Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Informace k osobní účasti žáku 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Informace k osobní účasti žáku 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je možná od 8. 6. 2020 osobní přítomnost žáků druhého stupně ve školách. Dle informací MŠMT se má jednat o možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol. Účast dětí je dobrovolná a záleží na podmínkách školy, v jakém rozsahu a jakou formou bude fungování aktivit pro žáky fungovat.

Na základě organizačních, prostorových a personálních podmínek školy (v budově Měšťanská probíhá výuka 10 skupin žáků prvního stupně) jsem se rozhodl nabídnout vzdělávací a socializační aktivity dětem touto formou:

ROZVRH HODIN A FORMA VÝUKY

– předpokládáme (konečné rozhodnutí padne na základě počtu dětí a skupin), že vyučovat se bude 2 dny (úterý a čtvrtek).

– vyučování bude probíhat formou bloků 2x 45 minut s 15 minutovou přestávkou.

– časy 9:00 – 10:45 (5 skupin), 11:00 – 12:45 (5 skupin), konkrétní skupiny a časy se dozvíte na základě počtu přihlášených dětí.

– forma výuky – bude se jednat o třídnické hodiny s třídním učitelem (TU) + konzultace s vyučujícími z ostatních předmětů. Cílem je nabídnou Vám a Vašim dětem možnost konzultace látky, která jim není jasná z distanční výuky, osobní předání chybějících úkolů, případně aby si opravili, vylepšili známku.

– z toho důvodu mají TU za úkol do pondělí 1. 6. 2020 zapsat návrhy známek za 2. pololetí (najdete je v Bakalářích – průběžná klasifikace).

– vyhláška k hodnocení a také metodický pokyn k hodnocení, kterými se budou při hodnocení všichni vyučující výhradně řídit naleznete v příloze.

STRAVOVÁNÍ

– nebude z organizačních a hygienických důvodů poskytováno.

Termín přihlášení dítěte do školní skupiny na druhém stupni je středa 3. 6. 2020 (přihláška v příloze mailu). Další informace poskytneme po tomto datu na základě počtu přihlášených dětí. Přihlášku je možné doručit oskenovanou mailem TU, osobně na vrátnici nebo do schránky, poštou. Vytisknuté přihlášky a čestná prohlášení budou umístěny k vyzvednutí také u hlavního vchodu do školy. Děkujeme za pochopení.

Upozorňuji, že je žák povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy!

DŮLEŽITÉ a POVINNÉ INFORMACE

Vyhláška o hodnoceni žáků

Metotika k vyhlášce

ZŠ Měšťanská – Přihláška dítěte do dětské skupiny ZŠ Brno

Příloha čestné prohlášení

 

Velice Vám děkuji za dosavadní spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

reditel@zsmestanska.cz

tel. 533 433 315

mob. 725484405