Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

BŘEZEN, MĚSÍC KNIHY, na Dvorecké

Březen byl na budově Dvorecká zaměřen na čtení a čas strávený s knihami. Celý měsíc jsme pro žáky chystali různé aktivity, abychom pokračování…

Dukovany a Dalešice

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se uskutečnila exkurze do Dukovan a Dalešic, které se zúčastnili žáci devátých tříd. Elektrárna Dalešice se nachází pod pokračování…

Poděkování

I ony mají své předpisy, zjistili žáci 9. A, B při besedě s vedoucí školní jídelny paní Fiedlerovou. V rámci pracovních činností pokračování…

Zápis do prvních tříd – rezervační systém

Vážení rodiče, v letošním roce jsme spustili pro zájemce rezervační systém k zápisu. Máte možnost si zvolit termín a čas, na který se pokračování…

Čistička odpadních vod

Žáci osmých tříd navštívili v rámci chemie a environmentální výchovy Čistírnu odpadních vod v Brně – Modřicích. Ta slouží k čistění odpadních vod přiváděných pokračování…

Změna termínu DOD

Vážení rodiče, vzhledem k vysoké nemocnosti žáků i pedagogů se   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ přesouvá ze 14. 3. na 21. 3. 2018   Věříme, že v tomto termínu pokračování…

Zájezd do Anglie – sledování cesty autobusu

Vážení rodiče, od CK jsme dostali odkaz na lokátor autobusu, kterým pojdou Vaše děti na zájezdu do Anglie. Skrze něj pokračování…

Pěvecká soutěž Superstar v ŠD

     Během měsíce ledna uspořádala všechna oddělení družin ZŠ Měšťanská školní kolo pěvecké soutěže Superstar. Poté byli vybráni čtyři nejlepší pokračování…

Spalovna

Ve středu 21. 2. 2018 se žáci osmých ročníků byli podívat ve Spalovně odpadů v Brně. Exkurze probíhala v rámci environmentální výchovy a chemie. Během pokračování…

U nás na Dvorecké se pořád něco děje i ve druhém pololetí

Žáčky prvního stupně na ZŠ Dvorecká zapojujeme do různých aktivit, aby byla pro ně výuka zajímavější. Začátek února jsme zaměřili pokračování…