Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Družina » Výpis "Dokumenty a informace"

Zvýšení úplaty za šk. družinu od 1. 9. 2022

Vložil(a): Leona Patloková

směrnice – platba ŠD 2022

Družina – Dokumenty a informace

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2022/23

Od 6. 6. 2022 se přijímají Zápisní lístky – přihlášky do školní družiny na školní rok 2022/23. Kapacita na budově Dvorecká je 90 míst, na budově Požární 80. Zápisní lístek najdete v deníčku ŠD nebo si ho můžete stáhnout na stránkách školy. Rodiče budoucích prvňáčků dostanou přihlášky na informativní schůzce.  Na školním webu najdete Vnitřní řád ŠD, kde jsou i pravidla pro přijímání dětí do ŠD. Vše si prosím, prostudujte, protože v přihlášce při odevzdání podepisujete, že jste byli s tímto řádem seznámeni. K nahlédnutí je také u vychovatelek ŠD. V Zápisním lístku vyplňte všechna žlutá políčka. Odevzdávat můžete na Dvorecké a Požární vychovatelkám ŠD, v kanceláři školy na Měšťanské, na recepci školy nebo doporučeným dopisem na vedení školy. Případné dotazy ráda zodpovím.

 Renata Vlčková, vedoucí vychovatelka ŠD, tel. 533 433 326.

Zápisní lístek originál

Směrnice Školní družiny 2022

Vnitřní řád ŠD