Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Žák » A co víc? » Informace pro žáky 9. tříd k přijímacím zkouškám na SŠ

Informace pro žáky 9. tříd k přijímacím zkouškám na SŠ

Vložil(a): Leona Patloková

Přihlášku ke studiu na obory s talentovou zkouškou je nutné podat do 30. listopadu. Podrobné informace sledujte na webových stránkách příslušné školy.

Mgr. Petra Greplová

Obory s talentovou zkouškou

Máš talent a chceš zkusit obor s uměleckým nebo sportovním zaměřením? V talentových zkouškách ukážeš, co umíš. Přijímací řízení probíhá v jiném režimu než u běžných oborů a také mnohem dříve. Můžeš si podat dvě přihlášky, např. do oboru ve dvou školách nebo dvou oborů jedné školy.

Talentové zkoušky se konají:                                          

do uměleckých oborů v konzervatořích, např. obor Hudba

do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny Umění a užité umění 82např. obor s maturitou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký kovář a zámečník, pasíř

do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou (kromě toho čeká uchazeče a uchazečky povinná jednotná přijímací zkouška).

Přihlášku ke studiu podej do 30. listopadu

Tiskopis dostaneš ve tvé škole. Můžeš si podat dvě přihlášky, tzn. do dvou škol nebo dvou oborů s talentovou zkouškou.

Po vyplnění a podepsání přihlášky ji prokazatelným způsobem, např. doporučeným dopisem, pošli v písemné podobě (nelze elektronicky) spolu s požadovanými doklady řediteli střední školy nejpozději do konce listopadu.

 

První kolo přijímacího řízení

Ředitel školy určí v rámci stanoveného období pro zkoušky do oborů s talentovou zkouškou dva volitelné dny/termíny pro vykonání talentové zkoušky. Jeden z nich si vybereš a napíšeš do přihlášky.

 

období přijímacích zkoušek platné pro
2. – 15. ledna 2019 obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 – maturitní i nematuritní
15. – 31. ledna 2019 umělecké obory v konzervatořích

 

Gymnázia se sportovní přípravou – talentovky i jednotná zkouška

U všech maturitních oborů (s výjimkou s uměleckým zaměřením) se koná povinná jednotná přijímací zkouškaTýká se i 4, 6 a 8letých oborů gymnázií se sportovní přípravou. Po talentových zkouškách tě tak čekají písemné testy jednotné zkoušky, případně ještě i školní zkouška z dalších předmětů.

 

období pro talentové zkoušky 2. ledna – 15. února 2019
termíny pro jednotnou zkoušku 12. a 15. dubna 2019 – 4leté obory

16. a 17. dubna 2019 – 6 a 8leté obory

období pro školní zkoušku 12. – 28. dubna 2019

 

Jednotné testy se skládají z českého jazyka a literatury a matematiky.

Do celkového hodnocení uchazeče bude mít výsledek jednotné zkoušky podíl 40 %.

Výhoda jednotných zkoušek: když si podáš dvě přihlášky a zkoušku tedy vykonáš dvakrát,do hodnocení se ti vždy započítá lepší výsledek.

 

Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou

Pokud u talentové zkoušky uspěješ, pokračuješ dále v přijímacím řízení.

Seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na školním webu a přímo ve škole. Budeš-li přijat/a, nečekej žádný dopis ze školy.

Ode dne zveřejnění musíš nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Pokud tak neučiníš, vzdáváš se své možnosti stát se žákem dané školy.

Jestliže uspěješ v dvou školách, máš právo si vybrat jednu z nich a do té lístek podáš.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit.

Tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole v době podání přihlášky.

 

Nevyšlo to?

Když neuspěješ u talentové zkoušky, přijde ti písemné vyrozumění.

 

Tím ale nic nekončí. Jestliže jsi nebyl/a přijat/a do oboru s talentovou zkouškou, máš právo účastnit se přijímacího řízení pro ostatní obory v pozdějším termínu. Podívej se na jiné možnosti studia, zvol si jiný obor a do 1. března znovu podej dvě přihlášky ke studiu.