku různé aktivity spjaté s přírodou a ochranou životního prostředí.

 

Den mezi zvířaty

Žáci 6. ročníku oslavili Den Země návštěvou brněnské zoologické zahrady. Hned v úvodu se rozdělili do dvojic, dostali pracovní listy, zoo jim byla k dispozici a  vše mohlo začít. Při vypracování otázek ze života ohrožených druhů zvířat a ekologie museli žáci prokázat schopnost komunikace, zvládnout orientaci v prostředí, dokázat správně zformulovat myšlenky a odpovědět na zvídavé otázky. Všem se to podařilo na výbornou. Žáci byli spokojeni,  dozvěděli se mnoho zajímavého a odnesli si spoustu zážitků.

Zapsala Lucie Kučerová

Archeoskanzen Modrá a Živá voda

Den Země si žáci sedmých ročníků připomněli exkurzí do archeoskanzenu v Modré a návštěvou Živé vody. Tato exkurze byla věnována ochraně životního prostředí a byla spojena i s nahlédnutím do života našich slovanských předků jejichž  život byl s přírodou daleko více spjat než náš.

Zapsala Jana Vintrlíková

Jaro v zahradě

Osmé třídy strávily Den Země v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně. Žáci se seznámili s nejrůznějšími druhy rostlin, pozorovali motýly a obdivovali tropické květiny ve skleníku. Pobyt na čerstvém vzduchu všem prospěl a žáci si uvědomili, jak je příroda na jaře krásná. Koupí skalniček si mnozí odvezli kousek jara také do vlastní zahrádky.

Zapsala Eva Šipulová

 

Projekty – Ochrana životního prostředí

Žáci devátých ročníků se zúčastnili školního projektu Den Země, zaměřeného na likvidaci léčiv, čistotu vody a spotřebu energií v domácnostech. Žáci byli rozděleni do 12 skupin po 3 až 4 lidech a každá skupina si vybrala jedno téma ze seznamu: používaná léčiva lidmi, likvidace nevyužitých léčiv, dopad na životní prostředí. kolik vody může prokapat špatně těsnícím vodovodním kohoutkem za víkend, za měsíc, za rok? Srovnání cenové náročnosti pořízení klasického soukromého bazénu u domu a využívání veřejných koupališť pro rodinu 2+2 s autem v období 10 let. Cesta do práce autem, na kole, či MHD, jako čerstvý maturant s ŘP skupiny B.

Poté měli 3 vyučovací hodiny k tomu, aby samostatně, prostřednictvím internetu i jiných zdrojů, nalezli odpovědi na danou problematiku. Po nalezení odpovědí žáci vypracovali plakáty a ty prezentovali před ostatními spolužáky.

Projekt žáků devátých tříd dopadl na jedničku. Žáci se naučili kooperovat ve skupinách, rozdělit si jednotlivé úkoly a zdokonalit si své řečnické dovednosti.

Zapsala Petra Dvořáčková

 

Více fotografií z akcí naleznete ve fotogalerii.