Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Jídelníček

Vložil(a): administrátor

Aktuální týden (pdf)

Na příští týden (pdf)

JÍDELNÍČEK 16. 12. – 20. 12. 2019 M21, D4,P1

JÍDELNÍČEK 6.1 – 10.1.2020 M21, P1, D4

V POSLEDNÍM TÝDNU PŘED VÁNOCEMI
16. – 20. 12. 2019 BUDE POUZE JEDNO JÍDLO.

V PÁTEK 20. 12. JSOU VŠICHNI STRÁVNÍCI NA
BUDOVĚ MĚŠŤANSKÁ ODHLÁŠENI, ZÁJEMCI SI
OBĚD MUSÍ PŘIHLÁSIT (e-mail, telefon, terminál, estravné).

VEŠKERÉ OBJEDNÁVKY (přihlášky, odhlášky)
BUDOU UKONČENY VE STŘEDU 18. 12. 2019.

 

Archiv

(Při zobrazení neaktuálního jídelníčku – aktualizujte zobrazení klávesou F5)

Odhlašování obědů se provádí :

a)      na následující den do 11 hodin předcházejícího dne

– pomocí čipu na terminálu ve vestibulu školy

– přes internetovou aplikaci ZDE

– elektronickou poštou stravne@zsmestanska.cz

– telefonicky na číslech 533 433 323, 533 433 324

  b)    v případě onemocnění jen v první den nemoci ( vyhl. 107/2005 Sb.) si může strávník nebo jeho zástupce vyzvednout neodhlášený oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané) v době k tomu určené  11.00 – 11.30

Na další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou stravy (což jsou provozní náklady – mzdové 20 Kč, věcné 7 Kč).

Upozornění pro strávníky, kteří si odebírají stravu do jídlonosičů: strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

Pro správné zobrazení jídelníčku, je nutné si aktualizovat zobrazení Vašeho prohlížeče např. klávesou F5.
Je možné, že si prohlížeč pamatuje obsah stránky, která není aktuální.