Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Družina » Výpis "Dokumenty a informace"

Seznam přijatých žáků do školní družiny na budově Požární 1 (kapacita 80 míst)

Vložil(a): Radek Vecheta

Seznam přijatých žáků do ŠD pro školní rok 2018/2019 bude zveřejněn 29. 8. 2018.

Seznam přijatých žáků do školní družiny na budově Dvorecká 4 (kapacita 90 míst)

Vložil(a): Radek Vecheta

Seznam přijatých žáků do ŠD pro školní rok 2018/2019 bude zveřejněn 29. 8. 2018.

Informace pro rodiče dětí navštěvujících ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Sdělujeme rodičům, že od září 2015 bude navýšen měsíční příspěvek na dítě o 40,- Kč. Platba za jedno pololetí za dítě bude tedy činit 700,- Kč. Toto opatření je ve shodě  s vyhláškou 74/2005 Sb. Důvodem navýšení je jednak potřeba koupě nábytkového vybavení pro dvě nová oddělení družiny (jedno na Dvorecké a jedno na Požární), ale také nahrazení opotřebovaného nábytku či zakoupení nových hraček pro děti. Část příspěvku je také určena na pokrytí energií.

Přihlášky do školní družiny na příští školní rok

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Od 1. 6. 2015 se přijímají Zápisní lístky – přihlášky do školní družiny na školní rok 2015/16.Kapacita na budově Dvorecká je 90 míst, na budově Požární 80. Zápisní lístek si můžete stáhnout na stránkách školy nebo vyzvednout  u vychovatelek ŠD. Celý článek

Provozní doba školní družiny na budovách Dvorecká a Požární

Vložil(a): Eva Čechová

                                   ranní                                                   odpolední

pondělí              6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

úterý                  6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

středa                6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

čtvrtek                6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

pátek                  6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 00

 

Vnitřní řád ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

(Vnitřní řád ŠD byl vydán v souladu s ustanoveními § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon)

Celý článek

Směrnice ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, 620 00 Brno

 

Příloha č. 1 k Vnitřnímu řádu školní družiny

 

Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu  neinvestičních nákladů ve školní družině

Celý článek

Pravidla pro přijetí do školní družiny

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, 620 00 Brno

 

Příloha č. 2 k Vnitřnímu řádu školní družiny

 

P r a v i d l a

 

pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině Základní školy Brno, Měšťanská 21,p.o.

  Celý článek