Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Učitel » Výpis "Evropské + SOLE"

Projekty ZŠ Měšťanská

Vložil(a): Petra Pítra

 • Projekt z Operačního programu Jan Amos Komenský
  zaměřený na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a na inovativní vzdělávání žáků

  Název:                 ZŠ Měšťanská Šablony JAK
  Číslo projektu:   CZ.02.02.XX/00/22_002/0001713

 • DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
  doucovani-letak-pro-publicitu-npo

 

 • Projekt OP VVV: Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

 • Projekt OP VVV: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

 

Ukončené projekty:

Projekt spolufinancovaný EU bude plošně podporovat kvalitu a proinkluzivnost základního vzdělávání ve městě Brně.

 • PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ MĚŠŤANSKÁ II

CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0018667

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na personální podporu činností školního psychologa a na žákovské aktivity v oblasti projektové výuky

Doba realizace 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Projekt spolufinancovaný EU bude plošně podporovat kvalitu a proinkluzivnost základního vzdělávání ve městě Brně.

 • PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ MĚŠŤANSKÁ II

CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0018667

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na personální podporu činností školního psychologa a na žákovské aktivity v oblasti projektové výuky

Doba realizace 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

zajímavá výuka netradiční metodou – samo organizované učební prostředí

CZ.1.07./1.1.00/53.0004

 • PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ MĚŠŤANSKÁ

CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0012040

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na personální podporu činností školního psychologa, speciálního pedagoga, na podporu vyučujících v oblasti projektové výuky a na žákovské aktivity v oblasti projektové výuky

Doba realizace 1. 2. 2019 – 30. 9. 2020

 • VZDĚLÁVÁNÍM UČITELŮ PODPOŘÍME VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ

CZ.02.3.68./0.0./0.0/16_022/0003978

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na vzdělávání učitelů k rozvoji čtenářské, jazykové a matematické gramotnosti, v oblasti inkluzivního vzdělávání a finacující činnost speciálního pedagoga ve škole.

Doba realizace 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

CZ.1.07/1.1.02/02.0088

Realizátor: Integrovaná střední škola Sokolnice, 664 52 Sokolnice 496

Partneři: Svaz průmyslu a dopravy ČR, ESB Elektrické stroje a.s.

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

CZ.1.07/1.1.00/46.0015

CZ 1.07/1.1.00/54.0020

Doba realizace: 8. 10. 2014 – 31. 7. 2015