Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Novinky"

Archeologie, aneb objev vlastního tvora…

Vložil(a): Petra Pítra

… tak zněl výtvarný námět pro žáky šestého ročníku.

Žáci si v hodinách výtvarné výchovy hráli na archeology, oprašovali kosti a bádali. Výsledkem jejich práce byly objevy nových a neuvěřitelných tvorů, které na „mezinárodním sjezdu archeologů“ také představili.

Co vše vybádali a jak si to užívali prozradí fotografie níže. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Zapsala Petra Pítra

 

 

Pozvánka na besedu – Školství v Tuřanech

Vložil(a): Jiří Pivrnec

6. ročníky v ANTHROPOSU

Vložil(a): Leona Patloková

9. 10. jsme jako každoročně navštívili Anthropos, abychom si zopakovali to, co jsme se naučili v dějepise. Zaujal nás samozřejmě mamut, ale také nástěnné malby a ukázky, jak žili naši předchůdci. Byli jsme překvapeni, že i na obyčejný zánět zubu se v pravěku mohlo zemřít.

 

 

Anthropos

 

 

 

9. ročníky za Shakespearem

Vložil(a): Leona Patloková

Ve středu 10.10. 2018 se žáci devátých tříd zúčastnili anglického divadelního představení  „A Midsummer´s Night Dream“ v podání studentů z ostravského gymnázia. Představení se konalo v prostorách Buran Teatru na ulici Kounicova. Slavná Shakespearova komedie o lásce byla zahrána v moderním a zjednodušeném podání se zajímavou hudbou. Angličtině bylo velmi pěkně rozumět a studentům se hra líbila.

Pasování prvňáčků

Vložil(a): Leona Patloková

Poslední týden v září, ve středu 26.9. 2018, se dvůr budovy Dvorecké přeměnil na královský přijímací sál, ve kterém král, pan ředitel ZŠ Měšťanská, přijímal zástup žadatelů o rytířský řád žáky prvních tříd. Nápomocní mu byli poddaní, zástupkyně pro první stupeň, třídní učitelky a žáci 9.A.  Za velkého jásotu byly děti z 1.A a 1.B pasovány do rytířského řádu a staly se právoplatnými členy KRÁLOVSTVÍ TUŘANSKÉHO.

 

 

Pasování prvňáčků

ZŠ Měšťanská na Tuřanském zelí

Vložil(a): Leona Patloková

Letos jsme se velmi aktivně zúčastnili akce Tuřanské zelí, která se konala na nádvoří radnice v sobotu 22. 9. Nejen, že jsme se potkali v příjemné atmosféře s žáky a rodiči naší školy, ale díky naší skvělé zelňačce, úžasným dětem z Požární a Dvorecké a šikovným členům fotbalové akademie jsme také ukázali, že máme spoustu úžasných dětí, učitelů i kuchařů.

Děkujeme všem účastníkům, ale i návštěvníkům, bylo to moc fajn a těšíme se na další akce.

Mgr. Petr Opletal

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

5. B v Jump parku

Vložil(a): Leona Patloková

Pátek 21. 9. strávila 5. B v jump parku. Dopoledne bylo plné zážitků a zároveň všem poskytlo prostor pro učení akrobatických prvků, budování odvahy a mnohého dalšího v procesu učení.

Bylo to prostě BOŽÍ.

Lukáš Adamec, TU

Informace pro žáky 9. tříd k přijímacím zkouškám na SŠ

Vložil(a): Leona Patloková

Přihlášku ke studiu na obory s talentovou zkouškou je nutné podat do 30. listopadu. Podrobné informace sledujte na webových stránkách příslušné školy.

Mgr. Petra Greplová

Obory s talentovou zkouškou

Máš talent a chceš zkusit obor s uměleckým nebo sportovním zaměřením? V talentových zkouškách ukážeš, co umíš. Přijímací řízení probíhá v jiném režimu než u běžných oborů a také mnohem dříve. Můžeš si podat dvě přihlášky, např. do oboru ve dvou školách nebo dvou oborů jedné školy.

Talentové zkoušky se konají:                                          

do uměleckých oborů v konzervatořích, např. obor Hudba

do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny Umění a užité umění 82např. obor s maturitou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký kovář a zámečník, pasíř

do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou (kromě toho čeká uchazeče a uchazečky povinná jednotná přijímací zkouška).

Přihlášku ke studiu podej do 30. listopadu

Tiskopis dostaneš ve tvé škole. Můžeš si podat dvě přihlášky, tzn. do dvou škol nebo dvou oborů s talentovou zkouškou.

Po vyplnění a podepsání přihlášky ji prokazatelným způsobem, např. doporučeným dopisem, pošli v písemné podobě (nelze elektronicky) spolu s požadovanými doklady řediteli střední školy nejpozději do konce listopadu.

 

První kolo přijímacího řízení

Ředitel školy určí v rámci stanoveného období pro zkoušky do oborů s talentovou zkouškou dva volitelné dny/termíny pro vykonání talentové zkoušky. Jeden z nich si vybereš a napíšeš do přihlášky.

 

období přijímacích zkoušek platné pro
2. – 15. ledna 2019 obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 – maturitní i nematuritní
15. – 31. ledna 2019 umělecké obory v konzervatořích

 

Gymnázia se sportovní přípravou – talentovky i jednotná zkouška

U všech maturitních oborů (s výjimkou s uměleckým zaměřením) se koná povinná jednotná přijímací zkouškaTýká se i 4, 6 a 8letých oborů gymnázií se sportovní přípravou. Po talentových zkouškách tě tak čekají písemné testy jednotné zkoušky, případně ještě i školní zkouška z dalších předmětů.

 

období pro talentové zkoušky 2. ledna – 15. února 2019
termíny pro jednotnou zkoušku 12. a 15. dubna 2019 – 4leté obory

16. a 17. dubna 2019 – 6 a 8leté obory

období pro školní zkoušku 12. – 28. dubna 2019

 

Jednotné testy se skládají z českého jazyka a literatury a matematiky.

Do celkového hodnocení uchazeče bude mít výsledek jednotné zkoušky podíl 40 %.

Výhoda jednotných zkoušek: když si podáš dvě přihlášky a zkoušku tedy vykonáš dvakrát,do hodnocení se ti vždy započítá lepší výsledek.

 

Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou

Pokud u talentové zkoušky uspěješ, pokračuješ dále v přijímacím řízení.

Seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na školním webu a přímo ve škole. Budeš-li přijat/a, nečekej žádný dopis ze školy.

Ode dne zveřejnění musíš nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Pokud tak neučiníš, vzdáváš se své možnosti stát se žákem dané školy.

Jestliže uspěješ v dvou školách, máš právo si vybrat jednu z nich a do té lístek podáš.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit.

Tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole v době podání přihlášky.

 

Nevyšlo to?

Když neuspěješ u talentové zkoušky, přijde ti písemné vyrozumění.

 

Tím ale nic nekončí. Jestliže jsi nebyl/a přijat/a do oboru s talentovou zkouškou, máš právo účastnit se přijímacího řízení pro ostatní obory v pozdějším termínu. Podívej se na jiné možnosti studia, zvol si jiný obor a do 1. března znovu podej dvě přihlášky ke studiu.

 

 

Slunný den v Moravském krasu

Vložil(a): Petra Pítra

Ve čtvrtek 20. září podnikli deváťáci již tradiční výpravu do Moravského krasu.

Počasí jim velmi přálo, ale přeci jen jim trochu promrzli kosti uvnitř Punkevní jeskyně, hlavně na lodičkách. Koho nezahřál výšlap na vyhlídku z Macochy, toho určitě zahřálo slunko a dobrá nálada.

Rádio Petrov u nás ve škole

Vložil(a): Leona Patloková

6. 9. navštívil naše prvňáčky tým rádia Petrov.

Děti čekalo několik zábavných her a úkolů a nová zkušenost – mluvit do opravdového mikrofonu. A tak děti tvořily „zprávy“, vymýšlely „reklamy“ a vymyslely i název nového rádia.

Odměnou za jejich šikovnost bylo příjemně strávené dopoledne a spousta dárečků, které děti dostaly.

Rádio Petrov