Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Den Země

V pátek 21. 4. 2017 se na naší škole konal Den Země. V rámci tohoto dne probíhaly v každém ročníku různé aktivity spjaté s přírodou a ochranou pokračování…

Náhradní termín zápisu dítěte k základnímu vzdělávání

Sdělujeme rodičům, kteří se se svým dítětem nemohli dostavit k zápisu do školy v řádném termínu, že mají možnost ještě v pondělí 24. dubna 2017 pokračování…

Konec masopustu

O masopustním pondělí prochází tradičně Tuřanami průvod maškar, které mají specifické oblečení a chování. Provází je i dechová kapela. Tak tomu bylo pokračování…

Zápis k povinné školní docházce pro rok 2017/18, pokyny pro rodiče, kritéria

A) Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/18 Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace (škola), pokračování…

Jak jsme plesali.

V sobotu 18. února se konal již 12. ples naší školy. Žáci osmého a devátého ročníku jako již tradičně zatančili. Waltz a valčík s nimi nacvičil pan pokračování…

Automat na školní potřeby – bude záchranou pro žáky?

Na přání žáků naší školy bude od 20. 2. 2017 umístěn v 1. poschodí na Měšťanské automat na školní potřeby. Tužky, propisky, sešity, rýsovací pokračování…

Pozvánka na školní ples

Informace pro rodiče žáků na budově Měšťanská

S platnosti od 6. 2. 2017 je na Měšťanské upraveno zvonění. Začátek vyučování zůstává v 8 hodin, ukončení dopolední výuky je v 13:45 hodin. Odpolední pokračování…

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků (ve školním roce 2017/2018)

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy Brno, Měšťanská 21 se koná v těchto termínech: Pátek                    7. dubna 2017                   15:00 – pokračování…

Vánoční jarmark na ZŠ

Ve středu 21. 12. 2016 se na naší škole konal Vánoční jarmark, na který se přišli podívat nejen rodiče, ale i sourozenci, příbuzní, pokračování…

Blowjob