Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Poradenství » Výpis "Vhodné k přečtení"

Postup při objednávání žáka do pedagogicko-psychologické poradny (PPP)

Vložil(a): Eva Čechová

  1. Pokud vyučující pedagog nebo školní psycholog zjistí u žáka speciální vzdělávací potřeby, neprodleně informuje zákonného zástupce žáka o možnosti, zajistit si vyšetření v PPP.
  2. Zákonný zástupce dle svého uvážení, si vybere PPP, telefonicky ji kontaktuje a domluví si termín (poradny a kontakty jsou uvedeny níže).
  3. Na stránkách školy si zákonný zástupce vytiskne formulář: Souhlas s poskytnutím informací, vyplní ho, podepíše a zašle výchovnému poradci ve škole poštou nebo prostřednictvím třídního učitele.
  4. Škola na základě souhlasu neprodleně vyplní školní dotazník a zašle poradně uvedené v souhlasu.
  5. Zákonný zástupce, který má zájem o zohlednění žáka na základě jeho vzdělávacích potřeb, informuje školu o výsledku vyšetření a zajistí doručení doporučení z PPP.

 

Kontakty na pedagogicko-psychologické poradny v Brně

Pracoviště Kohoutova
Telefon: 545 223 379-80
Email: kohoutova@pppbrno.cz
Adresa: Kohoutova 4, 613 00 Brno

Pracoviště Zachova
Telefon: 543 245 915      543 245 914      543 245 916
Email: zachova@pppbrno.cz
Adresa: Lomená 44, 617 00 Brno

Pracoviště Hybešova
Telefon: 543 426 080, 731 658 683
Email: hybesova@pppbrno.cz
Adresa: Hybešova 15, 602 00 Brno

Pedagogicko-psychologická poradna Akreditované pracoviště MŠMT, Voroněžská 5
Telefon: 543 216 135, 775 211 793
Email: ppp@skolskykomplex.cz
Adresa: Voroněžská 5, 616 00 Brno

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno
Telefon: 739 450 034
Email: poradna@kpppb.cz
Adresa: Veveří 462/15, 602 00 Brno

Jak řešit problém ze školy

Vložil(a): Eva Čechová

Připomínáme, že e-mailová adresa  poradenské schránky je stále plně funkční.

schranka@zsmestanska.cz

Celý článek

Rozdíl mezi šikanou a škádlením

Vložil(a): Eva Čechová

Mnoho lidí se domnívá, že šikanováním se označuje pouze nejbrutálnější fyzické násilí. Tomuto zkreslení podléhají často i všichni přímí i nepřímí účastníci šikany. Rozeznat škádlení od šikany je těžké a někdy je mezi tím jen tenká hrana.
Celý článek

Agresor x Oběť? (minitest pro rodiče)

Vložil(a): Eva Čechová

AGRESOR – OBĚŤ? (MINITEST PRO RODIČE)
Tyto dva póly jednoho problému se výrazně liší. Zkuste si udělat náš minitest. Nevyhýbejte se žádné odpovědi a buďte k sobě i k svému dítěti spravedliví. Neplatí, že obětí se stávají jen některé děti. Naopak, obětí se může stát každé dítě, normálně vyvinuté, klidné, přemýšlivé, snaživé, fyzicky přiměřeně vyspělé. Celý článek

Pět stupňů šikany

Vložil(a): Eva Čechová

Dr. Michal Kolář člení vývoj šikany ve skupině, či ve třídě, do možných pěti stupňů. Pro vaši praxi rodičů je dobré tyto stupně umět rozlišit, protože to pomůže v rozhodování, jak postupovat, je-li vaše dítě obětí šikany. Než si budeme charakterizovat jednotlivé stupně, připomeňme si ještě některá důležitá fakta. Celý článek

Typy iniciátorů šikanování

Vložil(a): Eva Čechová

1. typ
Hrubý, primitivní, impulsivní, se silným energetickým přetlakem, kázeňskými problémy, narušeným vztahem k autoritě, někdy zapojený do gangů páchajících trestnou činnost. Celý článek

Spolupráce s městskou policíí Brno

Vložil(a): Eva Čechová

Po vydařené loňské spolupráci s MP Brno se naše škola opět zapojila do projektu Program cílené prevence. Programy jsou opět domluveny pro žáky 2.,3., 4., 7. a 8. ročníků. Všechny třídy během roku navštěvují policisté z odboru prevence MP a společně s dětmi řeší jedno téma.