Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Informace k hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 a k přihláškám na střední školy

Informace k hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 a k přihláškám na střední školy

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.

O způsobu hodnocení v 1. pololetí školního roku 2020/ 2021 budeme informovat na základě pedagogické rady, která se uskuteční v pondělí 11. 1. 2021.

Vyučující zapíší do pondělí 11. 1. 2021 do Bakalářů NÁVRH pololetního hodnocení. Ve stejný den měly proběhnout také třídní schůzky, které tímto RUŠÍM. Případnou konzultaci s konkrétním vyučujícím si prosím domlouvejte individuálně.

Zákonné zástupce žáků 9. ročníku prosím o vyzvednutí zápisových lístků na střední školu osobně v kanceláři školy do 29. 1. 2021. Se zápisovým lístkem si vyzvednete výtisk první strany přihlášky na střední školu. Prosíme o kontrolu osobních údajů, doplňte vybrané střední školy a vraťte podepsané nejpozději do 5. 2. 2021. ​Na základě těchto údajů škola vydá originály přihlášek na střední školu.

Zájemcům o studium na střední škole z 5. a 7. ročníku budou zápisové lístky vydávány na základě žádosti zákonného zástupce (Bakaláři, email třídnímu učiteli).

Nezapomeňte si s sebou vzít doklad totožnosti – bez něj není možné zápisový lístek vydat.

Prosíme, nepožadujte vyplnění vámi přinesených formulářů přihlášek (stažených z webu, nebo vyzvednutých na střední škole). Pro školu je to vysoká administrativní zátěž, škola vám originál přihlášky vytiskne sama.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.
reditel@zsmestanska.cz
tel. 533 433 315
mob. 725484405