Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Novinky"

Halloween ve školní družině

Vložil(a): Leona Patloková

 

Beseda s FOD Klokánek

Vložil(a): Petra Pítra

V rámci Poradního fóra ředitele školy a za velké pomoci Ing. Marie Kaněrové a Mgr. Alice Tobiášové z nadačního fondu Pro dětský smích se nám ve středu 6. 11. podařilo uspořádat besedu s paní ředitelkou Marcelou Bublovou z Fondu ohrožených dětí Klokánek. Paní ředitelka nás seznámila s posláním Klokánku, představila našim dětem, jak Klokánek funguje a jeho každodenní režim. Téma bylo natolik silné, že mnoho našich dětí oslovilo a ty nešetřily zvídavými otázkami. Mnozí pak byli překvapeni, že mnoho triviálních věcí, které berou jako samozřejmost, děti v Klokánku nemají.

Závěrem došlo k slavnostnímu předání sbírky hraček právě pro FOD Klokánek, kterou jsme pořádali v loňském školním roce v rámci Dne dětí.

Celá akce se nesla ve velmi příjemném duchu a bylo vidět, že mnoho přítomných donutila k zamyšlení, jak si všímat a pomáhat ostatním a nebýt lhostejný.

Úspěch sbírky a následné besedy nás vedou k přemýšlení nad dalšími projekty, které by mohly opět pomoci potřebným…

 

Děkujeme všem účastníkům.

 

Mgr. Petr Opletal

 

MAJÁK – ZŠ Jana Babáka

Vložil(a): Petra Pítra

Stejně jako v loňském školním roce, i letos jsme hostili na naší škole cizí základní školu – tentokrát ZŠ Jana Babáka. V rámci projektu MAJÁK, do kterého je naše škole zapojena, jsme žákům z šestých ročníků demonstrovali fyzikální a chemické jevy pomocí modernějších výukových metod. Za dvouhodinový blok se žáci stihli seznámit se sadou Pasco, s 3D tiskárnou a Lego roboty. Vyzkoušeli si změřit teplotu, pohráli si s pH látek, vytiskli si 3D model a sestavili a naprogramovali si robotka. Celá návštěva se odehrála v tvořivém a badatelském duchu a všichni jsme si jí maximálně užili. Základní škole Jana Babáka děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Projektové vyučování – Bramborový den

Vložil(a): Leona Patloková

Před prázdninami proběhlo na prvním stupni projektové vyučování na téma Bramborový den. Všechny děti byly rozděleny do smíšených družstev a postupně plnily jednotlivé úkoly – vážení a příprava bramborových placek, tvorba vlastní básničky a tanečku, povídání si o bramborách, procvičování se v angličtině, vyrábění bramborových tiskátek, štafetový běh, hod bramborou či bramborový bowling…

Bramborový den jsme si všichni náramně užili a těšíme se na další zpestřenou výuku.

Mgr. Petr Opletal

 

Výstava o historii Tuřan – 4.B

Vložil(a): Leona Patloková

Dne 31. 10. 2019 jsme byli na výstavě na radnici.

Výstava pojednává o historii a založení obce. Velká část je věnována životu v Tuřanech. Děti nejvíce zaujala Matka Boží Tuřanská, její legenda. Tato jedna z nejstarších památek raně středověkého umění u nás si zaslouží významnou pozornost.

Děti si prohloubily svoje znalosti z vlastivědy – nálezy z pravěku, dobu bronzovou a železnou, Velkomoravskou říši a další vývoj historie. Zaujal je vývoj názvů obce Tuřany a Holásky, místní kroje a historie naší školy.

Výstava se nám velice líbila, všem ji doporučujeme.

Mgr. Eva Kupská a 4.B

 

 

 

Žáci 6.A v rámci předmětu Pracovní činnosti vyzdobili prostředí dílen

Vložil(a): Leona Patloková

Během práce si vyzkoušeli operace broušení a povrchovou úpravu prostřednictvím nátěrových hmot. Po celou dobu bylo nezbytné udržovat pořádek na pracovišti.

No, posuďte sami, jestli nejsou dílny hned veselejší prostředí pro výuku 🙂

 

Zapsala Mgr. Marie Uttendorfská

 

 

 

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ v Brně – Tuřanech dne 10. listopadu 2019

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Přírodovědná Zoo

Vložil(a): Petra Pítra

Jako každý rok, i letos se ve středu 16. října vypravilo 6 zástupců z řad žáků 8. ročníků na přírodovědnou soutěž do zoologické zahrady v Brně.
Kromě soutěžních otázek z řad fyziky, chemie, biologii i mineralogie se mohli žáci pobavit u rozličných pokusů, zábavných aktivit i krmení zvířat.
Letošního ročníku se zúčastnilo 62 škol a ta naše skončila na krásném 20. místě. Žáci byli nadšeni a zábavný, ač deštivý přírodovědný den si užili naplno.

Zapsala Petra Dvořáčková

Hvězdárna Brno

Vložil(a): Petra Pítra

Ve středu 16. října navštívili žáci osmých ročníků Hvězdárnu v Brně, kde absolvovali fyzikální exkurzi na téma Geometrická optika – aneb světlo jako paprsek.

A o paprscích si jen nevyprávěli, cestu světla viděli na vlastní oči. Předváděné experimenty demonstrovaly zákon odrazu i lomu, otevřely okénko k pochopení optických vláken a poodhalily tajemství duhy a bílého světla.

Zapsala Petra Dvořáčková

Německé divadelní představení

Vložil(a): Leona Patloková

Divadelní skupina DRAMABOX z Norimberku předvedla našim žákům 8. tříd divadelní hru Smombie.
Slovo Smombie se stalo v Německu „mladým slovem roku“ – sloučenina slov Smartphone a Zombie. Tento termín popisuje uživatele chytrých telefonů, kteří jsou do nich natolik zabraní, že nevnímají své okolí.

Komunikační dialogy představení byly vedeny dvěma profesionálními herci, rodilými mluvčími. Moderní téma mělo za cíl oslovit vlastníky mobilních komunikačních zařízení. Odkrývalo jak klady moderních technologií, tak i ruku v ruce s nimi jdoucí zápory, např. v podobě zneužívání dat, kyberšikany či závislosti.

Zapsala Mgr. Petra Greplová