Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Výpis "Školská rada"

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 8. 6. 2017

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přítomní členové školské rady dle přiložené prezenční listiny

Program jednání Školské rady
1. Projednání změny organizace tříd od školního roku 2017/2018
Na základě záměru zřízení sportovních tříd na vyšším stupni ZŠ Měšťanská, který vedení školy prezentovalo rodičům žáků dne 5. 6. 2017 na třídních schůzkách, byla ŠR oslovena rodiči žáků se stížností na postup a prezentaci tohoto záměru.
ŠR nebyla vedením školy o výše uvedeném informována a domnívá se, že tímto mohlo dojít k procesnímu pochybení.
Z toho důvodu ŠR navrhuje podat podnět k projednání celé záležitosti ČŠI. Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 3

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 21. 2. 2017

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přítomní členové školské rady: Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Jiří Polák

Hosté: Bohumíra Benešová, Hanuš Horák (Školní komise), Miroslav Dorazil (zástupce zřizovatele),  Božena Küfhaberová (ředitelka ZŠ)

 

Program jednání Školské rady

 1. Projednání zprávy ČŠI

ŠR společně se zástupci Školské komise projednala s ředitelkou školy nedostatky plynoucí z provedené kontroly ČSI a přednesla jí svá doporučení k jednotlivým bodům.

Jako hlavní nedostatek hodnotí nedostatečnou hospitační a kontrolní činnost.

ŠR požádala ředitelku o dodání výčtu provedených hospitací od školního roku 2015/2016 doposud včetně formuláře pro hodnocení hospitace a dále o předložení plánu hospitací pro druhé pololetí tohoto školního roku a upraveného vzoru písemného zápisu z ní. Ředitelka přislíbila dodání seznamu včetně výčtu provedených kontrolních činností.

 

 1. Vzdělávání pedagogů

Celý článek

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 18. 10. 2016

Vložil(a): Eva Čechová

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 18. 10. 2016

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková,

Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Jiří Polák

Host – Bohumíra Benešová, předsedkyně Školní komise

Program jednání Školské rady

1. Projednání a schválení předložené Výroční zprávy za školní rok 2015/2016

Školské radě byla předložena k odsouhlasení Celý článek

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 5. 2016

Vložil(a): Eva Čechová

 1. Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Lucie Kučerová, Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová,

Omluveni: pí. Vlčková a pí. Vintrlíková,

Účast mimo členy ŠR: pí. Küfhaberová – ředitelka ZŠ, p. Vecheta – zástupce ZŠ, p. Horák – předseda školské komise

Projednané body:

Školská rada požádala před konáním zasedání ŠR zástupce školy o dodání informací k níže uvedeným bodům. Zástupci školy byly odprezentovány tyto informace: Celý článek

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 1. 2016

Vložil(a): Eva Čechová

Přítomní členové ŠR: Radomír Vondra, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová

Hosté: paní ředitelka Küfhaberová

Omluveni: Antonín Tůma, Jana Vintrlíková

Program jednání Školské rady (dále jen ŠR)

Otázky na paní ředitelku:

 • Zástupkyně nižšího stupně
 1. ředitelka – současná paní zástupkyně vzala funkci na rok, od nového školního roku budu hledat jinou osobu. ŠR rada bude o výběru včas informována.

2) Jaký bude rozvrh pro novou sportovní halu a stávající tělocvičnu na Měšťanské? Jak bude zajištěn převoz dětí nižšího stupně? Jak bude řešeno finančně? Celý článek

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 20. 10. 2015

Vložil(a): Eva Čechová

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 9. 2015

Vložil(a): Eva Čechová

 

Kontakt na předsedu školské rady

Vložil(a): Eva Čechová

email

PredsedaSkR@zsmestanska.cz

Zápis z prvního zasedání Školské rady ze dne 23. 4. 2015

Vložil(a): Eva Čechová

Přítomní hosté: pí. Šimková – první část zasedání, Božena Küfhaberová – závěr zasedání

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová

Program jednání Školské rady

 1. Budoucí prvňáčci 2015/2016
  Hostem zasedání školské rady byla paní Šimková, která písemně zkontaktovala členy školské rady z důvodu obav z vysokého počtu prvňáčků. Nejdříve jednala s paní ředitelkou, ale jednání jí nepřišlo vstřícné a nepřineslo odpovědi na její otázky. Celý článek

Zápis z prvního zasedání Školské rady ze dne 17. 3. 2015

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přítomní hosté: Božena Küfhaberová, Markéta Brázdová

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová

Program jednání Školské rady

 1. Složení školské rady

Ředitelka školy vzájemně představila nové členy školské rady.

Členy školské rady byli zvoleni:

 • Za rodiče: Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová
 • Za školu: Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková
 • Za zřizovatele: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná
  1. Průběh voleb do školské rady

Celý článek