Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Stravování » Výpis "Výdej stravy"

Informace o stravování

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Žáci 1. stupně na budovách Dvorecké a Požární mají od 8. 1. 2018 opět teplý oběd. Výdejny však zatím fungují v provizorním stavu. Dokud nebude dodáno nové gastro zařízení vyrobené na míru a dořešen objednávkový systém, bude žákům vydáván pouze 1 oběd.

Žáci z Měšťanské mají možnost výběru dvou jídel denně. Protože se však stává, že si druhý oběd vybere jen několik žáků (např. 2 – 6), je obtížné ve velkém stravovacím provozu uvařit malý počet porcí. Z toho důvodu je třeba, aby žáci provedli výběr jídel nejpozději vždy do čtvrtka daného týdne. V pátek tím bude znám počet přihlášených obědů, a pokud nebude naplněn 2. oběd do počtu 20 jídel, bude se vařit jen 1 jídlo. Na jídelníčku se tato změna objeví v pátek a žák tak pozná, že má objednán oběd číslo 1. Pokud by si ho chtěl odhlásit, bude mít možnost to v pátek udělat. Jídelníčky budou na webových stránkách školy zveřejňovány vždy s týdenním předstihem.
B. Küfhaberová

Jak zacházet s čipem

Vložil(a): Božena Küfhaberová

• Při přihlášení ke školnímu stravování si strávník zakoupí za 100,-Kč (vratná záloha) v kanceláři školní jídelny čip.
• Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít.
• V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejový terminál, který na displeji v kuchyni zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený – pak lze oběd vydat
• Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy.
• Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude.
• Ztratí-li strávník čip, musí si za 100,- Kč zakoupit nový.
• Pokud je čip poškozený (poškrábaný, okousaný pokreslený, zlomený…), nebude vrácena záloha 100,- Kč.
• Když čip zapomene, administrativní pracovnice jídelny překontroluje, zda je oběd zaplacený a přihlášený a vydá na ten den strávníkovi lísteček, který odevzdá u výdejního okénka.
• Čipy, (i když všechny vypadají stejně) nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.
• Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte šetrně. Po ukončení stravování bude vrácena záloha 100,-Kč po odevzdání nepoškozeného čipu do jídelny.

Informace rodičům o stravování

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Vážení rodiče, dne 2. října 2017 byla uvedena do provozu zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna na Měšťanské. Celý měsíc jsme obědvali jídlo dovážené z Novolíšeňské a nejen my, ale snad i Vaše děti jsme byli s kvalitou spokojeni. Na výdejnách jste možná žádnou změnu ani nezaznamenali.
Paní kuchařky budou od 3. 10. vařit za pomocí nových technologií a moderního zařízení. Než si zvyknou používat nové spotřebiče, budeme jíst jen 1 druh oběda. Předpokládáme, že nejpozději po 14 dnech (cca v polovině října) si na Měšťanské budou moci žáci a zaměstnanci „odčipnout“ oběd, na který mají zrovna chuť. Budeme vybírat ze dvou druhů jídel. Jak tomu bude na výdejnách na Dvorecké a Požární, o tom se nyní jedná.
Dovolujeme si upozornit rodiče, že jednoměsíční „náhradní“ provoz neznamená žádnou změnu v obvyklé nutnosti včas uhradit stravu dětem. Zaznamenali jsme celou řadu výtek od rodičů, že „nevěděli“. Avšak již o prázdninách jsme v příspěvcích informovali, že je třeba do 20. dne předchozího měsíce uhradit danou měsíční částku, aby mohlo dítě obědvat. Prosím, dodržujte tento pokyn, aby se Vaše dítě necítilo „odstrčené“, když mu musíme zejména na počátku měsíce sdělit, že oběd nemá nahlášený, protože nebyl uhrazen.
Děkujeme za pochopení a věříme, že nyní již nic nebrání obvyklému provozu ŠJ i školních výdejen na naší škole.

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Školní kuchyně při ZŠ Brno, Měšťanská 21 bude během září 2017 ještě v rekonstrukci, jídlo bude dováženo ze ŠJ Novolíšeňská.
Podávání informací ohledně plateb, příkazů, variabilních symbolů, výdej čipů (pouze pro II. stupeň – žáci 5. tříd a noví žáci), cena čipu je 100,- Kč, bude probíhat mimořádně v kanceláři ZŠ v 1. poschodí na budově Měšťanské ve dnech:
Pondělí 28. 8. 2017 ………… 8.00 – 12.00
Úterý 29. 8. 2017 ………… 8.00 – 12.00
Středa 30. 8. 2017 ………… 12.00 – 16.00
Čtvrtek 31. 8. 2017 ………… 8.00 – 12.00

Úhrada plateb je trvalým příkazem nebo jednorázovými převody z účtu.

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další (od srpna 2017 do května 2018). Možno domluvit přímo v kanceláři ŠJ nebo telefonicky, nahlásíme Vám číslo účtu, variabilní symbol a částku, kterou si nastavíte jako trvalý příkaz. Přeplatky se vrací po uplynutí školního roku na účet.

PLATBY STRAVNÉHO (stejné jako v září 2016):

ZŠ 7-10 let …….22,- trvalý příkaz 500,-
ZŠ 11-14 let …….. 24,- trvalý příkaz 540,-
ZŠ 15 a více let ….26,- trvalý příkaz 580,-

Do které kategorie budete patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. dalšího roku. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok (vyhl. č. 107/2008).
Veškeré změny, informace a novinky jsou posílány na příslušné školy a vyvěšeny na www.zsmestanska.cz

Odpovědná osoba: Anna Vrbková, vedoucí jídelny
Tel.: 533 433 323, e-mail: stravne@zsmestanska.cz

Výdej obědů

Vložil(a): administrátor

Měšťanská:
výdej obědů                        11.30 – 13.45
výdej do jídlonosičů            11.00 – 11.30  (při 1. dnu nemoci žáka)

Dvorecká:
výdej obědů                         12.00 – 13.00
výdej do jídlonosičů             11.45 – 12.15 (při 1. dnu nemoci žáka)

Požární:
výdej obědů                         11.45 – 13.00
výdej do jídlonosičů             11.30 – 12.00 (při 1. dnu nemoci žáka)