Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Novinky"

Seznam sešitů pro školní rok 2018/2019

Vložil(a): Radek Vecheta

Prosím nakupujte pro žáky 1. – 4. ročníku sešity v kvalitě PREMIUM (bílé listy, nesají)

Ostatní ročníky mohou mít kvalitu EKO (jsou z recyklovaného papíru, jsou levnější)

 

 1. ročník

511 premium s pom. linkou – 3x

440 premium – 1x

644 premium – 1x

 

 1. ročník

511 premium (s pomocnou linkou, ČJ) – 1 x

520 premium – 2 x

512 premium – 4 x

513 premium – 3 x

440 premium – 2 x

644 premium – 2 x

 

 1. ročník

510 premium – 1x

523 premium – 13x

440 premium – 2x

644 premium – 1x

sešit ML-1 notový – 1x

 

 1. ročník

510 premium – 1x

523 premium – 15x

545 premium – 1x

440 premium – 3x

644 premium – 1x

sešit ML-1 notový – 1x

 

 1. ročník

440 – 1x

520 – 1x

524 – 7x

544 – 7x

644 – 1x

Notový ML-1 – 1x

Poznámkový blok – 1x

Plastový lenoch A4

 

 

 1. ročník

424 – 1x

460 – 1x

520 – 3x

524 – 4x

540 – 3x

544 – 5x

525 – 1x

565 – 1x

Notový ML-2 – 1x

Poznámkový blok

 

 1. ročník

424 – 1x

460 – 1x

520 – 2x

524 – 2x

540 – 2x

544 – 5x

564 – 1x

525 – 1x

565 – 1x

Poznámkový blok – 1x

 

 1. ročník

424 – 1x

460 – 1x

520 – 2x

524 – 4x

540 – 2x

544 – 5x

560 – 1x

564 – 1x

525 – 1x

565 – 1x

Notový ML-2 – 1x

Poznámkový blok – 1x

 

 1. ročník

424 – 1x

460 – 1x

520 – 2x

524 – 2x

540 – 2x

544 – 5x

560 – 1x

564 – 1x

565 – 1x

Poznámkový blok – 1x

Upozornění pro žáky a rodiče ZŠ Měšťanská 21

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Upozorňujeme všechny žáky a rodiče, že od 7. 8. 2018 do 4. 1. 2019 budou probíhat stavební práce ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou.

Stavba se výrazně nedotkne provozu školy, bude pouze omezen provoz Technických dílen. Přístup do školy bude hlavním vchodem, jak jsou děti, i rodiče zvyklí.

 

Po dobu stavby platí přísný zákaz vstupu na staveniště pro všechny osoby, vyjma osob určených zvláštním předpisem.

Všichni žáci budou poučeni o bezpečnosti a způsobu fungování během stavby na začátku školního roku. 

Prosíme rodiče o trpělivost a shovívavost po dobu stavby a o zvýšenou pozornost týkající se bezpečnosti Vašich dětí i Vás.  

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Opletal – ředitel školy

McDonald´s Cup 2018

Vložil(a): Petra Pítra

             V letošním roce proběhl již 21. ročník školního fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Do této sportovní akce, která patří svým rozsahem k největším v celé Evropě, se zapojila i dvě prvostupňová družstva ze ZŠ Měšťanská. V prvním, okrskovém, kole si zajistila postup do dalších bojů obě dvě mužstva školy v Tuřanech. Za zmínku stojí to, že v následném okresním finále byla ZŠ Měšťanská jediná z brněnských škol, která měla v tomto kole zastoupení v obou kategoriích!

            Do dalších kol však postoupila pouze kategorie starší, tedy žáci ročníku narození 2006 – 2008. Kluci ze ZŠ Měšťanská byli k nezastavení a přes krajské finále prošli až do celorepublikového finále nazývaného Svátek fotbalu.

            Tohoto dvoudenního turnaje se zúčastnilo v Ústí nad Labem všech 15 vítězů krajských kol a samozřejmě i domácí ZŠ Rabasova. V těžké konkurenci naše škola obsadila celkové 14. místo. Individuální ocenění si navíc vysloužil Daniel Polák za nejrychleji vstřelenou branku turnaje. Po úvodním hvizdu mu ke gólu stačilo pouho pouhých 16 vteřin. Celá akce se nesla v přátelském duchu, ve chvílích volna byl k dispozici bohatý doprovodný program a všichni si celou akci náležitě užili.

            Gratulujeme a zároveň děkujeme všem, kteří příkladně reprezentovali Jihomoravský kraj, město Brno a hlavně ZŠ Měšťanská na této unikátní sportovní akci, které se zúčastnilo takřka 4 000 základních škol po celé republice.

Zapsal Martin Fučík

 

       

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vložil(a): Leona Patloková

 

Informační schůzka budoucích prvních tříd se koná

PRO TŘÍDU 1.A

NA BUDOVĚ DVORECKÁ 4

v úterý 12. června 2018 v 16 hodin 

PRO TŘÍDU 1.B

NA BUDOVĚ POŽÁRNÍ 1

v úterý 12. června 2018 v 17 hodin 

 

Seznamy dětí rozdělené na budovy Dvorecká a Požární jsou vyvěšeny na budovách a www.zsmestanska.cz. Na schůzce je možnost vyjádřit se k seznamům.

 

Dozvíte se informace

 • o výuce – učebnicích, pomůckách, školních potřebách
 • o koncepci výuky AJ na 1. stupni
 • o nových vyučovacích metodách
 • o školní družině
 • o školním stravování
 • o mimoškolních aktivitách dětí

 

Prosíme rodiče o účast na této schůzce (bez dětí) – budou podány důležité informace. Vzhledem k počtu žáků není možné sdělovat informace jednotlivým rodičům zvlášť. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vás.                                    Ředitelka školy B. Küfhaberová a zástupkyně pro 1. st. M. Kašíková

 

TŘEŤÁCI NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Vložil(a): Leona Patloková

Žáci 3. ročníku pobývali od 23. – 27.4. v Luhačovicích, kam odjeli na školu v přírodě. Učili se, poznávali okolí tohoto krásného města a  užívali si lázeňské procedury i pobyt na čerstvém vzduchu. Že byli žáci naprosto spokojení, dokazují přiložené fotografie.

Tyto i další fotografie v původní velikosti se nacházejí v galerii.

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2018/19

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Od 13. 6. 2018 se přijímají Zápisní lístky – přihlášky do školní družiny na školní rok 2018/19. Kapacita na budově Dvorecká je 90 míst, na budově Požární 80. Zápisní lístek si můžete stáhnout na stránkách školy nebo vyzvednout na recepci školy. Rodiče budoucích prvňáčků dostanou přihlášky na informativní schůzce 12. 6. 2018.  Na školním webu najdete Pravidla pro přijímání dětí do ŠD a Vnitřní řád ŠD. Ten si, prosím, prostudujte, protože v přihlášce při odevzdání podepisujete, že jste byli s tímto řádem seznámeni. K nahlédnutí je také u vychovatelek ŠD. V Zápisním lístku vyplňte všechna žlutá políčka. Odevzdávat můžete na Dvorecké a Požární vychovatelkám ŠD, v kanceláři školy na Měšťanské nebo doporučeným dopisem na vedení školy.

Případné dotazy ráda zodpovím. Renata Vlčková, vedoucí vychovatelka ŠD, tel. 533 433 326.

Žáci přijatí na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. ke vzdělávání ve školním roce 2018/19

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Žáci přijatí na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. ke vzdělávání ve školním roce 2018/19
 
Budova Dvorecká   Budova Požární
Kód dítěte   Kód dítěte
1857965568   1442462728
2852299523   1631623168
3076428288   2091904256
3736706048   2660944955
4587320832   2757388826
4657957483   3076172288
4943087364   3635087363
5016133126   3749648128
5324743688   4217765888
5531247424   4476315648
5818465344   4714857472
6025824101   4737994752
6253807104   4918231296
6623858624   5053601283
6773425536   5628653056
7200857635   6580084992
7387259648   6891159552
7416922624   7011769694
7529565696   7758613764
7544414729   8912983046
7813419008   8925133376
8020902272   9061818368
8091802944   9227660815
8409517568   9260473088
9042820608   9469492736
9322039424   9685709568
Upozornění pro rodiče: při umístění žáků na budovy bylo přihlédnuto k preferenci budovy u zápisu. Pokud máte zájem o změnu budovy, kontaktujte ředitelku školy PhDr. Boženu Küfhaberovou PhD. (reditel@zsmestanska.cz, 533433315) nebo zástupkyni pro 1. stupeň Mgr. Michaelu Kašíkovou (michaela.kasikova@zsmestanska.cz, 533433320)

Ředitelské volno

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Ve dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 je na naší škole uděleno ŘEDITELSKÉ VOLNO.
Úřední hodiny v těchto dnech pro veřejnost nebudou.

NOC S  ANDERSENEM aneb Noční dobrodružství ve škole

Vložil(a): Petra Pítra

V pátek 23.3. 2018 proběhla na budovách Požární a Dvorecká akce Noc s Andersenem na téma Povídání o pejskovi a kočičce. Přihlásilo se přibližně 100 žáků. Pro ně byla přichystána stanoviště, na kterých po skupinách plnili různé úkoly související s daným tématem. Všechny skupiny se samozřejmě snažily získat co největší počet bodů. Nejúspěšnější z nich byly odměněny zajímavými knihami a setkáním s „ panem Andersenem “. Velký dík patří rodičům za výrobu lahodných dortů, na kterých jsme si všichni moc pochutnali. Všichni žáčci měli po takové dobrotě zajisté i sladké sny, protože ráno všichni vstali veselí a spokojení.
Pedagogové 1. stupně z budov Dvorecká a Požární

McDonald´s Cup 2008

Vložil(a): Petra Pítra

V letošním roce se napříč celou republikou koná již 21. ročník známého fotbalového turnaje základních škol McDonald´s Cup. Okrskového kola se zúčastnila i ZŠ Měšťanská, konkrétně pak žáci 3. tříd. V konkurenci 4 dalších základních škol se klukům podařilo obsadit celkové první místo, čímž si zajistili účast v následném okresním finále.
ZŠ Měšťanská: Petr Mlýnek, Ondřej Navrátil, Ondřej Odehnal, Richard Řička, Michal Knoflíček, Tomáš Svoboda, Filip Blažek, Matyas Eckhardt, Vít Koudelka, Dominik Hutera.
Zapsal Martin Fučík