Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Žák"

Jak zacházet s čipem

Vložil(a): Božena Küfhaberová

• Při přihlášení ke školnímu stravování si strávník zakoupí za 100,-Kč (vratná záloha) v kanceláři školní jídelny čip.
• Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít.
• V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejový terminál, který na displeji v kuchyni zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený – pak lze oběd vydat
• Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy.
• Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude.
• Ztratí-li strávník čip, musí si za 100,- Kč zakoupit nový.
• Pokud je čip poškozený (poškrábaný, okousaný pokreslený, zlomený…), nebude vrácena záloha 100,- Kč.
• Když čip zapomene, administrativní pracovnice jídelny překontroluje, zda je oběd zaplacený a přihlášený a vydá na ten den strávníkovi lísteček, který odevzdá u výdejního okénka.
• Čipy, (i když všechny vypadají stejně) nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.
• Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte šetrně. Po ukončení stravování bude vrácena záloha 100,-Kč po odevzdání nepoškozeného čipu do jídelny.

Prosím, seznamte se!

Vložil(a): Petra Pítra

V úterý 12. 9. 2017 děti z 6. ABC naskočily do vlaku, zamávaly rodičům a vyrazily na adaptační pobyt do Uhelné v Jeseníku.

Během čtyř dnů, které zde strávily, poznaly krásu přírody, navštívily historické památky, sportovně se vyřádily, naučily se čelit vlastnímu strachu, ale především se poznaly navzájem a našly mezi sebou společná pouta. Učily se společně komunikovat, našly společnou řeč a navázaly se kamarádské vztahy, které snad vydrží. Vždyť se budou setkávat ve škole denně.

V rámci těchto čtyř dní navštívili žáci Tančírnu. Tato secesní restaurace s tanečním sálem a pianem se nachází v Račím údolí. Poté s vypětím všech sil vyšli až na samotný vrchol Ďáblovy kazatelny, kde se jim naskytl úžasný výhled na okolí. Ve městě Javorník pak na ně dýchla historie v podobě zámku Jánský Vrch. Obdivovat mohli také krásy vodopádů Stříbrného potoka či krasové jeskyně Na Pomezí.

Při tom všem měli žáci možnost velkého množství sportovního vyžití. Plavalo se, běhalo se, hrálo se s míčem i ostatními sportovními pomůckami, ale především všichni chodili a vzájemně se poznávali.
Adaptační pobyt dopadl výborně. Děti i vyučující měli na tvářích neustále úsměv a hlavně nám všem přálo počasí.

V pátek 15. 9. 2017 žáci vystoupili z vlaku a radostně se přivítali se svými rodiči. Ač byl adaptační pobyt skvělý a mnozí by si ho rádi ještě prodloužili, přeci jen „všude dobře, ale doma nejlépe“.

Zapsala: Petra Dvořáčková

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kdo pomáhá?

Vložil(a): Petra Pítra

Akce na hřišti v Holáskách – středa 6. 9. 2017

5.A i 5.B se zúčastnili akce Kdo pomáhá?, která byla uspořádaná pro 1.stupeň ZŠ Měšťanská.
Na hřišti se žáci mohli seznámit se sanitkou záchranné služby. Dozvěděli se, jak fungují některé přístroje, jakou péči dostane zraněný již v průběhu převozu do nemocnice, někteří si vyzkoušeli na sobě EKG. Na dalším stanovišti jim předvedli záchranáři správné oživování – masáž srdce a dýchání z úst do úst. Žáci si to také sami vyzkoušeli.
Na hřišti operovali i hasiči, ukázali žákům hasičský vůz, jednotlivá zařízení, dozvěděli se i plno zajímavostí z akcí hasičů, vyzkoušeli si, co vše musí mít hasič na sobě a co musí mít na zádech. Dokonce všichni dostali hadici a museli „uhasit oheň“ – pomyslně na maketě domu. Žákům se ukázky velmi líbily, odcházeli plni dojmů.
Zapsala M. Křičková, 5.A

EKO DEN S KOMETOU

Vložil(a): Petra Pítra

Dne 9. 6. 2017 žáci 7. B a 9. AB jeli do Deblína na Eko den s Kometou. Celkově jsme vyhráli 1. místo, protože jsme nasbírali s kapitánem týmu panem Čermákem z HC Kometa Brno 286 kg odpadu. Kvůli potížím s autobusem byla zaměněna týmová čísla, a proto vyhlásili jako vítěze jinou školu. I přes to nám se zpožděním pošlou ceny.

Den jsme si pořádně užili a za vše děkujeme paní učitelce Leoně Patlokové.

Zapsaly: Malcová, E. Virecová, N. Letfusová

Postřehy žáků z exkurze do Bratislavy a Vídně

Vložil(a): Petra Pítra

Dne 11. 5. 2017 jeli všichni osmáci do Vídně. Projížděli jsme přes Bratislavu, kde jsme se zastavili na hradě Děvíně. Bylo to tam krásné a byl tam nádherný výhled na soutok Dunaje a Moravy… Jsem rád, že jsem mohl jet… Dan

Ve Vídni bylo všechno krásné. V ulicích měli na každém rohu květiny a bylo to tam celé takové pěkné a uklizené…. Všimla jsem si, že tam většina lidí jezdí na kole. Kdybych mohla, tak bych se tam přestěhovala hned. Adéla

Nejvíc se mi líbil výhled ze střechy Domu moří na celou Vídeň… Celkový výlet se mi hodně líbil a chtěl bych si to ještě někdy zopakovat. David

Schönbrunn – Za nádherně zdobenými vraty bylo něco úžasného, tak překrásný areál se zámkem, fontánou a okrasnými keři a stromy. Pár kroků a byli jsme u malé ZOO s pandami… Zuzka

Dům moří – Nevypadalo to jako normální ZOO, ale spíše jako panelák, kde jsme mohli v každém patře objevovat něco jiného. Bylo tam plno druhů hadů, pavouků, ryb, žraloků, želv, krabů, opic a mnoho dalších. Úplně nahoře byl výhled na celou Vídeň… Nik

… Můžu říct, že jsme si to velmi užili – včetně cesty autobusem, a doufám, že takových exkurzí bude ještě víc… Aneta

… Nejvíce jsem se těšila do Prateru. Očekávala jsem hodně, ale bylo to ještě stokrát lepší…. Byli jsme i ve strašidelných hradech, kde jsem si z toho všeho vykřičela hlasivky. Vše jsme zakončili velkým kyblíkem cukrové vaty, kterou jsem nakonec rozdala po autobuse. Zhodnotila bych to jako nejlepší exkurze, na které jsme kdy se školou byli. Lucka

 

 

 

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Exkurze Dukovany a Dalešice

Vložil(a): Petra Pítra

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se uskutečnila exkurze do Dukovan a Dalešic, které se zúčastnili všechny deváté třídy. žácii si mohli prohlédnout vnitřní a za běžných podmínek neveřejné prostory přečerpávací elektrárny Dalešice, která se nachází pod hrází vodní nádrže Dalešice a spolu s ní tento energetický komplex tvoří vodní nádrž Mohelno. Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice je z hlediska instalovaného výkonu druhou největší vodní elektrárnou v České republice. Dále exkurze pokračovala přednáškami ve druhé jaderné elektrárně v České republice – Dukovany. Zde se žáci dozvěděli o historii jaderné fyziky, principu získávání energie a především měli možnost nahlédnout do zákoutí fungování celé elektrárny. Exkurze byla vydařená a žáci si jí společně s učiteli fyziky užili.

                                              zapsala Petra Dvořáčková

Ukliďme Česko

Vložil(a): Radek Vecheta

Viděli jsme malého zaječího prcka, který se tisknul k zemi tak silně, jako by se chtěl do země propadnout. Kdy? Ve čtvrtek 6. dubna, když se osmáci z béčka a sportovci ze sedmičky a osmičky naší školy zapojili do akce „Ukliďme Česko“. Celý článek

Den Země

Vložil(a): Petra Pítra

V pátek 21. 4. 2017 se na naší škole konal Den Země. V rámci tohoto dne probíhaly v každém ročníku různé aktivity spjaté s přírodou a ochranou životního prostředí.

 

Den mezi zvířaty

Žáci 6. ročníku oslavili Den Země návštěvou brněnské zoologické zahrady. Hned v úvodu se rozdělili do dvojic, dostali pracovní listy, zoo jim byla k dispozici a  vše mohlo začít. Při vypracování otázek ze života ohrožených druhů zvířat a ekologie museli žáci prokázat schopnost komunikace, zvládnout orientaci v prostředí, dokázat správně zformulovat myšlenky a odpovědět na zvídavé otázky. Všem se to podařilo na výbornou. Žáci byli spokojeni,  dozvěděli se mnoho zajímavého a odnesli si spoustu zážitků.

Zapsala Lucie Kučerová

Archeoskanzen Modrá a Živá voda

Den Země si žáci sedmých ročníků připomněli exkurzí do archeoskanzenu v Modré a návštěvou Živé vody. Tato exkurze byla věnována ochraně životního prostředí a byla spojena i s nahlédnutím do života našich slovanských předků jejichž  život byl s přírodou daleko více spjat než náš.

Zapsala Jana Vintrlíková

Jaro v zahradě

Osmé třídy strávily Den Země v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně. Žáci se seznámili s nejrůznějšími druhy rostlin, pozorovali motýly a obdivovali tropické květiny ve skleníku. Pobyt na čerstvém vzduchu všem prospěl a žáci si uvědomili, jak je příroda na jaře krásná. Koupí skalniček si mnozí odvezli kousek jara také do vlastní zahrádky.

Zapsala Eva Šipulová

 

Projekty – Ochrana životního prostředí

Žáci devátých ročníků se zúčastnili školního projektu Den Země, zaměřeného na likvidaci léčiv, čistotu vody a spotřebu energií v domácnostech. Žáci byli rozděleni do 12 skupin po 3 až 4 lidech a každá skupina si vybrala jedno téma ze seznamu: používaná léčiva lidmi, likvidace nevyužitých léčiv, dopad na životní prostředí. kolik vody může prokapat špatně těsnícím vodovodním kohoutkem za víkend, za měsíc, za rok? Srovnání cenové náročnosti pořízení klasického soukromého bazénu u domu a využívání veřejných koupališť pro rodinu 2+2 s autem v období 10 let. Cesta do práce autem, na kole, či MHD, jako čerstvý maturant s ŘP skupiny B.

Poté měli 3 vyučovací hodiny k tomu, aby samostatně, prostřednictvím internetu i jiných zdrojů, nalezli odpovědi na danou problematiku. Po nalezení odpovědí žáci vypracovali plakáty a ty prezentovali před ostatními spolužáky.

Projekt žáků devátých tříd dopadl na jedničku. Žáci se naučili kooperovat ve skupinách, rozdělit si jednotlivé úkoly a zdokonalit si své řečnické dovednosti.

Zapsala Petra Dvořáčková

 

Více fotografií z akcí naleznete ve fotogalerii. 

Konec masopustu

Vložil(a): Petra Pítra

O masopustním pondělí prochází tradičně Tuřanami průvod maškar, které mají specifické oblečení a chování. Provází je i dechová kapela. Tak tomu bylo i letos a průvod nezapomněl ani na naši školu. Žáci přišli masky před školu pozdravit, někteří si s nimi i zatančili a odměnou jim bylo nakreslené srdíčko na tváři. K vidění bylo hodně masek, děti byly návštěvou nadšeny a tato tradice jim „naživo“ přiblížila masopustní zvyky Tuřan.

Zapsala Jitka Široká

 

 

 

 

 

Testujeme program ALF

Vložil(a): Radek Vecheta

 program slouží k procvičování učiva, testování žáků a domácí přípravě
– na interaktivní tabuli
– v počítačové učebně
– na počítačích doma

VSTUP DO PROGRAMU pro žáka