Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Stravování » Výpis "Platby"

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21

Vložil(a): Eva Čechová

Podávání informací ohledně plateb, příkazů, variabilních symbolů, výdej čipů (pro II. stupeň – žáci 5. tříd a nově všichni žáci na Požární a Dvorecké), cena zálohy 100 Kč, bude probíhat ve školní kuchyni ve dnech:  

ÚŘEDNÍ HODINY
27. – 31. 8. 2018

PO-PÁ 8 – 12 hod
ST 12 – 16 hod

Od školního roku 2018/2019 se zavádí výdej přes čipový terminál i na budovách Požární a Dvorecká, a to z důvodu výběru ze dvou jídel. Všichni žáci si pořídí čip za vratnou zálohu Kč 100,-.

ROZPIS ZAVÁDĚNÍ DRUHÉHO JÍDLA:

  1. 9. – 7. 9.              pouze oběd č. 1 – všechny budovy          
  2. 9. – 14. 9.            oběd č. 2 – budova Měšťanská
  3. 9. – 21. 9.            oběd č. 2 – budova Měšťanská a Dvorecká
  4. 9. – 28. 9.           oběd č. 2 – budova Měšťanská a Dvorecká
  5. 10. – 5. 10.          oběd č. 2 – budova Měšťanská, Dvorecká a Požární

Úhrada plateb je trvalým příkazem nebo jednorázovými převody z účtu.

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další . Možno domluvit přímo v kanceláří ŠJ nebo telefonicky, nahlásíme Vám číslo účtu, variabilní symbol a částku, jakou si necháte srážet.

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

 

Přeplatky jsou vyúčtovány na konci školního roku.

ZMĚNA PLATEB:

Platby od 1. 9. 2016

ZŠ 7-10 let………. 24 Kč       trvalý příkaz 500 Kč

ZŠ 11-14 let……… 26 Kč       trvalý příkaz 540 Kč

ZŠ 15 a více let…. 28 Kč       trvalý příkaz 580 Kč

Do které kategorie budete patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. dalšího roku. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok (vyhl. č. 107/2008).

Veškeré změny, informace a novinky jsou posílány na příslušné školy a vyvěšeny na www.zsmestanska.cz

 

Tel.: 533 433 323                                        vedoucí jídelny: Šárka Fiedlerová

Mail. stravne@zsmestanska.cz

PLATBY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2016 (463/2011Sb.)

Vložil(a): Eva Čechová

Výňatek z Řádu školní jídelny ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

7– 10 let …………… 24 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       500 Kč /měsíčně

11–14 let ………….. 26 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       540 Kč /měsíčně

15 a více let……….. 28 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       580 Kč /měsíčně

 

dospělí ZŠ …….……28 Kč (z toho 10 Kč z FKSP)         trvalý příkaz        390 Kč /měsíčně

důchodci, ostatní cizí       60 Kč (33 Kč potraviny+20 Kč mzdové + 7 Kč věcné náklady)

 

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další (od srpna 2016 do května 2017).

 

Dítě má nárok na ceny stravného jen v případě, kdy je ve škole nebo první den v nemoci, kdy si rodič může vyžádat stravu do jídlonosiče.

V případě odběru stravy druhý den a další dny v době nemoci, je ke stravnému připočítána částka 27 Kč (20 Kč mzdové a 7 Kč provozní náklady). Platí pro všechny kategorie žáků.

Do které kategorie bude dítě patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok.

 

 

Placení stravného

Vložil(a): administrátor

a) platba trvalým příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny (využívá většina rodičů)

b) platba jednorázovým  příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

c) vracení přeplatků –  na účet plátce  po skončení školního roku, tedy v červenci