Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Družina » Výpis "Dokumenty a informace"

Seznam přijatých žáků do školní družiny na budově Požární 1 (kapacita 80 míst)

Vložil(a): Božena Küfhaberová

1. 17-18ŠD098
2. 17-18ŠD096
3. 17-18ŠD094
4. 17-18ŠD092
5. 17-18ŠD091
6. 17-18ŠD097
7. 17-18ŠD100
8. 17-18ŠD106
9. 17-18ŠD105
10. 17-18ŠD101
11. 17-18ŠD103
12. 17-18ŠD102
13. 17-18ŠD114
14. 17-18ŠD117
15. 17-18ŠD107
16. 17-18ŠD118
17. 17-18ŠD109
18. 17-18ŠD113
19. 17-18ŠD116
20. 17-18ŠD122
21. 17-18ŠD119
22. 17-18ŠD120
23. 17-18ŠD121
24. 17-18ŠD127
25. 17-18ŠD125
26. 17-18ŠD126
27. 17-18ŠD123
28. 17-18ŠD124
29. 17-18ŠD132
30. 17-18ŠD128

31. 17-18ŠD130
32. 17-18ŠD129
33. 17-18ŠD131
34. 17-18ŠD166
35. 17-18ŠD134
36. 17-18ŠD133
37. 17-18ŠD139
38. 17-18ŠD137
39. 17-18ŠD135
40. 17-18ŠD136
41. 17-18ŠD138
42. 17-18ŠD148
43. 17-18ŠD154
44. 17-18ŠD155
45. 17-18ŠD157
46. 17-18ŠD164
47. 17-18ŠD156
48. 17-18ŠD158
49. 17-18ŠD161
50. 17-18ŠD160
51. 17-18ŠD159
52. 17-18ŠD152
53. 17-18ŠD150
54. 17-18ŠD147
55. 17-18ŠD145
56. 17-18ŠD143
57. 17-18ŠD144
58. 17-18ŠD141
59. 17-18ŠD163
60. 17-18ŠD165

61. 17-18ŠD162
62. 17-18ŠD153
63. 17-18ŠD149
64. 17-18ŠD142
65. 17-18ŠD146
66. 17-18ŠD074
67. 17-18ŠD140
68. 17-18ŠD167
69. 17-18ŠD168
70. 17-18ŠD169
71. 17-18ŠD170
72. 17 -18ŠD015
73. 17 -18ŠD028

Seznam přijatých žáků do školní družiny na budově Dvorecká 4 (kapacita 90 míst)

Vložil(a): Božena Küfhaberová

1. 17-18ŠD020
2. 17-18ŠD014
3. 17-18ŠD011
4. 17-18ŠD022
5. 17-18ŠD005
6. 17-18ŠD010
7. 17-18ŠD001
8. 17-18ŠD006
9. 17-18ŠD017
10. 17-18ŠD004
11. 17-18ŠD002
12. 17-18ŠD009
13. 17-18ŠD016
14. 17-18ŠD024
15. 17-18ŠD007
16. 17-18ŠD016
17. 17-18ŠD025
18. 17-18ŠD012
19. 17-18ŠD008
20. 17-18ŠD111
21. 17-18ŠD112
22. 17-18ŠD046
23. 17-18ŠD027
24. 17-18ŠD108
25. 17-18ŠD021
26. 17-18ŠD056
27. 17-18ŠD067
28. 17-18ŠD035
29. 17-18ŠD031
30. 17-18ŠD032

31. 17-18ŠD033
32. 17-18ŠD034
33. 17-18ŠD029
34. 17-18ŠD036
35. 17-18ŠD038
36. 17-18ŠD037
37. 17-18ŠD039
38. 17-18ŠD051
39. 17-18ŠD052
40. 17-18ŠD060
41. 17-18ŠD030
42. 17-18ŠD061
43. 17-18ŠD068
44. 17-18ŠD066
45. 17-18ŠD065
46. 17-18ŠD064
47. 17-18ŠD063
48. 17-18ŠD074
49. 17-18ŠD075
50. 17-18ŠD071
51. 17-18ŠD072
52. 17-18ŠD057
53. 17-18ŠD069
54. 17-18ŠD040
55. 17-18ŠD049
56. 17-18ŠD050
57. 17-18ŠD053
58. 17-18ŠD054
59. 17-18ŠD055
60. 17-18ŠD070

61. 17-18ŠD076
62. 17-18ŠD077
63. 17-18ŠD078
64. 17-18ŠD079
65. 17-18ŠD081
66. 17-18ŠD080
67. 17-18ŠD062
68. 17-18ŠD084
69. 17-18ŠD086
70. 17-18ŠD089
71. 17-18ŠD087
72. 17-18ŠD085
73. 17-18ŠD013
74. 17-18ŠD090
75. 17-18ŠD082
76. 17-18ŠD083
77. 17-18ŠD088
78. 17-18ŠD059
79. 17-18ŠD047
80. 17-18ŠD042
81. 17-18ŠD043
82. 17-18ŠD058
83. 17-18ŠD048
84. 17-18ŠD041
85. 17-18ŠD044
86. 17-18ŠD045
87. 17-18ŠD003

Informace pro rodiče dětí navštěvujících ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Sdělujeme rodičům, že od září 2015 bude navýšen měsíční příspěvek na dítě o 40,- Kč. Platba za jedno pololetí za dítě bude tedy činit 700,- Kč. Toto opatření je ve shodě  s vyhláškou 74/2005 Sb. Důvodem navýšení je jednak potřeba koupě nábytkového vybavení pro dvě nová oddělení družiny (jedno na Dvorecké a jedno na Požární), ale také nahrazení opotřebovaného nábytku či zakoupení nových hraček pro děti. Část příspěvku je také určena na pokrytí energií.

Přihlášky do školní družiny na příští školní rok

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Od 1. 6. 2015 se přijímají Zápisní lístky – přihlášky do školní družiny na školní rok 2015/16.Kapacita na budově Dvorecká je 90 míst, na budově Požární 80. Zápisní lístek si můžete stáhnout na stránkách školy nebo vyzvednout  u vychovatelek ŠD. Celý článek

Provozní doba školní družiny na budovách Dvorecká a Požární

Vložil(a): Eva Čechová

                                   ranní                                                   odpolední

pondělí              6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

úterý                  6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

středa                6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

čtvrtek                6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

pátek                  6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 00

 

Vnitřní řád ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

(Vnitřní řád ŠD byl vydán v souladu s ustanoveními § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon)

Celý článek

Směrnice ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, 620 00 Brno

 

Příloha č. 1 k Vnitřnímu řádu školní družiny

 

Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu  neinvestičních nákladů ve školní družině

Celý článek

Pravidla pro přijetí do školní družiny

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, 620 00 Brno

 

Příloha č. 2 k Vnitřnímu řádu školní družiny

 

P r a v i d l a

 

pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině Základní školy Brno, Měšťanská 21,p.o.

  Celý článek