Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Výpis "Školská rada" (Page 2)

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 9. 2015

Vložil(a): Eva Čechová

 

Kontakt na předsedu školské rady

Vložil(a): Eva Čechová

email

PredsedaSkR@zsmestanska.cz

Zápis z prvního zasedání Školské rady ze dne 23. 4. 2015

Vložil(a): Eva Čechová

Přítomní hosté: pí. Šimková – první část zasedání, Božena Küfhaberová – závěr zasedání

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová

Program jednání Školské rady

 1. Budoucí prvňáčci 2015/2016
  Hostem zasedání školské rady byla paní Šimková, která písemně zkontaktovala členy školské rady z důvodu obav z vysokého počtu prvňáčků. Nejdříve jednala s paní ředitelkou, ale jednání jí nepřišlo vstřícné a nepřineslo odpovědi na její otázky. Celý článek

Zápis z prvního zasedání Školské rady ze dne 17. 3. 2015

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přítomní hosté: Božena Küfhaberová, Markéta Brázdová

Přítomní členové školské rady: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová

Program jednání Školské rady

 1. Složení školské rady

Ředitelka školy vzájemně představila nové členy školské rady.

Členy školské rady byli zvoleni:

 • Za rodiče: Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová
 • Za školu: Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková
 • Za zřizovatele: Radomír Vondra, Antonín Tůma, Lenka Smutná
  1. Průběh voleb do školské rady

Celý článek

Nová školská rada pro období březen 2015 – březen 2018

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Na základě voleb byla ustanovena nová školská rada pro následující 3-leté období:

Zástupci rodičovské veřejnosti:

Barbora Navrátilová, Ing. Bohumíra Benešová, Mgr. Gabriela Štěpánková

Zástupci pedagogických pracovníků:

Renata Vlčková, Mgr. Lucie Kučerová, Mgr. Jana Vintrlíková

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Lenka Smutná,  Antonín Tůma, Radomír Vondra

Na 1. zasedání dne 17. 3. 2015 byla do funkce předsedy školské rady zvolena Barbora Navrátilová.

Zápis ze zasedání školské rady 13. 10. 2014

Vložil(a): Božena Küfhaberová

[wpfilebase tag=file id=1600 /]

Zápis ze zasedání školské rady 26. 5. 2014

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přítomni:

Markéta Brázdová, Jana Vintrlíková,Magda Navrátilová, Alena Orálková, Aleš Kodýs, Aleš Jakubec,  Alena Moučková

Hosté: Božena KÜFHABEROVÁ

 Program:

 1. Přivítání
 2. Informace o škole (pí. ředitelka)

ZŠ má zájem se zapojit do 3 projektů v rámci MMB. Jedná se o:

 • Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na ZŠ: Tento projekt je určen prvnímu i druhému stupni. Do projektu bude zařazeno 18 dětí, vždy 2 z jednoho ročníku. Na škole bodou působit dva mentoři.
 • Dotkněte se inovací: do projektu bude zařazeno 20 učitelů, kteří dostanou tablet, a budou nadále školeni v práci s danou technologií.
 • Školní firmy: ve škole bude zřízena jedna firma, která bude složena z žáků druhého stupně. Děti se budou učit samostatně zvládnout veškeré náležitosti provozu firmy ( účetnictví, dokumentace, managment).

Celý článek

Výsledky voleb do školské rady

Vložil(a): Radek Vecheta

Z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito kandidáti

Krátký Michal  

Navrátilová Barbora     

Štěpánková Gabriela   

Případní náhradníci jsou v pořadí:

Kučera Tomáš  

Polák Jiří             

Remecký Pavel

 

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni tito kandidáti:

Grünwaldová Alena

Kučerová Lucie

Vlčková Renata               

Případnou náhradnicí je:

Greplová Petra

                               

Rozhovory s rodiči 4. a 5. listopadu ve škole

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Rozhovory s rodiči při příležitosti konání hovorových hodin ve dnech 4. a 5. 11. 2013

 4. 11. 2013 na budově Měšťanská:

Přítomny (za školskou radu):

Markéta Brázdová, Alena Moučková

 Jednou maminkou byl pochválena paní učitelka Klimešová ze 4. A.

 1. Několik rodičů z 8. C  žádalo rozšíření nabídky stravování o jedno jídlo, tak aby Celý článek

Školská rada při Základní škole Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

Vložil(a): Božena Küfhaberová

ZASEDÁNÍ  ŠKOLSKÉ RADY DNE 17. 10. 2013

Přítomni:

Magda Navrátilová,  Aleš Kodýs,  Alena Orálková,  Alena Moučková,  Tomáš Kopecký,  Aleš Jakubec,  Markéta Brázdová,  Jana Vintrlíková – omluvena,  Markéta Bláhová

Host:
Božena Küfhaberová
Program: 

1.     Přivítání předsedkyní školské rady.

2.    Jednání  a schvalování výroční zprávy za školní rok 2012/2013

Výroční zprávu měli všichni členové předem k dispozici, seznámili se s ní tedy podrobně dopředu a schválili její znění v předkládané podobě.

K jejímu obsahu dotazovali členové školské rady ředitelku školy: Celý článek