Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Informace k uzavření klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2020/ 2021

Informace k uzavření klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2020/ 2021

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.

Na základě rozhodnutí pedagogické rady ze dne 11. 1. 2021 vás tímto informuji, že závěrečné hodnocení na vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/ 2021 proběhne klasickou formou, tedy klasifikací.

Vyučující mají možnost slovně hodnotit neoficiálně, jako přílohu k vysvědčení. Tato možnost je zcela na dobrovolnosti každého jednotlivého učitele.

Metodické sdružení prvního stupně a jednotlivé předmětové komise na druhém stupni také rozhodly o pololetních písemných pracích:
1. stupeň:
– 1. a 2. třída je ve škole, uzavření známek tedy proběhne klasicky, jako v předešlých letech.
– 3. – 5. třída – pololetní písemné práce se psát nebudou! Psát se budou pouze testy z většího celku učiva.
2. stupeň:
– písemné pololetní práce se budou psát pouze v předmětu Matematika, v ostatních předmětech se předmětové komise rozhodly, že se písemné pololetní práce psát nebudou.
Klasifikace za první pololetí školního roku 2020/ 2021 se uzavírá dne 22. 1. 2021 v pátek. Chtěl bych upozornit, že v tento den se také uzavírá docházka. Ta je letos z důvodu distanční výuky velmi specifická. Upozorňuji proto na to, abyste svým dětem případnou absenci řádně omluvili a odůvodnili. Připomínám, že absencí se v rámci distanční výuky rozumí i nesplnění úkolů v asynchronní (off-line) výuce.

Vážení rodiče, děkuji vám za spolupráci a v případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.
reditel@zsmestanska.cz
tel. 533 433 315
mob. 725484405