Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Žádosti » Uvolnění žáka z vyučování (rekreace)

Uvolnění žáka z vyučování (rekreace)

Vložil(a): Radek Vecheta

V tomto článku najdete informace jak postupovat při uvolňování žáka z vyučování na více dní, např. z důvodů rodinné rekreace:Takové uvolnění by mělo být zcela výjimečné (žáci mají k tomuto účelu velký počet dní prázdnin).

Pokud se přesto rozhodnete k tomuto kroku, doručte ředitelce školy vyplněnou žádost prostřednictvím třídního učitele vašeho dítěte s dostatečným předstihem, který umožní ředitelce školy vaši žádost posoudit  a doručit Vám její rozhodnutí .

Rodiče žáků 1.stupně vyplní tuto žádost a předají třídnímu učiteli.

Rodiče žáků 2.stupně vyplní tuto žádost a předají třídnímu učiteli. Před odjezdem je třeba dodat k žádosti vyplněnou přílohu, ve které si nechá žák zapsat úkoly  a učivo na dobu uvolnění. Bez této přílohy nebude žádost kladně vyřízena. Podrobnější vysvětlení najdete níže.

Žáci základních škol mají pro svoji rekreaci a regeneraci sil v průběhu školního roku dostatek prázdnin (17 dní od září do června a pak 40 dní hlavních prázdnin). Na tuto dobu by si měly rodiny žáků plnících školní docházku plánovat i své rekreace. Pokud přesto žádáte o jejich uvolnění v dobu mimo prázdniny, musíte vzít v úvahu, že v té době mají školní povinnosti, které je třeba plnit a vy jste za to odpovědni. Protože si však této povinnosti nejsou všichni vědomi a řada žáků zejména 2.stupně má následně potíže s doplněním učiva a vypracováním úkolů, přijala škola následující opatření:S platností od 1. 1. 2012 je třeba, aby zákonný zástupce žáka 2. stupně přiložil k Žádosti o uvolnění žáka z vyučování přílohu obsahující zadané úkoly z jednotlivých předmětů na dobu absence žáka (to může být probírané učivo, procvičování látky, příprava na zkoušení,…). Tuto přílohu si nechá žák vyplnit ve škole přibližně  s týdenním předstihem před absencí. Pokud nebude tato příloha s podpisem zákonného zástupce žáka k žádosti včas doložena, není možné ji kladně vyřídit. Zákonný zástupce si vytvoří kopii této přílohy pro potřeby žáka. Po návratu do školy má žák ještě týden na případné splnění úkolů a dopsání sešitů. Po této době nemá nárok na žádné úlevy z důvodu absence. Pokud je však v týdnu následujícím po absenci plánovaná písemka či jiné zkoušení z učiva, které bylo probráno před žákovou absencí, není předchozí absence důvod k tomu aby nebyl zkoušen.Víme, že toto opatření na Vás klade jisté nároky, ale věříme, že je pochopíte, protože kvalita vzdělání Vašich dětí je naším společným cílem.