Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Žák"

Mladý chemik

Vložil(a): Petra Pítra

Ve středu 6. 12. 2017 se tři nejlepší žáci naší školy Nela Blažková, Kateřina Fraňková a Lubomír Mulíček zúčastnili 2. kola celostátní soutěže o nejlepšího mladého chemika, a to po úspěšném absolvování vstupního školního kola. Úspěšným řešitelům je potřeba pogratulovat za jejich snahu o nejlepší výsledek, píli a nadšení, které vložili do tohoto projektu.
Zapsala Petra Dvořáčková

Fotografie ze školního kola:

Po stopách přírodních věd

Vložil(a): Petra Pítra

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 se žáci devátých tříd zúčastnili exkurze na Střední chemické škole v Brně, kde je čekaly zábavné a poučné pokusy z přírodovědných předmětů – fyziky, chemie, biologie a mikrobiologie. V rámci tohoto zábavného odpoledne se dozvěděli o částicovém složení látek kolem nás, vzniku molekul, vlastností anorganických i organických látek, poznali jak se separují přírodní látky ze vzorků, naučili se pracovat s mikroskopem a v neposlední řadě se dozvěděli užitečné informace o vakuu, pohráli si s elektřinou a  se sestavenými modely, které demonstrují přírodovědné jevy kolem nás – fotosyntéza, čistička odpadních vod, výroba piva či jaderná elektrárna.
Zapsala Petra Dvořáčková

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Předvánoční dílničky na Dvorecké

Vložil(a): Radek Vecheta

V pondělí 4. prosince se ve školní budově na Dvorecké v odpoledních hodinách uskutečnily předvánoční dílničky, kde si žáčci prvních až čtvrtých tříd společně s rodiči mohli udělat svůj adventní věnec, svícen, či jiné dekorace patřící k adventnímu času. Celý článek

Měšťák – první díl školního časopisu

Vložil(a): Petra Pítra

Celý časopis v PDF si můžete prohlédnout zde: Měšťák 1D

Den veteránů s žáčky 1. a 4. ročníku ze Dvorecké

Vložil(a): Radek Vecheta

V sobotu 11. listopadu jsme se zúčastnili akce Den veteránů s lampiónovým průvodem. Celý článek

Fotbalisti z Měšťanské v akci – jak je neznáte

Vložil(a): Leona Patloková

Žáci Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje navštívili ve čtvrtek 2. 11. 2017 odpoledne v rámci výuky pracovních činností zařízení pro osoby se zdravotním postižením – Sdružení Veleta v Brně – Kohoutovicích. Díky paní předsedkyni Haně Janás Macháčkové jsme se dozvěděli, že mají v zařízení každoročně na podzim problém s úklidem listí v areálu domova, protože si úklid řeší svépomocí. Po dohodě s paní ředitelkou Küfhaberovou ze ZŠ Měšťanská, kde má RFA sportovní třídy, jsme měli hned jasno v tom, že s žáky přiložíme ruku k dílu.

Po příjezdu do Velety se nás ujala paní vedoucí Olga Matejovová, která společně s dalšími pracovníky ukázala žákům chod zařízení. Žáci zjistili, jaký mají klienti denní režim. Podívali se do dílny, ve které se vyrábějí různé výrobky určené k dalšímu prodeji. Navštívili pokoje, ve kterých bydlí stálí klienti a dostali ještě mnoho dalších zajímavých informací.

Chlapci na přání jednoho z klientů společně i zazpívali, což vzbudilo velký ohlas.

Pak již následoval úklid v areálu. Někteří chlapci hrabali listí, jiní ho sváželi na předem určené místo a ostatní zametali. Všichni tak společně pomáhali dobré věci.

„Děkujeme za vřelé přijetí a doufáme, že jsme naší malou pomocí ulevili zaměstnancům Velety, kteří tak mohou investovat svou energii do mnohem důležitější činnosti, kterou dnes a denně pro svoje klienty vykonávají,“ dodal šéftrenér Martin Janás.

                                                                                                                                                       Zapsal M. Janás

 

 

Fotogalerie

Projektový den : Halloween na Dvorecké

Vložil(a): Leona Patloková

Ve středu 25.10.  jsme měli na Dvorecké návštěvu ze strašidelné říše. V rámci oslav svátku Halloween proběhl výměnný studijní den, kdy jsme využili nabídky z Říše strašidel a pozvali jsme všechna přihlášená strašidla k nám. Od první vyučovací hodiny místo žáčků běhala po škole různá monstra a nadpřirozené bytosti a učily se. Šlo jim to výborně, podobně jako našim žákům. Zvládaly číst, psát, počítat a bylo zajímavé, že i tancování jim šlo. Asi do školy přišla nadaná strašidla. Celý den byl nejen pro žáčky, ale i pro nás, učitelky, čarovný. Takto kouzelně se budeme učit častěji, neb stačí jen říci: “Čáry, máry, fuk“ a vše každému jde.

                                                                Na další projektový den se těší žáčci a učitelky z Dvorecké

 

Tajuplné světlo

Vložil(a): Petra Pítra

Ve středu 18. 10. 2017 navštívili naši osmáci Hvězdárnu a planetárium Brno, aby si rozšířili své obzory v oblasti fyziky. V rámci interaktivního programu se jim dostalo možnosti náhledu na světlo. O světle jsme si ale pouze nevyprávěli. Žáci měli možnost paprsky světla přímo na vlastní oči vidět, a na základě velkého množství experimentů pochopit zákony odrazu a lomu jako součásti každodenního života i jeho využití v praxi. V průběhu exkurze žáci prozkoumali různé typy dalekohledů a uvědomili si tak velikost a rozmanitost našeho vesmíru.

Máme rádi přírodní vědy

Vložil(a): Petra Pítra

Ve středu 11. 10. 2017 devět žáků 8. ročníku reprezentovalo naši školu na přírodovědném dnu, který pořádala brněnská zoologická zahrada. Letošní ročník byl inspirován tvary a barvami naší přírody. Na šesti odborných stanovištích, která byla věnována chemii, fyzice, přírodopisu, geologii, botanice a zoologii, žáci zhlédli jednotlivé prezentace a poté odpověděli na 18 otázek zvídavých otázek. V průběhu celé akce jim byli k dispozici studenti Střední průmyslové školy chemické v Brně a pořadatelé ze stanice zájmových činností. V rámci celého dopoledního bloku žáci získali cenné zkušenosti, seznámili se s krmením zvířat, na vlastní oči viděli zajímavé fyzikální a chemické pokusy a především lépe porozuměli záhadám i krásám naší přírody. Pro nás učitele i pro samotné žáky je potěšující zprávou, že v konkurenci 96 skupin žáků z celého Brna se zástupci ZŠ Měšťanská umístili na krásných místech (37., 47. a 60.). Za to si všichni zúčastnění zaslouží naši pochvalu.
Zapsala Petra Dvořáčková

V Moravském krasu opět po roce…

Vložil(a): Petra Pítra

Stalo se již tradicí, že žáci devátých tříd vyrážejí za poznáním a získáním přírodovědných a zeměpisných znalostí přímo do terénu. Letošní školní rok proto nebyl výjimkou. Ve čtvrtek 19. 10. cestu plnou očekávání podnikly třídy 9. ABC se svými třídními učiteli. Moravský kras a jeho pohádkové okolí dokáže nadchnout snad každého.

Kateřinská jeskyně nás ovanula chladnějším vzduchem, ale při pohledu na záclony krápníků a hlavně díky úžasné akustice jsme zcela roztáli.

Do Punkevních jeskyní se všichni těšili, nemohli se totiž dočkat projížďky lodičkou. Poté, co jsme se po prohlídce všech stalaktitů, stalagmitů a stalagnátů ocitli na dně propasti Macocha (138, 5 m), se zklamání nekonalo. Plavba po řece Punkvě byla asi největším zážitkem. V „pekle“ nikdo nevystoupil, do potápění se nám nechtělo, a tak když jsme při ohledání těl na souši zjistili, že ztráty nenastaly, mohli jsme pokračovat na Horní můstek propasti. Odvážlivci využili přepravu lanovkou, většina ale dala přednost procházce lesní pěšinou.
Po lehkém občerstvení se opět milovníci pohybu a přírody vydali na zpáteční cestu. Slunečné počasí, nádherně zbarvené listy nad našimi hlavami, závěje zlaťáků podél cest, zkrátka podzim jak z obrazu malíře způsobily, že nikdo neměl naspěch… Co říkáte? Lépe jsme si vybrat nemohli.

Zapsala Eva Šipulová