Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Novinky"

Letní tábor UHELNÁ

Vložil(a): Leona Patloková

Jako každý rok je pořádán Letní tábor UHELNÁ.

Podrobnosti najdete v příloze včetně příhlášky.

Těšíme se na všechny 🙂

 

 

Uhelná 2021 přihláška

LVK Karlov pod Pradědem – ZRUŠENO!

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.
Vzhledem k tomu, že neexistuje ani teoretická naděje, že by se do termínu LVK mohlo něco změnit, jsme nuceni LVK Karlov pod Pradědem definitivně ZRUŠIT!
Jakmile obdržíme zaplacenou zálohu od ubytovatele, vaše platby vám budou obratem vráceny!
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.
reditel@zsmestanska.cz
tel. 533 433 315
mob. 725484405

Informace k uzavření klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2020/ 2021

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.

Na základě rozhodnutí pedagogické rady ze dne 11. 1. 2021 vás tímto informuji, že závěrečné hodnocení na vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/ 2021 proběhne klasickou formou, tedy klasifikací.

Vyučující mají možnost slovně hodnotit neoficiálně, jako přílohu k vysvědčení. Tato možnost je zcela na dobrovolnosti každého jednotlivého učitele.

Metodické sdružení prvního stupně a jednotlivé předmětové komise na druhém stupni také rozhodly o pololetních písemných pracích:
1. stupeň:
– 1. a 2. třída je ve škole, uzavření známek tedy proběhne klasicky, jako v předešlých letech.
– 3. – 5. třída – pololetní písemné práce se psát nebudou! Psát se budou pouze testy z většího celku učiva.
2. stupeň:
– písemné pololetní práce se budou psát pouze v předmětu Matematika, v ostatních předmětech se předmětové komise rozhodly, že se písemné pololetní práce psát nebudou.
Klasifikace za první pololetí školního roku 2020/ 2021 se uzavírá dne 22. 1. 2021 v pátek. Chtěl bych upozornit, že v tento den se také uzavírá docházka. Ta je letos z důvodu distanční výuky velmi specifická. Upozorňuji proto na to, abyste svým dětem případnou absenci řádně omluvili a odůvodnili. Připomínám, že absencí se v rámci distanční výuky rozumí i nesplnění úkolů v asynchronní (off-line) výuce.

Vážení rodiče, děkuji vám za spolupráci a v případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.
reditel@zsmestanska.cz
tel. 533 433 315
mob. 725484405

Informace k LVK 2021

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.

LVK 1 v Olešnici byl z důvodu vládních opatření ZRUŠEN.

LVK 2 v Karlově pod Pradědem – domluvili jsme se s ubytovatelem, že počkáme do 15. 1. 2021 (pátek). Doplatky prozatím neplaťte! Pokud by se něco změnilo, doplatky zašlete až po uvedeném datu. S největší pravděpodobností bude ale i tento kurz zrušen. Zálohy budou vráceny po definitivním zrušení akce.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.
reditel@zsmestanska.cz
tel. 533 433 315
mob. 725484405

Informace k hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 a k přihláškám na střední školy

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.

O způsobu hodnocení v 1. pololetí školního roku 2020/ 2021 budeme informovat na základě pedagogické rady, která se uskuteční v pondělí 11. 1. 2021.

Vyučující zapíší do pondělí 11. 1. 2021 do Bakalářů NÁVRH pololetního hodnocení. Ve stejný den měly proběhnout také třídní schůzky, které tímto RUŠÍM. Případnou konzultaci s konkrétním vyučujícím si prosím domlouvejte individuálně.

Zákonné zástupce žáků 9. ročníku prosím o vyzvednutí zápisových lístků na střední školu osobně v kanceláři školy do 29. 1. 2021. Se zápisovým lístkem si vyzvednete výtisk první strany přihlášky na střední školu. Prosíme o kontrolu osobních údajů, doplňte vybrané střední školy a vraťte podepsané nejpozději do 5. 2. 2021. ​Na základě těchto údajů škola vydá originály přihlášek na střední školu.

Zájemcům o studium na střední škole z 5. a 7. ročníku budou zápisové lístky vydávány na základě žádosti zákonného zástupce (Bakaláři, email třídnímu učiteli).

Nezapomeňte si s sebou vzít doklad totožnosti – bez něj není možné zápisový lístek vydat.

Prosíme, nepožadujte vyplnění vámi přinesených formulářů přihlášek (stažených z webu, nebo vyzvednutých na střední škole). Pro školu je to vysoká administrativní zátěž, škola vám originál přihlášky vytiskne sama.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.
reditel@zsmestanska.cz
tel. 533 433 315
mob. 725484405

Provoz školní družiny od 4. 1. 2021

Vložil(a): Leona Patloková

Od 4.1.2021 provozní doba školní družiny každý den od 7:00 do 15:30hod pro žáky 1. a 2. tříd.

Výuka od 4. 1. 2021

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče.

Nařízením Vlády ČR jsme nuceni vrátit se opět k distanční výuce (vyjma žáků 1. a 2. tříd).

Pro pobyt žáků 1. a 2. tříd ve škole platí stejná pravidla, jako tomu bylo při jejich nástupu v listopadu.

Distanční výuka žáků 3. – 9. tříd bude probíhat stejným způsobem, jako tomu bylo během podzimní distanční výuky!

V případě, že se děti budou moci vrátit 11. 1. 2021 do lavic, platí, že v rámci rotační výuky nastupují žáci 6A, 7A, 8A, 8C.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě neváhejte obrátit (mail, bakaláři).

Jménem celé školy přeji všem hodně štěstí a zdraví v novém roce. 😊

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.
reditel@zsmestanska.cz
tel. 533 433 315
mob. 725484405

Měšťanka dělá radost

Vložil(a): Petra Pítra

Adventní čas na Měšťance byl letos kvůli všem omezením jiný. Nemohli jsme si společně zatvořit ve vánočních dílnách ani se potkat u rozsvícení vánočního stromečku nebo na vánočním jarmarku. O předvánoční atmosféru jsme se ale ošidit nenechali. Rozhodli jsme se, že společnými silami uděláme radost druhým.

Žáci prvního stupně se svými učitelkami vytvořili krásná přáníčka, která udělala radost babičkám a dědečkům v domově pro seniory v Tuřanech.

Žáci z pátých tříd vyrobili originální vánoční ozdoby a nazdobili tuřanský stromeček v parku.

A na druhém stupni se každá třída stala patronem jednoho dítěte ze znevýhodněné rodiny, pro nějž nashromáždila „krabici dárků“. Dárků se sešlo opravdu hodně a věříme, že udělají velikou radost.

Všem, kteří pomohli udělat radost, patří mé velké díky!

Užijte si pohodové vánoční svátky a v novém roce ve zdraví na viděnou.

S pozdravem Petra Pítra

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE: OLAJKUJ NEJLEPŠÍ HUDEBNÍ NÁSTROJ:

Vložil(a): Petra Pítra

V listopadu se žáci osmých ročníků zapojili do mezioborové spolupráce z předmětů hudební a výtvarná výchova. Žáci měli za úkol z různých materiálů, které doma najdou, vyrobit jakýkoliv hudební nástroj. Tohoto projektu se zúčastnilo téměř 90 žáků. Do soutěže bylo vybráno 32 nejlepších a nejoriginálnějších výrobků, pro které jste mohli hlasovat na facebookové stránce naší školy.

A které hudební nástroje se Vám nejvíce líbily?

Autor: Štěpán Viktorín

Autor: Oliver Hublík

Autor: Anna Schmausová

Autor: Viktor Peřina

Autor: Václav Uher

Blahopřejeme žákům, jejichž nástroje získaly v soutěži nejvíce lajků!

Velkou pochvalu si ale od nás určitě zaslouží všichni žáci 🙂

Mikuláš na Měšťance

Vložil(a): Petra Pítra

Svatého Mikuláše s jeho družinou jen tak něco nezastaví! A tak se i letos musely naše děti zodpovídat ze svých hříchů. Ale je to dobré, pokud víme, čert si nikoho neodnesl …

Tak milé děti, ať vám to vydrží i další rok! 🙂

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.