Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Den ZEMĚ

Den ZEMĚ

Vložil(a): Leona Patloková

Tento rok se v pátek 22. dubna po dvouleté pauze uskutečnil projektový den „Den Země“. 

Žáci měli připravený program s ekologickou tématikou, o recyklaci odpadu, ochraně životního prostředí, … .

Mladší žáci se hned ráno vydali k soutoku řek Svratky a Svitavy, kde páťáci připravili hned několik stanovišť týkajících se ochrany naší Země.

Žáci 6. ročníků absolvovali interaktivní naučnou stezka S MENDELEM ZA POKLADEM, žáci 7. a 8. ročníků navštívili Archeoskanzen v Modré a expozici Živá voda, studenti 9. ročníků zpracovávali projekt „JAK ZNEČIŠŤUJEME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JAK TO MŮŽEME ZMĚNIT?“.

Projektovému dni sice moc nepřálo sluníčko, ale i tak většina skupin využila možnost vyrazit mimo školu.

Děti i učitelé si tento výjimečný den naplno užili a snad prožili pěkné zážitky a dozvěděli se nového:-)

 

Třída 6. AB – interaktivní trasa – S MENDELEM ZA POKLADEM v okolí hradu Špilberk. 

Třídy 9. ABC – Projekt „JAK ZNEČIŠŤUJEME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JAK TO MŮŽEME ZMĚNIT?“

Třídy 6. C, 7. AB, 8. B – návštěva Archeoskanzenu v Modré a expozice Živá voda

Fotogalerie 2. st. Den Země

 

1. stupeň Dvorecká – stanoviště v okolí soutoku Svitavy a Svratky připravená našimi „Páťáky“ a sběr v okolí školy Dvorecká

1. stupeň Požární – žáci modelovali Zeměkouli z víček od PET lahví, úklid okolí biotopu

Fotogalerie 1. st. Den země