Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Beseda s FOD Klokánek

Beseda s FOD Klokánek

Vložil(a): Petra Pítra

V rámci Poradního fóra ředitele školy a za velké pomoci Ing. Marie Kaněrové a Mgr. Alice Tobiášové z nadačního fondu Pro dětský smích se nám ve středu 6. 11. podařilo uspořádat besedu s paní ředitelkou Marcelou Bublovou z Fondu ohrožených dětí Klokánek. Paní ředitelka nás seznámila s posláním Klokánku, představila našim dětem, jak Klokánek funguje a jeho každodenní režim. Téma bylo natolik silné, že mnoho našich dětí oslovilo a ty nešetřily zvídavými otázkami. Mnozí pak byli překvapeni, že mnoho triviálních věcí, které berou jako samozřejmost, děti v Klokánku nemají.

Závěrem došlo k slavnostnímu předání sbírky hraček právě pro FOD Klokánek, kterou jsme pořádali v loňském školním roce v rámci Dne dětí.

Celá akce se nesla ve velmi příjemném duchu a bylo vidět, že mnoho přítomných donutila k zamyšlení, jak si všímat a pomáhat ostatním a nebýt lhostejný.

Úspěch sbírky a následné besedy nás vedou k přemýšlení nad dalšími projekty, které by mohly opět pomoci potřebným…

 

Děkujeme všem účastníkům.

 

Mgr. Petr Opletal