Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Žák » Výpis "Tohle jsme zažili…"

NOC S  ANDERSENEM aneb Noční dobrodružství ve škole

Vložil(a): Petra Pítra

V pátek 23.3. 2018 proběhla na budovách Požární a Dvorecká akce Noc s Andersenem na téma Povídání o pejskovi a kočičce. Přihlásilo se přibližně 100 žáků. Pro ně byla přichystána stanoviště, na kterých po skupinách plnili různé úkoly související s daným tématem. Všechny skupiny se samozřejmě snažily získat co největší počet bodů. Nejúspěšnější z nich byly odměněny zajímavými knihami a setkáním s „ panem Andersenem “. Velký dík patří rodičům za výrobu lahodných dortů, na kterých jsme si všichni moc pochutnali. Všichni žáčci měli po takové dobrotě zajisté i sladké sny, protože ráno všichni vstali veselí a spokojení.
Pedagogové 1. stupně z budov Dvorecká a Požární

McDonald´s Cup 2008

Vložil(a): Petra Pítra

V letošním roce se napříč celou republikou koná již 21. ročník známého fotbalového turnaje základních škol McDonald´s Cup. Okrskového kola se zúčastnila i ZŠ Měšťanská, konkrétně pak žáci 3. tříd. V konkurenci 4 dalších základních škol se klukům podařilo obsadit celkové první místo, čímž si zajistili účast v následném okresním finále.
ZŠ Měšťanská: Petr Mlýnek, Ondřej Navrátil, Ondřej Odehnal, Richard Řička, Michal Knoflíček, Tomáš Svoboda, Filip Blažek, Matyas Eckhardt, Vít Koudelka, Dominik Hutera.
Zapsal Martin Fučík

BŘEZEN, MĚSÍC KNIHY, na Dvorecké

Vložil(a): Petra Pítra

Březen byl na budově Dvorecká zaměřen na čtení a čas strávený s knihami. Celý měsíc jsme pro žáky chystali různé aktivity, abychom si ukázali, jak je čtení v životě důležité. Žáci si vzájemně představovali knihy, které přečetli. Zároveň se snažili jeden druhého přesvědčit, proč by si knihy měli spolužáci také přečíst . Žáci navštívili v Moravské galerii Brno interaktivní výstavu ANALFABETKA NEGRAMOTNÁ. Seznámili se s různými literárními žánry, plnili zadané úkoly a byli tak vtaženi do světa čtení zábavnou formou. Prvňáčci při té příležitosti využili blízkou knihovnu.
Na konci měsíce jsme se zapojili do akce Noc s Andersenem. My pedagogové bychom byli rádi, kdyby dětem láska ke knihám zůstala.
Pedagogové 1. stupně Dvorecká

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dukovany a Dalešice

Vložil(a): Petra Pítra

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se uskutečnila exkurze do Dukovan a Dalešic, které se zúčastnili žáci devátých tříd. Elektrárna Dalešice se nachází pod vodní hrází nádrže Dalešice a spolu s ní tento energetický komplex tvoří vodní nádrž Mohelno. V přečerpávací elektrárně Dalešice si žáci prohlédli prostory, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné. Z hlediska instalovaného výkonu je tato elektrárna druhou největší vodní elektrárnou v České republice. Exkurze poté pokračovala přednáškou v jaderné elektrárně Dukovany, kde se žáci dozvěděli zajímavosti z  historii jaderné fyziky, seznámili se s  principem získávání energie a především měli možnost nahlédnout do zákoutí fungování celé elektrárny. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná a seznámila žáky s možnostmi získávání elektrické energie.
Zapsala Petra Dvořáčková

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Čistička odpadních vod

Vložil(a): Petra Pítra

Žáci osmých tříd navštívili v rámci chemie a environmentální výchovy Čistírnu odpadních vod v Brně – Modřicích. Ta slouží k čistění odpadních vod přiváděných systémem kanalizačních stok z města Brna a ve stále větší míře prostřednictvím soustavy čerpacích stanic i z širokého okolí Brna. Během dvouhodinové přednášky navštívili žáci všechna zákoutí čistírny. Na vlastní oči tak mohli vidět, jak z odpadních vod získáme opět čistou vodu, která putuje zpět do přírody. Žáci poznali koloběh chemicko – mechanického čištění vody, prohlédli si, jak pracují jednotlivé stupně čištění, a dokonce byli seznámeni i se zajímavostmi z praxe. Téměř každý z čistírny odcházel zocelen a začal být imunní vůči omamné vůni, která se z ní „občas“ line 🙂
Zapsala Petra Dvořáčková

Více fotografií najdete ve fotogalerii.

Pěvecká soutěž Superstar v ŠD

Vložil(a): Leona Patloková

     Během měsíce ledna uspořádala všechna oddělení družin ZŠ Měšťanská školní kolo pěvecké soutěže Superstar. Poté byli vybráni čtyři nejlepší zpěváčci, kteří nás reprezentovali v obvodním kole na Přemyslově náměstí. Za kategorii mladších žáků (1. a 2. třída)  byli vybráni Alena Dvořáková a Jan Nečas, za starší žáky (3. a 4. třída) Alexandra Nová a Matyas Eckhardt. I přes velkou konkurenci si vedli všichni velice dobře. Matyas se prozpíval s písní Hlídač krav až na 2. místo a Alexandra s písní Marjánko, Marjánko vybojovala 3. místo. Gratulujeme!

Spalovna

Vložil(a): Petra Pítra

Ve středu 21. 2. 2018 se žáci osmých ročníků byli podívat ve Spalovně odpadů v Brně. Exkurze probíhala v rámci environmentální výchovy a chemie. Během návštěvy se dozvěděli zajímavé informace o historii nakládání s odpadem, recyklaci a také zjistili, kam následný zrecyklovaný odpad putuje dále. Poté si nasadili helmy a vesty a zamířili do vlastních prostor spalovny. Zde mohli vidět místa, kde končí veškerý komunální odpad a prostory, kde se jednotlivé odpadky třídí a posílají dále ke zpracování. Ohlasy žáků byly velice pozitivní. Exkurze jim přišla zajímavá a poučná, ale jak to tak vypadá, žádný žák by se nechtěl stát popelářem či ve spalovně pracovat. 🙂
Zapsala Petra Dvořáčková

U nás na Dvorecké se pořád něco děje i ve druhém pololetí

Vložil(a): Petra Pítra

Žáčky prvního stupně na ZŠ Dvorecká zapojujeme do různých aktivit, aby byla pro ně výuka zajímavější. Začátek února jsme zaměřili na pohyb, využili jsme prostory zábavného centra Bruno, kde si žáčci mohli vyzkoušet lezení, skákání, prolézání a další sportovní aktivity, při kterých si všichni užili pohybu dostatek. Jelikož bylo v Tuřanech i období masopustu, ve výuce jsme si o těchto tradicích četli a abychom si znalosti z výuky upevnili, zapojili jsme se všichni 12. února do masopustního veselí a zatancovali si s ostatními maskami v průvodu. Nejen sportovní, ale i kulturní aktivity se žáčkům líbily.

pedagogové z Dvorecké

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.

Vložil(a): Petra Pítra

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.

V duchu tohoto moudra a s cílem vést naše svěřence k aktivnímu přístupu k životu jsme s žáky 9. ročníku vyrazili 13. 2. 2018 nasát atmosféru zimy a zimních sportů do Olympijského parku na BVV.

Už na začátku akce bylo zřejmé, že mezi žáky došlo k přirozené selekci na tři skupiny. První – aktivní a natěšení – vybavení sportovními potřebami. Ti už po cestě trousili a nazouvali brusle a po příchodu do areálu až do konce akce připomínali jen barevné, rozmazané šmouhy rotující po ledovém oválu. Druhá – zvídaví – korzovali celým areálem, pozorovali sportující návštěvníky, zaujaly je ukázky malých brněnských krasobruslařů, zastavili se u curlingu, ale i kriticky vyhodnocovali případné vhodné protějšky. Třetí – brtníci. Jejich přeprava proběhla v klidu, bez větších komplikací. Na místě se shromažďovali do malých tlup, vyhledávali klidná místa, kde se vzájemně krčili usazeni jeden vedle druhého a s klížícími se víčky opět upadali do zimního spánku, ze kterého byli převozem ze školy vyrušeni. Naštěstí jich ale nebylo mnoho a doufáme, že se nám je příště podaří vyburcovat k větší aktivitě.

Zapsala: Magda Navrátilová

Den Elegance

Vložil(a): Petra Pítra

Rozdávání pololetního vysvědčení na Měšťanské proběhlo v duchu elegance. 

Podívejte se s námi, jak to našim žákům slušelo.

5. A

5. B

6. A

6. B

7. A

7. B

8. A

8. B

9. A

9. B

sportovci (6.C, 7. C, 8. C, 9. C)