Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Výpis "Informace"

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Připomínáme rodičům, že DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na budovách Dvorecká 4 a Požární 1 se koná ve středu 18. října 2017 od 8:00 do 11:40 hodin.
Zájemci o výuku jsou srdečně zváni – paní učitelky a paní asistentky se těší na Vaši návštěvu.

Informace rodičům o stravování

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Vážení rodiče, dne 2. října 2017 byla uvedena do provozu zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna na Měšťanské. Celý měsíc jsme obědvali jídlo dovážené z Novolíšeňské a nejen my, ale snad i Vaše děti jsme byli s kvalitou spokojeni. Na výdejnách jste možná žádnou změnu ani nezaznamenali.
Paní kuchařky budou od 3. 10. vařit za pomocí nových technologií a moderního zařízení. Než si zvyknou používat nové spotřebiče, budeme jíst jen 1 druh oběda. Předpokládáme, že nejpozději po 14 dnech (cca v polovině října) si na Měšťanské budou moci žáci a zaměstnanci „odčipnout“ oběd, na který mají zrovna chuť. Budeme vybírat ze dvou druhů jídel. Jak tomu bude na výdejnách na Dvorecké a Požární, o tom se nyní jedná.
Dovolujeme si upozornit rodiče, že jednoměsíční „náhradní“ provoz neznamená žádnou změnu v obvyklé nutnosti včas uhradit stravu dětem. Zaznamenali jsme celou řadu výtek od rodičů, že „nevěděli“. Avšak již o prázdninách jsme v příspěvcích informovali, že je třeba do 20. dne předchozího měsíce uhradit danou měsíční částku, aby mohlo dítě obědvat. Prosím, dodržujte tento pokyn, aby se Vaše dítě necítilo „odstrčené“, když mu musíme zejména na počátku měsíce sdělit, že oběd nemá nahlášený, protože nebyl uhrazen.
Děkujeme za pochopení a věříme, že nyní již nic nebrání obvyklému provozu ŠJ i školních výdejen na naší škole.

Zobrazení čísla školy v mobilním telefonu

Vložil(a): Radek Vecheta

Vážení rodiče,

dovolte připomenout Vám informaci z loňského roku, že při volání ze školy na Váš mobilní telefon se Vám zobrazují neznámá čísla (neuvádíme je v žádném seznamu kontaktů). V rámci úspor na volání jsme totiž přistoupili na vytvoření GSM brány na ústředně, kam jsou vloženy dvě SIM karty. Na ně je přesměrováno volání pracovníků školy, kteří volají na čísla mobilních telefonů.

Telefonní čísla školy 770 112 885, 770 112 886, která se Vám zobrazují na mobilních telefonech, NEJSOU určena k volání do školy. Pouze je vezměte na vědomí, že jsou se školou spojena. Nepoužívejte je ani ke zpětnému volání do školy. Pokud najdete zmeškaný hovor a použijete zpětné volání na uvedená čísla, pak Vás automaticky ústředna vždy přepojí do kanceláře školy, a ne k tomu, kdo Vás volal. Pracovníci v kanceláři nemohou nijak zjistit, ze které klapky ze školy Vás volali.

Pro volání do školy jednotlivým pracovníkům využívejte prosím čísla z původního seznamu, tedy čísla ve tvaru 533 433 3XX, kde místo XX patří klapka příslušného telefonu viz Kontakty.

Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče žáků na budově Měšťanská

Vložil(a): Božena Küfhaberová

S platnosti od 6. 2. 2017 je na Měšťanské upraveno zvonění.

Začátek vyučování zůstává v 8 hodin, ukončení dopolední výuky je v 13:45 hodin. Odpolední výuka začíná v 14:15 hod., končí v 15:50.

Výsledky ankety pro rodiče na téma hovorové hodiny

Vložil(a): Radek Vecheta

V termínu od 2. do 6. 12. 2016 dostali rodiče žáků prostřednictvím webové aplikace Bakaláři – (v rámci EŽK) možnost zhodnotit formu a průběh hovorových hodin ze 14. 11. 2016 v nesportovních třídách. Tuto možnost využilo 56 rodičů.

Výsledky ankety

1.  Vyhovovala Vám forma setkání Vás a dítěte s třídní učitelkou podle časového rozpisu?

Ano                  55          Ne                    1

2.  Vyhovovala Vám forma setkání Vás a dítěte s třídní učitelkou podle časového rozpisu?                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ano                  56          Ne                    0

3.    Byly pro Vás materiály, které jste na hovorových hodinách dostali, výstižné? (hodnocení a sebehodnocení)

Ano                  56          Ne                    0

V textové části se vyjádřilo pouze málo rodičů, zde jsou jejich názory:

Způsob vedení hovorových hodin nám vyhovuje a zdá se nám vhodný.

Hovorové hodiny mě vyhovují více než klasické třídní schůzky.

V pořádku.

Děkuji, byla jsem mile překvapená.

Maximálně nám vyhovuje možnost rezervace termínu, považujeme za dostačující formu setkání pouze rodič s třídní učitelkou.

Myslím, že je moc fajn, když se hodnocení žáka může probrat s rodičem, žákem a paní učitelkou v těchto hovorových hodinách pospolu.  A pokud je problém, hledat společné řešení. Moc chválím přístup paní učitelky Kučerové k žákům.

Vše proběhlo velmi nadstandardně, perfektní komunikace s paní učitelkou Šipulovou (třídní učitelkou), veškeré informace i souhrn známek. Děkujeme.

Uvítala bych, kdyby byli na hovorových hodinách přítomni učitelé, které má syn z hlavních předmětů jako M, ČJ, AJ. V písemném hodnocení mi chybělo, v čem je třeba se zlepšit, na čem zapracovat, nebo v čem se naopak daří.  Vlastně vůbec nevím, kdo mého syna učí, znám jen třídní učitelku. Chápu však, že uskutečnit hovorové hodiny za přítomnosti ostatních učitelů je prakticky nereálné, protože jsou sami třídními a nemají tudíž čas chodit ještě do jiných tříd.

Zpřísněná pravidla na používání mobilů ve výuce

Vložil(a): Eva Čechová

Vzhledem k stále se opakujícímu porušování školního řádu – používání mobilů při výuce, byla na Měšťanské od 12. 10. 2016 přijata přísnější opatření.

Každý žák, který má u sebe mobil, ho musí před hodinou vypnout a uložit do tašky. Pokud tak neučiní, bude mu mobil učitelem odebrán a vrácen po hodině. Při dalším porušení mu bude mobil odebrán do konce vyučování. Každé další nedodržení pokynu znamená odebrání mobilu do konce vyučování, avšak předán bude pouze zákonnému zástupci. Současně se zabavením mobilu bude žákovi vždy uděleno odpovídající kázeňské opatření.

Pokud zákonný zástupce ze závažných důvodů potřebuje s dítětem hovořit v průběhu hodiny, může zavolat do kanceláře školy.

Brno 11. 10. 2016                                                                                                        B. Küfhaberová, ředitelka školy

Informace pro rodiče a zájemce o Den otevřených dveří na budovách Dvorecká, Požární

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Milí rodiče a příznivci naší školy.

Pro ty z Vás, kteří se chystají na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na budovu Dvorecká a Požární dne 18. října, sdělujeme, že z provozních důvodů bude na těchto budovách DOD již v pondělí 17. října 2016 v době 8:00 – 11:40. Pro rodiče žáků 1. A, 1.B bude na obou budovách připravena ukázka výuky genetické metody čtení ještě týž den (17. 10.) odpoledne v době 15:00 – 16:00. Po skončení ukázky odejdou děti do družiny a paní učitelky rády zodpoví případné dotazy rodičů. Těšíme se na Vás, podpořte svou návštěvou zájem dětí o čtení.

Den otevřených dveří na budově Měšťanská 21 se koná podle plánu v úterý 18. 10. 2016 také v době 8:00 – 11:40.

Začátek školního roku

Vložil(a): Eva Čechová

Vedení základní školy v Tuřanech sděluje žákům i jejich rodičům, že školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016. Na budově Dvorecká a Požární začne vyučování v 8 hodin, na Měšťanské v 9 hodin.

Dále žádáme rodiče z 1. – 4. tříd, pokud chtějí, aby děti odešly hned po úvodním zahájení vyučování samy domů, že je třeba jejich písemné stanovisko. V opačném případě nemohou žáci sami odejít. Ještě upozorňujeme, že ve čtvrtek 1. září není ranní družina.

Seznam přijatých žáků do školní družiny pro školní rok 2016/17

Vložil(a): Eva Čechová

budova Dvorecká 4, Brno, /kapacita 90 míst/
1.16-17ŠD02031.16-17ŠD07361.16-17ŠD045
2.16-17ŠD01432.16-17ŠD03062.16-17ŠD040
3.16-17ŠD01133.16-17ŠD05963.16-17ŠD050
4.16-17ŠD02234.16-17ŠD05364.16-17ŠD058
5.16-17ŠD00535.16-17ŠD05165.16-17ŠD039
6.16-17ŠD01036.16-17ŠD04666.16-17ŠD074
7.16-17ŠD01837.16-17ŠD06867.16-17ŠD044
8.16-17ŠD00638.16-17ŠD06568.16-17ŠD069
9.16-17ŠD00139.16-17ŠD02869.16-17ŠD043
10.16-17ŠD00440.16-17ŠD05570.16-17ŠD082
11.16-17ŠD02641.16-17ŠD07271.16-17ŠD078
12.16-17ŠD00942.16-17ŠD02972.16-17ŠD031
13.16-17ŠD01643.16-17ŠD03873.16-17ŠD037
14.16-17ŠD02344.16-17ŠD07674.16-17ŠD035
15.16-17ŠD00345.16-17ŠD03275.16-17ŠD049
16.16-17ŠD01746.16-17ŠD05476.16-17ŠD052
17.16-17ŠD02447.16-17ŠD06677.16-17ŠD070
18.16-17ŠD00748.16-17ŠD04778.16-17ŠD071
19.16-17ŠD00849.16-17ŠD05079.16-17ŠD079
20.16-17ŠD01350.16-17ŠD06780.16-17ŠD080
21.16-17ŠD01251.16-17ŠD04281.16-17ŠD064
22.16-17ŠD01552.16-17ŠD03682.16-17ŠD056
23.16-17ŠD02553.16-17ŠD08183.
24.16-17ŠD01954.16-17ŠD03384.
25.16-17ŠD02155.16-17ŠD03485.
26.16-17ŠD00256.16-17ŠD06386.
27.16-17ŠD07557.16-17ŠD06087.
28.16-17ŠD05758.16-17ŠD04888.
29.16-17ŠD06159.16-17ŠD04189.
30.16-17ŠD06260.16-17ŠD02790.

 

budova Požární 1, Brno, /kapacita 80 míst/
1.16-17ŠD15631.16-17ŠD11761.16-17ŠD155
2.16-17ŠD14632.16-17ŠD12562.16-17ŠD148
3.16-17ŠD13033.16-17ŠD11363.16-17ŠD147
4.16-17ŠD13334.16-17ŠD12264.16-17ŠD135
5.16-17ŠD09135.16-17ŠD11865.16-17ŠD144
6.16-17ŠD09236.16-17ŠD12366.16-17ŠD119
7.16-17ŠD09637.16-17ŠD11667.16-17ŠD127
8.16-17ŠD09338.16-17ŠD13268.16-17ŠD158
9.16-17ŠD09739.16-17ŠD13469.16-17ŠD159
10.16-17ŠD09840.16-17ŠD10870.16-17ŠD160
11.16-17ŠD09441.16-17ŠD14171.
12.16-17ŠD09542.16-17ŠD15772.
13.16-17ŠD09943.16-17ŠD11573.
14.16-17ŠD10044.16-17ŠD14974.
15.16-17ŠD10145.16-17ŠD11275.
16.16-17ŠD10546.16-17ŠD12976.
17.16-17ŠD10447.16-17ŠD14377.
18.16-17ŠD10648.16-17ŠD14078.
19.16-17ŠD10749.16-17ŠD10979.
20.16-17ŠD10350.16-17ŠD15480.
21.16-17ŠD10251.16-17ŠD110
22.16-17ŠD15252.16-17ŠD139
23.16-17ŠD14553.16-17ŠD138
24.16-17ŠD12854.16-17ŠD131
25.16-17ŠD11155.16-17ŠD136
26.16-17ŠD11456.16-17ŠD126
27.16-17ŠD12057.16-17ŠD142
28.16-17ŠD12158.16-17ŠD151
29.16-17ŠD15359.16-17ŠD124
30.16-17ŠD15060.16-17ŠD137

Seznam 1. AB pro rok 2016/2017

Vložil(a): Eva Čechová

Seznam žžáků 1. A, budova DvoreckáSeznam žžáků 1. B, budova Požžární
šškolní rok 2016/2017šškolní rok 2016/2017
1.Bárta Petr1.Bartlová Natálie
2.Cink Vojtěch2.Des Jiří
3.Černá Petra3.Dvořáková Alena
4.Dohnalová Lucie4.Gago Jan
5.Florian Jakub5.Horákovská Denisa
6.Florian Matěj6.Chalupová Zuzana
7.Hladík Jakub7.Janečková Nela
8.Horáčková Lucie8.Juráková Lucie
9.Hrabálková Karolína9.Kopřiva Michal
10.Hrušška Filip10.Krubová Adéla
11.Chepil Albina11.Matouššková Beata
12.Kalivoda Matyᚹ12.Matulová Elišška
13.Kocáb Matyᚹ13.Milotínská Vanessa
14.Kučerová Adéla14.Moržžolová Martina
15.Lašštůvka Michal15.Nečas Jan
16.Manolovová Sofie16.Němec Adam
17.Maťátková Natálie17.Pazderová Madlen
18.Mesároššová Anna18.Plocková Alžžběta Antonie
19.Niedermeierová Nelli19.Rubinková Lucie
20.Novotný Filip20.Rusler Filip
21.Pfefrová Lea21.Slabý Františšek
22.Sadílek David22.Suchá Barbora
23.Sázavská Elišška23.ŠŠivec Marek
24.Sedláček Dominik24.Tašševský Alexandr
25.Skýbová Juliana25.Tauwinkelová Klára
26.ŠŠtěpnička Tobiᚹ26.Vejdovský Jan
27.Toužžínová Elišška27.
28.Turzík Matyᚹ28.
29.Urbančíková Vendula29.
30.30.

Seznam aktualizovaný ke dni 14. 6. 2016