Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Instrukce k průběhu vzdělávání za osobní účasti žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020

Instrukce k průběhu vzdělávání za osobní účasti žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020

Vložil(a): Petra Pítra

Vážení rodiče.
 
Vzhledem k přílišné obecnosti včerejší informace ohledně osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole od pondělí 11. 5., zasílám podrobné instrukce k průběhu vzdělávání. Tyto instrukce jsou závazné.
ROZVRH HODIN
– vyučovat se bude 2 dny (pondělí a středa)
– vyučování bude probíhat formou bloků 2x 60. minut (60. min. ČJ + 60. min. M)
– vyučovat budou aprobovaní učitelé, kteří vedou děti v průběhu klasické výuky
– pondělí 9:00 sraz před školou dle skupin (záleží na počtu přihlášených dětí, v tuto chvíli předpokládáme 4 skupiny (9A, 9B, 9C1, 9C2 – skupiny 9C se řídí dle rozdělení skupin na ČJ a M)
– 9:15 – 10:15 1. vyučovací blok
– 10:15 – 10:30 přestávka
– 10:30 – 11:30 2. vyučovací blok
– středa 9:00
– viz pondělní průběh
VSTUP DO ŠKOLY
– vcházet se bude dvěma vstupy – hlavní vchod (9A čeká před hl. vchodem, 9C1 u vchodu do přístavby), rampa u haly (9B čeká u rampy, 9C2 u vchodu do haly)
– pozor – v případě pozdního příchodu nemusí být z organizačních důvodů umožněn vstup do budovy!
– u každého vstupu bude 15. min před vstupem, tedy v 8:45 připraven konkrétní vyučující, který si svoji skupinu odvede do určené třídy.
– upozorňuji na povinnost mít před vstupem do budovy (prostor před školou) a ve všech společných prostorech školy roušku (povinnost dvě roušky na den, náhradní uložená v sáčku) a dodržovat mezi sebou odstup 2 metry.
UČEBNA a ŠATNA
– 9A – své skříňky, učebna 7A
– 9B – své skříňky, učebna 7B
– 9C1 – šatna 9C, učebna 9C
– 9C2 – šatna 8C, učebna 8C
STRAVOVÁNÍ
– 9AB – možnost formou jídlonosičů, které ráno odevzdají na určené místo před svojí třídou
           – při odchodu v 11:30 si jídlonosič vyzvednou ve vestibulu školy na určeném místě
           – všechny díly jídlonosiče musí být označeny jménem nesmazatelnou fixou (jídlonosič musí projít dezinfekcí formou myčky v 80° vodě).
          – strava je možná i přímo v jídelně, ale s výrazným časovým odstupem
          – zájemci o stravu prosím přihlásit do 7. 5. do 11:00 na mail stravne@zsmestanska.cz
– 9C – zájemci o stravu nahlásit se do 7. 5. do 11:00 na mail stravne@zsmestanska.cz , vedoucí ŠJ paní Fiedlerová rozešle variabilní symboly k platbě (Akademie neběží, tudíž stravu si hradíte!)
          – stravují se po skupinách po skončení vyučování
Upozorňuji, že je žák povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy!
 
Připomínám také termín přihlášení Vašeho dítěte k výuce, který je do 7. 5. do 12:00 svým třídním učitelům. Kdo nebude nahlášen do tohoto data, tak již nebude mít možnost do výuky nastoupit!
 
Děkuji za pochopení a spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Petr Opletal