Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Informace z třídních schůzek 9. 9. 2019 – 9. ročník

Informace z třídních schůzek 9. 9. 2019 – 9. ročník

Vložil(a): Leona Patloková

 • třídy návštěva Informačního střediska pro volbu povolání
 1. C – 11. 9.
 2. B – 12. 9.
 3. A – 17. 9.

Žáci získají informace: podmínky a průběh přijímacího řízení, nároky a požadavky pro jednotlivá povolání, propagační letáčky,…

 • Prezentace SŠ v pátečních VOZech

Žáci získají informace: přehled oborů, možnosti uplatnění se, kritéria přijímacího řízení atp.

 • Žáci dostanou Atlasy školství pro šk. rok 2020/2021 (konec října)
 • Veletrh SŠ (listopad) – žáci navštíví s vyučujícím. Doporučujeme v odpoledních hodinách/další den, návštěvu i rodiče s dítětem. Na info stáncích budou zástupci SŠ – lze u nich vyžádat odpovědi na jakékoli dotazy týkající se konkrétní SŠ.
 • SCIO (listopad) – srovnávací testy z M, ČJ, AJ, studijní předpoklady pro zájemce (za úhradu)
 • Nástěnka volba povolání (vlevo vedle recepce na Měšťanské)

Doporučujeme:

 • doporučujeme návštěvu veletrhu SŠ v odpoledních hodinách/další den, návštěvu i rodiče s dítětem. Na info stáncích budou zástupci SŠ – lze u nich vyžádat odpovědi na jakékoli dotazy týkající se konkrétní SŠ.
 • navštěvovat Dny otevřených dveří na SŠ (termíny najdete na webech jednotlivých škol)
 • sledovat web. stránky jednotlivých SŠ – veškeré info dané školy k přij. zk.
 • Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou vč. gymnázia se sportovní přípravou se koná jednotná zk. z ČJ a M, kterou zajišťuje společnost Cermat.
 • Termíny podání přihlášek:

Přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou podat do 30. listopadu (lze podat na 2 školy)

Přihlášky do oborů vzděl. bez talentové zkoušky podat do 1. 3. 2020 (lze podat na 2 školy)

(některé školy vyžadují na přihlášce lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti)

 • Vyplňování přihlášek vzděl. s talentovou zkouškou:

V týdnu 29. 10. – 1. 11. dostane žák ze školy vytištěnou 1. stranu přihlášky

Do 8. 11. donese žák do školy tuto přihlášku po kontrole a dopsání rodičem (kontrola osobních údajů, doplnit název SŠ, název oboru, kód oboru) – NEPOTVRZOVAT LÉKAŘE – jedná se o pracovní materiál

Do 15. 11. dostane žák oboustranně vytištěnou přihlášku s potvrzením školy, (zákonný zástupce poté dopraví/doporučeně zašle na SŠ) do 30. listopadu

 • Zápisové lístky – dostanete v lednu na třídních schůzkách po ověření totožnosti – OP s sebou! Nelze poslat po žákovi, při neúčasti na TS je třeba osobní návštěva ve škole.

Každý žák dostane zápisový lístek pouze jeden a může jej uplatnit pouze jednou. Zápisový lístek je nutné odevzdat na SŠ do 10 dnů od zveřejnění výsledků přij. řízení. Vzít zpět lze zápisový lístek v případě, kdy žák chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Taktéž může vzít zápisový lístek zpět uplatněný v konzervatoři nebo oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zk.

Do zápisového lístku nedělá zákonný zástupce žádné úpravy ani jej nepodepisuje!

 • Zohlednění u přij. zk. – podpůrné opatření 2. – 5. st. Lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Toto doporučení uchazeč odevzdá jako přílohu k přihlášce, je třeba o vyšetření včas požádat ŠPZ.

 

Informativní odkazy:

Infoabsolvent.cz, atlasskolstvi.cz, cermat.cz, msmt.cz, stredniskoly.com,…