Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Novinky – zvýrazněné"

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vložil(a): Leona Patloková

 

Vážení rodiče.

Na základě vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a § 4 této vyhlášky o Informování o způsobu hodnocení Vás tímto informuji o způsobu hodnocení žáků naší školy.

Při hodnocení žáků se budeme řídit výhradně vyhláškou a metodickým pokynem k vyhlášce. Specifická pravidla na úrovni školy, jak umožňuje metodika k vyhlášce, nebudeme uplatňovat.

Metodiku k vyhlášce o hodnocení naleznete v příloze Vyhláška hodnocení – metodika, nejdůležitější principy, kterými se budou všichni vyučující řídit jsou tyto:

  1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
  2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.
  3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, a to zejména na základních školách.
  4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

 

Odkaz na vyhlášku 211/2020 sb.:

https://www.msmt.cz/file/52751/

Hodnocení uvedená v systému Bakaláři jsou v tuto chvíli průběžná, uzavírání klasifikace bude probíhat do 19. 6.

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

reditel@zsmestanska.cz

tel. 533 433 315

mob. 725484405

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vložil(a): Petra Pítra

Dobrý den vážení rodiče našich budoucích prvňáčků.

Předně mi dovolte poděkovat Vám za důvěru, kterou jste přihlášením svých dětí na naši školu vložili do našich rukou. Mohu Vám slíbit, že se budeme ze všech sil snažit, abychom Vaši důvěru nezklamali. Dále bych Vás rád pozval na schůzku, která se uskuteční dne 11. 6. 2020 v jídelně budovy Měšťanská 21 (budova Dvorecká v 16:30, budova Požární v 17:00). Vzhledem k tomu, že ze zřejmých důvodů neprobíhal standardní zápis, byli bychom velice rádi, kdybychom se v hojném počtu potkali a probrali vše potřebné. Na schůzce Vám také budou představeni vyučující Vašich dětí a budeme připraveni na zodpovězení Vašich dotazů.

 

V příloze naleznete důležité informace před nástupem dětí do školy.

Těšíme se na setkání.

S pozdravem,

Mgr. Petr Opletal

 

Příloha zde: Informace pro prvňáčky

Informace k osobní účasti žáku 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je možná od 8. 6. 2020 osobní přítomnost žáků druhého stupně ve školách. Dle informací MŠMT se má jednat o možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol. Účast dětí je dobrovolná a záleží na podmínkách školy, v jakém rozsahu a jakou formou bude fungování aktivit pro žáky fungovat.

Na základě organizačních, prostorových a personálních podmínek školy (v budově Měšťanská probíhá výuka 10 skupin žáků prvního stupně) jsem se rozhodl nabídnout vzdělávací a socializační aktivity dětem touto formou:

ROZVRH HODIN A FORMA VÝUKY

– předpokládáme (konečné rozhodnutí padne na základě počtu dětí a skupin), že vyučovat se bude 2 dny (úterý a čtvrtek).

– vyučování bude probíhat formou bloků 2x 45 minut s 15 minutovou přestávkou.

– časy 9:00 – 10:45 (5 skupin), 11:00 – 12:45 (5 skupin), konkrétní skupiny a časy se dozvíte na základě počtu přihlášených dětí.

– forma výuky – bude se jednat o třídnické hodiny s třídním učitelem (TU) + konzultace s vyučujícími z ostatních předmětů. Cílem je nabídnou Vám a Vašim dětem možnost konzultace látky, která jim není jasná z distanční výuky, osobní předání chybějících úkolů, případně aby si opravili, vylepšili známku.

– z toho důvodu mají TU za úkol do pondělí 1. 6. 2020 zapsat návrhy známek za 2. pololetí (najdete je v Bakalářích – průběžná klasifikace).

– vyhláška k hodnocení a také metodický pokyn k hodnocení, kterými se budou při hodnocení všichni vyučující výhradně řídit naleznete v příloze.

STRAVOVÁNÍ

– nebude z organizačních a hygienických důvodů poskytováno.

Termín přihlášení dítěte do školní skupiny na druhém stupni je středa 3. 6. 2020 (přihláška v příloze mailu). Další informace poskytneme po tomto datu na základě počtu přihlášených dětí. Přihlášku je možné doručit oskenovanou mailem TU, osobně na vrátnici nebo do schránky, poštou. Vytisknuté přihlášky a čestná prohlášení budou umístěny k vyzvednutí také u hlavního vchodu do školy. Děkujeme za pochopení.

Upozorňuji, že je žák povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy!

DŮLEŽITÉ a POVINNÉ INFORMACE

Vyhláška o hodnoceni žáků

Metotika k vyhlášce

ZŠ Měšťanská – Přihláška dítěte do dětské skupiny ZŠ Brno

Příloha čestné prohlášení

 

Velice Vám děkuji za dosavadní spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

reditel@zsmestanska.cz

tel. 533 433 315

mob. 725484405

Nabídka pracovních míst na ZŠ Měšťanská

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o. přijme pracovníka na úklid. Bližší informace na mail: reditel@zsmestanska.cz tel.: 725484405

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

reditel@zsmestanska.cz

tel. 533 433 315

mob. 725484405

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2020/21

Vložil(a): Leona Patloková

Od 1. 6. 2020 se přijímají Zápisní lístky – přihlášky do školní družiny na školní rok 2020/21. Kapacita na budově Dvorecká je 90 míst, na budově Požární 80. Přihlášky najdete na stránkách školy a na dveřích budovy Měšťanská 21. Na školním webu najdete Pravidla pro přijímání dětí do ŠD a Vnitřní řád ŠD. Ten si, prosím, prostudujte, protože v přihlášce při odevzdání podepisujete, že jste byli s tímto řádem seznámeni. V Zápisním lístku vyplňte všechna žlutá políčka. Odevzdávat přihlášku můžete oskenovanou na email: renata.vlckova@zsmestanska.cz, osobně do schránek na všech budovách školy,/ Měšťanská 21, Dvorecká 4 a Požární 1/ nebo poštou na adresu ředitelství školy.  Po zaregistrování vám bude identifikační číslo zasláno přes třídní učitele nebo dítě, pokud bude přítomné ve školní skupině. Zápis dětí do školní družiny budoucích prvních tříd proběhne na informativní schůzce v červnu. Případné dotazy ráda zodpovím na uvedeném emailu.

R. Vlčková, vedoucí vychovatelka ŠD

Učivo 1. 6. – 5. 6.

Vložil(a): Leona Patloková

Vážení rodiče,

v sekci Žák_Máme umět jsou opět vloženy nové soubory k učivu, které si Vaše děti mají splnit , viz https://www.zsmestanska.cz/kategorie/mame_umet/

Konkrétní zadání, přílohy, chat a sdílení provozujeme přes O365 TEAMS. Sledujte s Vašimi dětmi informace také zde včetně Bakalářů!

 

Děkujeme za spolupráci

 

Preventivní opatření proti šíření respiračních chorob

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče, vzhledem k rostoucím obavám společnosti z šíření respiračních chorob (např.: koronavirus) bych vás chtěl tímto ubezpečit, že naše škola provedla veškerá možná preventivní opatření. Došlo k poučení žáků, škola zajistila dezinfekční antibakteriální prostředky pro děti, zvýšila se také dezinfekce ploch (denně se čistí zábradlí, kliky apod.) a na všech budovách jsou poučné informační letáky.

 

Zároveň bych vás chtěl poprosit o součinnost se školou ve formě opětovného poučení dětí doma o dodržování hygieny a správného mytí rukou, zajištění kapesníků. V případě podezření na příznaky nemoci respiračního charakteru, nebo v případě návratu z postižených oblastí vás prosím o důsledné zvážení, zda dítě pošlete do školy.

 

Jestliže se v těchto případech rozhodnete své dítě ponechat na dobu nezbytně nutnou doma, vyučující zajistí učivo k domácí přípravě.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci.

 

Mgr. Petr Opletal – ředitel školy.