Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Stravování » Výpis "Platby"

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21 začíná 1. 9. 2016

Vložil(a): Eva Čechová

Podávání informací ohledně plateb, příkazů, variabilních symbolů, výdej čipů (pouze pro II. stupeň – žáci 5. tříd a noví žáci), cena 100 Kč, bude probíhat ve školní kuchyni ve dnech:

Pondělí     29. 8. 2016 …………. 8.00–12.00

Úterý         30. 8. 2016 ………… 8.00–12.00

Středa       31. 8. 2016 …………. 12.00–16.00

Čtvrtek     1. 9. 2016 ……………. 8.00–11.00

 

Úhrada plateb je trvalým příkazem nebo jednorázovými převody z účtu.

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další (od srpna 2016 do května 2017). Možno domluvit přímo v kanceláří ŠJ nebo telefonicky, nahlásíme Vám číslo účtu, variabilní symbol a částku, jakou si necháte srážet.

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

 

Přeplatky se vrací v červenci na účet. V případě, že strávník ukončí docházku nebo se odstěhuje, je mu přeplatek vrácen na účet, co nejdříve.

ZMĚNA PLATEB:

Platby do 31. 8. 2016                                                                   Platby od 1. 9. 2016

ZŠ 7-10 let………. 22 Kč  trvalý příkaz 460 Kč               na   24 Kč       trvalý příkaz 500 Kč

ZŠ 11-14 let………. 24 Kč trvalý příkaz 500 Kč              na   26 Kč       trvalý příkaz 540 Kč

ZŠ 15 a více let….. 26 Kč trvalý příkaz 540 Kč              na   28 Kč       trvalý příkaz 580 Kč

Do které kategorie budete patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. dalšího roku. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok (vyhl. č. 107/2008).

Veškeré změny, informace a novinky jsou posílány na příslušné školy a vyvěšeny na www.zsmestanska.cz

 

Tel.: 533 433 323                                        vedoucí jídelny: Anna Vrbková

Mail. stravne@zsmestanska.cz

PLATBY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2016 (463/2011Sb.)

Vložil(a): Eva Čechová

Výňatek z Řádu školní jídelny ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

7– 10 let …………… 24 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       500 Kč /měsíčně

11–14 let ………….. 26 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       540 Kč /měsíčně

15 a více let……….. 28 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       580 Kč /měsíčně

 

dospělí ZŠ …….……28 Kč (z toho 10 Kč z FKSP)         trvalý příkaz        390 Kč /měsíčně

důchodci, ostatní cizí       60 Kč (33 Kč potraviny+20 Kč mzdové + 7 Kč věcné náklady)

 

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další (od srpna 2016 do května 2017).

 

Dítě má nárok na ceny stravného jen v případě, kdy je ve škole nebo první den v nemoci, kdy si rodič může vyžádat stravu do jídlonosiče.

V případě odběru stravy druhý den a další dny v době nemoci, je ke stravnému připočítána částka 27 Kč (20 Kč mzdové a 7 Kč provozní náklady). Platí pro všechny kategorie žáků.

Do které kategorie bude dítě patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok.

 

 

Placení stravného

Vložil(a): administrátor

a) platba trvalým příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny (využívá většina rodičů)

b) platba jednorázovým  příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

c) vracení přeplatků –  na účet plátce  po skončení školního roku, tedy v červenci