Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Družina » Výpis "Dokumenty a informace"

Seznam příjatých žáků do družiny

Vložil(a): Petra Pítra

družina Dvorecká:

Seznam přijatých žáků na D4 21-22

 

družina Požární:

Seznam přijatých žáků na P1 21-22

Provozní doba školní družiny na budovách Dvorecká a Požární

Vložil(a): Eva Čechová

                                   ranní                                                   odpolední

pondělí              6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

úterý                  6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

středa                6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

čtvrtek                6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 30

pátek                  6. 30  –  7. 40                                       11. 40  –  16. 00

 

Vnitřní řád ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

(Vnitřní řád ŠD byl vydán v souladu s ustanoveními § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon)

Celý článek

Směrnice ŠD

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, 620 00 Brno

 

Příloha č. 1 k Vnitřnímu řádu školní družiny

 

Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu  neinvestičních nákladů ve školní družině

Celý článek

Pravidla pro přijetí do školní družiny

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, 620 00 Brno

 

Příloha č. 2 k Vnitřnímu řádu školní družiny

 

P r a v i d l a

 

pro přijímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině Základní školy Brno, Měšťanská 21,p.o.

  Celý článek