Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Vánoční jarmark na ZŠ

Vánoční jarmark na ZŠ

Vložil(a): Eva Čechová

Ve středu 21. 12. 2016 se na naší škole konal Vánoční jarmark, na který se přišli podívat nejen rodiče, ale i sourozenci, příbuzní, prarodiče i přátelé školy. Na něm byly k vidění krásné a velice povedené výrobky žáků prvního i druhého stupně. Žáci prvního stupně vyráběli výrobky za pomoci učitelek, žáci druhého stupně vytvářeli výrobky v rámci školních dílen, téhož dne v dopoledních hodinách.

Nápady na výrobky žáci druhého stupně střádali už od podzimu a ty pak konzultovali s paní učitelkou výtvarné výchovy. Vzorový výrobek vytvořili sami doma, aby věděli, kolik času zabere vlastní výroba a kolik materiálu je na něho potřeba zajistit. Po náročných přípravách vzniklo celkem šestnáct vánočních dílen, do kterých se mohli žáci pátých až osmých tříd přihlásit.

Nabídka výrobků byla v letošním roce velice pestrá a rozmanitá. Mohli jsme zde vidět tradiční vánoční výrobky jako svíčky, kalendáře, vánoční přání, perníčky či vánoční ozdoby tak i výrobky netradiční jako sněhuláky vyráběné ze dřeva, z květináče či z ponožky, ptačí budky, keramiku s vánoční tématikou, kapra z korálků, brože, dřevěné ozdoby, svícen z cukru či sněžítko.

Vedoucími jednotlivých dílen byli sami žáci devátých tříd a učitelé byli spíše jen nápomocni nesnázích. Pro žáky to zajisté byla užitečná a zajímavá zkušenost vtělit se do role vyučujícího a převzít zodpovědnost za průběh vánočních dílen.

Vlastní výrobky si poté bylo možné prohlédnout a zakoupit na vánočním jarmarku. Ten zahájilo vystoupení Hudební školy Yamaha, které nám všem přiblížilo vánoční atmosféru známými koledami i moderními písněmi. V rámci jarmarku bylo možné vidět vystoupení žákyně 3. A Elišky Čechové v náročné, ale úžasné krasojízdě.

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě jarmarku. Nemalé díky patří i všem rodičům a přátelům školy, kteří se přišli na jarmark podívat a zakoupit drobné dárečky.