Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Čas Vánoc v Brně a Piešťanech (Christmas time in Brno and Piešťany)

Čas Vánoc v Brně a Piešťanech (Christmas time in Brno and Piešťany)

Vložil(a): Petra Pítra

V prosinci jsme se s dětmi ze 3 A zapojili do vánočního projektu Christmas time in Brno and Piešťany (Čas Vánoc v Brně a Piešťanech) a vyzkoušeli si mezinárodní spolupráci přes platformu eTwinning.

Spolu se školáky ze Základní školy Holubyho v Piešťanech jsme se pustili do mezipředmětového vánočního projektu, který v sobě propojoval prvky z hodin češtiny, angličtiny, prvouky, hudební a výtvarné výchovy i pracovních činností. Prostřednictvím činností v projektu si děti mimo jiné rozvíjely své komunikační a počítačové dovednosti, fantazii a kreativitu, zamyslely se nad vlastními tradicemi a dozvěděly se něco o tradicích našich nejbližších sousedů.

Práce na projektu zahrnovala různé činnosti – odhlasovat návrh loga projektu, poskládat online puzzle vytvořené z fotografií tříd nebo zaslat nahrávku vánoční koledy. Součástí byla také vzájemná výměna vyrobených dárečků a vánočních přání.

Naším společným výstupem bylo vytvoření vánočního česko-slovensko-anglického obrázkového slovníku. Děti nejprve ve skupinkách namyslely vhodná slovíčka a nakreslily obrázky, které se vložily do sdílené prezentace. K nim pak děti přidaly pojmy v češtině, angličtině a slovenštině.

Velkou radost nám také udělalo online setkání přes platformu Teams, které proběhlo na závěr projektu. S dětmi ze Slovenska jsme si pověděli něco o vánočních tradicích, zazpívali si vánoční písničku a popřáli si krásné Vánoce.