Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Finální informace pro rodiče k nástupu dětí 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

Finální informace pro rodiče k nástupu dětí 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.

 

Konečně je to tady a Vaše děti nastupují do školy. Přesně o půlnoci 18. 5. skončila možnost přihlašování dětí do školních skupin. Na základě v termínu odevzdaných přihlášek jsme do konečné podoby dopracovali náš harmonogram pobytu dětí ve škole tak, aby vyhovoval a jak nám nařizuje manuál MŠMT. Celkem se přihlásilo 127 dětí z celého prvního stupně, které jsme rozdělili do 10 skupin.

Třídní učitelé mají za úkol poslat tabulku, ze které se dozvíte:

 • umístění do skupiny
 • čas příchodu do školy
 • místo příchodu
 • čas odchodu ze školy
 • rozvrh dle vyučujících

 

Dále prosím nezapomeňte:

 • Odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění včetně upřesnění, zda dítě odchází samo nebo s doprovodem.
 • bez čestného prohlášení NEMŮŽEME dítě vpustit do školy!
 • musí mít datum 25. 5., nebo nejpozději 24. 5. – DŘÍVE ODEVZDANÉ NENÍ PLATNÉ!

PROSÍM NEZAPOMEŇTE VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DĚTEM PŘIBALIT!

S sebou do školy dětem prosím nachystejte:

 • přezůvky
 • školní potřeby dle pokynů vyučujících
 • 2 roušky a sáček
 • vhodné oblečení a obuv – předpokládáme, že děti budou dopoledne i odpoledne využívat také venkovní prostory školy, tak s tím prosím počítejte

 

Pravidla pro pobyt ve škole

 • Žáci se scházejí výhradně na určeném místě.
 • Do školy vstupují s určeným vyučujícím.
 • Pozor – v případě pozdního příchodu nemusí být žákovi z organizačních důvodů umožněn vstup do budovy!
 • Přezouvají se na vyhrazeném místě v patře, kde probíhá jejich výuka.
 • Boty si berou s sebou do třídy a odkládají na určené místo.
 • Po příchodu do třídy si povinně umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Vyučující rozhoduje o tom, zda si mohou děti sundat roušku, žáci jsou povinni respektovat rozhodnutí vyučujícího.
 • Ve třídě se děti neshlukují, dodržují stanovený odstup (vyjma pokynů vyučujícího při skupinové práci, při které je povinnost mít roušku).
 • Žáci mají zakázáno se během vyučování pohybovat volně po škole. Je dovoleno jít pouze na toaletu.
 • Ve třídách, i na toaletách jsou nachystaná mýdla, dezinfekční prostředky a papírové utěrky. Po celý den je zajištěn personál zajišťující dezinfekci klik a společných prostor školy.
 • Žáci odcházejí ze školy s vyučujícím hlavním vchodem do školy, kde buď sami odcházejí, nebo si je přebírá zákonný zástupce (dle informace v „prohlášení“).

 

Stravování

 • Stravu z kapacitních a organizačních důvodů jsme schopni poskytnout pouze dětem, které zůstávají ve „školní družině“.
 • POZOR – Zájemci o stravu se musí přihlásit do 21.5. do 11:00 na mail stravne@zsmestanska.cz

 

 • Ještě jednou si dovolím upozornit, že je žák povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy!

 

 

Milí rodiče, dovolte mi, abych Vám za celou školu poděkoval za dosavadní spolupráci a za pochopení mnoha striktních a nepříjemných opatření, ke kterým musíme přistupovat v této neobvyklé situaci.

Jsme v tom spolu, a proto si vážím každé zpětné vazby, ať už je pozitivní či negativní. Jsem přesvědčen, že se jedná o zkušenosti, které nás všechny mohou posílit a něčemu naučit. Děkuji.

 

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal