Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Novinky"

Český den proti rakovině

Vložil(a): Petra Pítra

Veřejná sbírka probíhala 30. 9. a 1. 10. 2020 i na naší škole ve spolupráci s 30. PS Mládí Brno (tábory Uhelná).

Velké poděkování patří Vám všem, kteří jste se zapojili – vedoucí pionýrské skupiny Mládí, učitelé a provozní zaměstnanci školy, rodiče a hlavně děti školy.

Celkem se vybralo 12 047 Kč.

Vybrané peníze půjdou letos na prevenci onkologických onemocnění ledvin.

Za organizátory sbírky,

Aleš Kodýs

DĚKUJEME všem, kteří Český den proti rakovině 2019 podpořili! | ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

 

Organizace výuky 2. stupně od pondělí 12. 10.

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.

 

Na základě nových rozhodnutí a opatření MZd dochází k částečnému uzavření 2. stupňů základních škol. Toto opatření nabývá účinnosti od pondělí 12. 10. Naší povinností je zavést střídavou výuku. Polovina tříd tedy bude mít klasickou prezenční výuku, druhá polovina tříd přechází na výuku distanční. Obě formy výuky se řídí platným rozvrhem. Připomínám, že distanční výuka je na základě § 184a zákona č. 561/2004 Sb. odst. 3, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) povinná! V souvislosti s tím je povinné také omlouvání absence během distanční výuky!

 

Pravidla distanční výuky:

 

ORGANIZACE A KOMUNIKACE

 

 • 12. 10. – 16. 10.: Třídy 6A, 7A, 8A, 9A, 8C, 9C – prezenční výuka!
 • 12. 10. – 16. 10.: Třídy 6B, 7B, 8B, 9B, 6C, 7C – DISTANČNÍ VÝUKA!
 • 19. 10. – 23. 10.: Třídy 6A, 7A, 8A, 9A, 8C, 9C – DISTANČNÍ VÝUKA!
 • 19. 10. – 23. 10.: Třídy 6B, 7B, 8B, 9B, 6C, 7C – prezenční výuka!
 • Třídy, které budou pokračovat v prezenční výuce, mají klasický rozvrh.
 • Třídy na distanční výuce se také řídí klasickým rozvrhem, ale mají On-line výuku synchronníasynchronní.

Synchronní výuka – učitel je propojen s žáky ve stejný čas na stejném virtuálním místě. Zpravidla výkladová hodina. V předmětech ČJ, M, AJ bude synchronní on-line výuka probíhat 2x týdně, v předmětech D, Z, F, Př, Ch, Nj, VOZ 1x týdně.

 

Asynchronní výuka – žáci pracují na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem. Úkoly zadávají vyučující v souladu s platným rozvrhem tak, aby měl žák zadání k dispozici nejpozději na začátku dané vyučovací hodiny. Náročnost úkolu by neměla přesáhnout dobu vyučovací hodiny (pokud se nejedná o dlouhodobý úkol, nebo projekt). Vyučující určují termín odevzdání úkolu.

 

 • Synchronní online výuku dostanou děti vyznačenou v rozvrhu a jsou povinni se k ní připojit!
 • Ostatní hodiny v rozvrhu mohou žáci využít ke konzultacím a k práci na zadaných úkolech asynchronní formou.
 • Výuka HV, PČ a VV probíhá pouze off-line formou vypracováním zadaného úkolu.
 • Výuka TV neprobíhá.
 • Komunikace žáků s vyučujícími probíhá výhradně prostřednictví účtů Office 365 a aplikace
 • Každý žák školy má přidělené přístupy do platformy Office 365.
 • Komunikace mezi vyučujícími a zákonnými zástupci probíhá výhradně přes systém Bakaláři.
 • Vyučující je povinen komunikovat ve všední dny v pracovní době od 7:00 – 15:30 a odpovědět zákonnému zástupci v termínu 2 pracovních dnů.

 

ABSENCE

 

 • Absencí v distanční formě vzdělávání se rozumí neúčast žáka na on-line hodině a nesplnění úkolu v řádném termínu.
 • Zákonný zástupce je povinen každou takovou absenci žáka omlouvat.
 • Omluva musí být do 48 hodin, jak je uvedeno ve školním řádu.
 • Zákonný zástupce omlouvá žáka třídnímu učiteli prostřednictvím systému Bakaláři.

 

STRAVOVÁNÍ

 

 • Všichni žáci tříd – 9. B a tříd 6C a 7C mají v PONDĚLÍ oběd ODSHLÁŠEN!
 • Od úterý mají ti žáci, kteří chodí na obědy oběd normálně přihlášen, proto pokud se nebudete chtít stravovat ve školní jídelně, musíte si oběd odhlásit!
 • Pokud využijete pro své děti stravování ve školní jídelně, lze to provést pouze jedinou formou – zajistit dětem dva jídlonosiče (jídlonosič č.1 vyzvedávám, jídlonosič č.2 nechávám na další den – další den přinesu jídlonosič č.1, vyzvedávám jídlonosič č.2 a tak stále dokola).
 • Vyzvedávání obědů je možné každý den v době od 11:00 – 14:00 na recepci školy. Tuto variantu vydávání jsme řešili s ohledem na rozvrhy dětí a nezasahují jim do on-line hodin. Na omluvenky z důvodu vyzvedávání obědů tedy nebude brán žádný zřetel!

 

Dále bych chtěl informovat, že na základě opatření MŠMT jsou stanoveny volné dny ve dnech 26. 10. a 27. 10. Na tyto dny navazuje státní svátek a podzimní prázdniny.

 

Děkuji za spolupráci.

 

V Brně dne 9. 10. 2020

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Opletal

Ředitel školy

Stanovisko školy k opatřením od 5. 10.

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče, na základě nouzového stavu a vyhlášených opatření fungujeme od dnešního dne na naší škole takto:
1.STUPEŇ:
 • zakazuje se zpěv (výuka HV pokračuje bez zpěvu)
 • vše ostatní podle plánu-tedy i všechny KROUŽKY VČETNĚ SPORTOVNÍCH!
2.STUPEŇ:
 • zakazuje se zpěv (výuka HV pokračuje bez zpěvu)
 • zakazují se sportovní činnosti (veškeré VČETNĚ KROUŽKŮ!)
 • hodiny TV budou mít náplň-za příznivého počasí co nejvíce procházky po okolí, teorie sp. disciplín, sportovní dokumenty. Chtěli bychom být s dětmi co nejvíce venku a na čerstvém vzduchu, proto prosím děti dobře oblékněte.
 • kroužky vyjma sportovních podle plánu
Děkuji za pochopení.
S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

 

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

reditel@zsmestanska.cz

tel. 533 433 315

mob. 725484405

Projektový den mimo školu: Pedosféra v praxi

Vložil(a): Petra Pítra

V úterý 22. září se žáci ze 7.A a 7.B vydali na projektový den do Jedovnic v okresu Blansko. Celý den byl zaměřen na praktické dovednosti z pedosféry. Žáci pomocí půdního vrtáku odebírali vzorky půdy z různých hloubek. Poté se pokoušeli určit konzistenci a půdní druh.

Nejvíce se jim líbila práce s půdním vrtákem. Někteří žáci se dostali do hloubky jednoho metru. Vyšlo nám krásné počasí a pobyt na čerstvém vzduchu bez roušky nám prospěl 🙂

Zapsala Marie Uttendorfská

Anthropos

Vložil(a): Petra Pítra

Ve čtvrtém zářijovém týdnu se žáci šestých ročníků podívali v rámci předmětů Dějepis a Výtvarná výchova do Anthroposu. Žáci si upevnili poznatky, získané z hodin dějepisu, dozvěděli se i nové informace a spousty zajímavostí. Pan průvodce doplňoval svůj výklad o deduktivní otázky, na které žáci měli najít odpovědi a to jim pomohlo lépe pochopit pravěkou dobu. Snad nikoho nepřekvapí, že největší zájem u žáků vzbudili mamuti, u kterých si žáci udělali i společnou fotografii.

Mgr. Pavla Šálková

Pátek 02.10 2020 výuka na budově Měšťanská končí po 5. vyuč. hodině.!

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Dobrý den vážení rodiče.

Zítřejší výuka na budově Měšťanská je z důvodu voleb zkrácena-vyučování končí po 5. vyuč. hodině.!

Výuka na ostatních budovách probíhá normálně​.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal​

Pasování prvňáčků

Vložil(a): Petra Pítra

Opět po roce nastala slavnostní událost, kdy do řádu žáka Měšťanského a řádu žákyně Měšťanské vstoupili naši milí prvňáčci.

Král se svojí družinou byl v dobrém rozmaru, který mu ještě vylepšil rytířský souboj. Samotné pasování pak děti brali velmi vážně.

Můžeme tedy s klidným svědomím říci, že i letos máme spoustu chrabrých rytířů a rytířek J

… Ať se vám milé děti v řádu školy Měšťanské líbí a daří J

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Ocenění pro pana učitele Jiřího Kučeru

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Ocenění pro pana učitele Jiřího Kučeru

Mnoho vynikajících fotbalistů prošlo rukama našemu skvělému trenérovi a panu učiteli Jirkovi Kučerovi. V minulém týdnu obdržel v rámci předávání cen Dr. Václava Jíry za svou práci čestnou plaketu Jihomoravského krajského fotbalového svazu. Jirko, naše škola je na Tebe hrdá a jsme rádi, že Tě tu máme!

Ať se Ti i nadále daří .

Kolektiv Měšťanky.

V pátek dne 25. 9. se na naší škole normálně učíme.

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče, v pátek dne 25. 9. se na naší škole normálně učíme, ředitelské volno vyhlašovat nebudu.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

reditel@zsmestanska.cz

tel. 533 433 315

mob. 725484405

Projektový den: Navrhni vlastní outfit

Vložil(a): Petra Pítra

Ve středu 16. září se dívky z devátého ročníku zúčastnily projektového dne na téma: Navrhni vlastní outfit, který pro ně nachystala paní učitelka Petra Pítra ve spolupráci s odbornicí z praxe Janou Urbanovou.

Dívky se dozvěděly základní informace o zpracování oděvu, od jeho návrhu, přes střih, výběr materiálů až k samotné realizaci. Jejich úkolem bylo vytvořit vlastní grafický návrh vybraného outfitu.

Posuďte sami, jak se jim návrhy povedly.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.