Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Stravování"

xxx

Vložil(a): Leona Patloková

Přihláška na stravování

Vložil(a): Šárka Fiedlerová

PŘIHLÁŠKA NA STRAVOVÁNÍ ZŠ ŠR 2022-23

PŘIHLÁŠKA NA STRAVOVÁNÍ MŠ ŠR 2022-23

PŘIHLÁŠKA NA STRAVOVÁNÍ CIZÍ STRÁVNÍK ŠR 2022-23 

Jídelníček

Vložil(a): administrátor

Pro aktuální jídelníček klikněte ZDE

 

KONTAKTY:

stravne@zsmestanska.cz ,

tel.: 533 433 323.

 

———————————————————————————————————————————————

Odhlašování obědů se provádí :

a)      na následující den do 11 hodin předcházejícího dne

– pomocí čipu na terminálu ve vestibulu školy

– přes internetovou aplikaci ZDE

– elektronickou poštou stravne@zsmestanska.cz

– telefonicky na číslech 533 433 323, 533 433 324

  b)    v případě onemocnění jen v první den nemoci ( vyhl. 107/2005 Sb.) si může strávník nebo jeho zástupce vyzvednout neodhlášený oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané) v době k tomu určené  11.00 – 11.30

Na další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou stravy (což jsou provozní náklady – mzdové 22 Kč, věcné 8 Kč).

Upozornění pro strávníky, kteří si odebírají stravu do jídlonosičů: strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

 

Informace o stravování

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Žáci mají možnost výběru dvou jídel denně. Protože se však stává, že si druhý oběd vybere jen několik žáků (např. 2 – 6), je obtížné ve velkém stravovacím provozu uvařit malý počet porcí.

Z toho důvodu jsou stanoveny minimální počty porcí

Měšťanská – 20 porcí

Dvorecká a Požární – 15 porcí

V případě, že se oběd č. 2 nevaří nebo nevyváží pro malý zájem, je strávníkovi automaticky přehlášen oběd na č. 1. Informace jsou poskytnuty v jídelníčku na ESTRAVNÉm a na nástěnkách u jídelníčku.

Jak zacházet s čipem

Vložil(a): Božena Küfhaberová

• Při přihlášení ke školnímu stravování si strávník zakoupí za 100,-Kč (vratná záloha) v kanceláři školní jídelny čip.
• Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít.
• V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejový terminál, který na displeji v kuchyni zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený – pak lze oběd vydat
• Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy.
• Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude.
• Ztratí-li strávník čip, musí si za 100,- Kč zakoupit nový.
• Pokud je čip poškozený (poškrábaný, okousaný pokreslený, zlomený…), nebude vrácena záloha 100,- Kč.
• Když čip zapomene, administrativní pracovnice jídelny překontroluje, zda je oběd zaplacený a přihlášený a vydá na ten den strávníkovi lísteček, který odevzdá u výdejního okénka.
• Čipy, (i když všechny vypadají stejně) nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.
• Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte šetrně. Po ukončení stravování bude vrácena záloha 100,-Kč po odevzdání nepoškozeného čipu do jídelny.

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21

Vložil(a): Eva Čechová

Úhrada plateb je trvalým příkazem nebo jednorázovými převody z účtu.

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další . Možno domluvit přímo v kanceláří ŠJ nebo telefonicky, nahlásíme Vám číslo účtu, variabilní symbol a částku.

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

 

 

VÝŠE PLATEB OD 1. DUBNA 2022

MŠ 3-6 let………………. 47 Kč            trvalý příkaz 940 Kč

MŠ 7 let……………. …..49 Kč             trvalý příkaz 980 Kč

ZŠ 7-10 let………. …….31 Kč            trvalý příkaz 650 Kč

ZŠ 11-14 let…………….33 Kč            trvalý příkaz 690 Kč

ZŠ 15 a více let………..35 Kč            trvalý příkaz 730 Kč

RFA 11-14 let ……….…46 Kč            (SN+SV+OSV Kč 43,50 za 1 chod)

RFA 15 a více let.……..49 Kč            (SN+SV+OSV Kč 43,50 za 1 chod) 

Zaměstnanci ZŠ ………35 Kč            trvalý příkaz 500 Kč (z toho příspěvek 13 Kč z FKSP)

Důchodci, ostatní cizí …70 Kč       trvalý příkaz 1440 Kč  

 

Do které kategorie bude strávník MŠ a ZŠ patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok (vyhl. č. 107/2008).

Dítě má nárok na ceny stravného jen v případě, kdy je ve škole nebo první den v nemoci, kdy si rodič může vyžádat stravu do jídlonosiče.

V případě odběru stravy druhý den a další dny v době nemoci, je ke stravnému připočítána částka 30 Kč (22 Kč mzdové a 8 Kč provozní náklady). Platí pro všechny kategorie žáků.

Veškeré změny, informace a novinky jsou posílány na příslušné školy a vyvěšeny na www.zsmestanska.cz

 

Tel.: 533 433 323                                        vedoucí jídelny: Šárka Fiedlerová

Mail. stravne@zsmestanska.cz

Alergeny

Vložil(a): Eva Čechová

Od 13. 12. 2014 jsou uváděna na jídelním lístku čísla alergenů, které jsou v jídle obsaženy, na základě  směrnice č. 1169/2011 EU o poskytování informací o alergenech v potravinách.

Seznam alergenů vyznačených na jídelním lístku podle kódů:

 1. obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda) a výrobky z nich
 2. korýši a výrobky z nich
 3. vejce a výrobky z nich
 4. ryby a výrobky z nich
 5. podzemnice olejná(arašídy) a výrobky z nich
 6. sójové boby(sója) a výrobky z nich
 7. mléko a výrobky z něj včetně laktózy
 8. skořápkové plody
 9. celer a výrobky z něj
 10. hořčice a výrobky z ní
 11. sezamová semena a výrobky z nich
 12. oxid siřičitý a siřičitany
 13. vlčí bob(lupina) a výrobky z něj
 14. měkkýši a výrobky z nich

Řád školní jídelny

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

 

Řád školní jídelny

 Podmínky školního stravování podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky MF č. 84/2005 Sb. a MŠMT č.463/2011Sb.,250/2005 Sb.,602/2006 Sb.

 

I.

Základní ustanovení

 1. Školní jídelna poskytuje stravovací služby vlastním žákům v rozsahu jeden oběd denně v době žákova pobytu ve škole.
 2. Školní jídelna poskytuje stravovací služby zaměstnancům ZŠ – závodní stravování (vyhláška č.84/2005 Sb.) – jeden oběd denně v době pobytu v zaměstnání.
 3. Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro cizí strávníky a zaměstnance MČ Brno-Tuřany – bez zisku, za cenu potravin a provozních nákladů (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).
 4. Školní jídelna poskytuje stravovací služby důchodcům školství (odchod do důchodu v době trvání právního subjektu školy) v rozsahu jeden oběd denně, který je nutno sníst ve školní jídelně (par. 33 b zákona č. 250/2000 Sb.).
 1. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

         

II.

Placení stravného, identifikační čipy, přihlášky, odhlášky

 

 1. Placení stravného je možné těmito způsoby:

 

a) platba trvalým příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny

b) platba jednorázovým příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny

c) platba v hotovosti v kanceláři ŠJ – v mimořádných situacích

d) jiným způsobem pouze po domluvě s vedoucí ŠJ

 

           ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY:                       14838621/5500

           VARIABILNÍ SYMBOL:                         přiděluje školní jídelna, je stejný po celou školní docházku v dané organizaci (MŠ, ZŠ)

 

 1. Vracení přeplatkůpřeplatky na stravném budou vráceny na účet plátce po skončení školního roku (zpravidla v červenci). Vrací se přeplatky vyšší Kč 400,-. O vrácení přeplatku nižšího Kč 400,- si může každý strávník zažádat. Končícím strávníkům, např. 9. třídy, se vrací celý přeplatek bez ohledu na jeho výši.

 

 1. Používání identifikačních čipů

a) k identifikaci strávníka slouží identifikační čip (dále jen čip)

b) čip bude vydán na začátku stravování oproti uhrazené záloze ve výši 100,- Kč a slouží po celou dobu školní docházky nebo stravování v naší škole. Záloha je vratná po ukončení stravování, podmínkou je vrácení nepoškozeného čipu. Při ztrátě čipu je třeba si zakoupit nový.

c) čip slouží k identifikaci žáka při výdeji stravy a umožňuje prostřednictvím terminálu ve škole Měšťanská kontrolu objednaných jídel, přihlášení nebo odhlášení oběda

 

 1. Přihlášení obědů je prováděno těmito způsoby:            

a) obědy jsou přihlášeny na základě došlé platby na oběd č. 1 a na všechny stravovací dny v měsíci (max. do výše platby), pokud je platba připsána na účet školní jídelny do posledního dne předcházejícího měsíce

b) v případě opožděného zaplacení bude strava přihlášena od následujícího dne po připsání platby na účet školní jídelny

                 c) obědy jsou přihlášeny i z přeplatků na kontě strávníka vyššího Kč 150,- 

d) není-li úhrada stravného do uvedeného termínu prokazatelná, nevzniká nárok na odběr oběda; případný přeplatek bude vyúčtován po skončení stravovacího období na konci školního roku

e) jednotlivé obědy je možné přihlásit pomocí čipu na terminálu ve škole Měšťanská (např. po ukončení nemoci, opětovné přihlášení dříve odhlášeného oběda, apod.) nebo prostřednictvím internetové aplikace

 

 1. Odhlašování obědů se provádí:

a) na následující den nejpozději do 11 hodin předcházejícího dne

– pomocí čipu na terminálu ve vestibulu školy Měšťanská

– přes internetovou aplikaci

– elektronickou poštou stravne@zsmestanska.cz

– telefonicky na číslech 533 433 323, 533 433 324

b) v případě onemocnění jen v první den nemoci (107/2005 Sb., § 4 odst. 9) si neodhlášený strávník (nebo jeho zástupce) může vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané) v době k tomu určené 11:0011:30.

Na další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou stravy (což jsou provozní náklady a mzdové náklady ve výši 22 Kč, věcné náklady ve výši 8 Kč).

Upozornění pro strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosičů, že strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

c) za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje

d) v případě, že učitelé jsou se žáky v době stravování mimo školu nebo z jakýchkoliv důvodů se nemohou dostavit v určenou dobu ke stravování, musí tito učitelé předem tuto okolnost dohodnout s vedoucí ŠJ. Žáci by pak obdrželi obědy v jinak dohodnuté době.

e) V době výletů jsou učitelé povinni nahlásit vedoucí ŠJ alespoň týden předem plánovanou akci a tři dny předem počty žáků, kteří pojedou na výlet. Strava je žákům hromadně odhlášena.

 

 III.

Výdej stravy

 

  1. Obědy se vydávají v době 11:45 – 13:45, provoz jídelny je ukončen ve 14 hod.
  2. Výdej do jídlonosičů v době 11:00 – 11:30
  3. Strava je vydána po přiložení identifikačního čipu u výdejního okénka
  4. Když strávník na budově Měšťanská zapomene čip ke stravování, dostaví se do kanceláře ŠJ, bude mu vystaven náhradní lísteček.

Strávníci na Požární a Dvorecké oznámí tuto skutečnost výdejnímu personálu. Mohou být vyzvání k zařazení se na konec fronty.

 

IV.

Zásady stolování

 

  1. V jídelně není dovoleno odkládat žádný oděv. K tomu účelu jsou určeny šatny.
  2. Žáci vstupují do jídelny, až je přítomný dozor.
  3. Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně na žáky, a to i v případě, když nejsou přímo pověřeni dozorem.
  4. Při dozoru v jídelně dbají učitelé na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla správného stolování. Dbají nad bezpečností žáků.
  5. Žáci při jídle zbytečně nemluví, nehlučí, nepokřikují, neběhají, chovají se spořádaně, dbají pokynů dozoru.
  6. Strávníci jsou po jídle povinni odevzdat použité nádobí na předem určené místo.
  7. Strávník má možnost jednoho přídavku stravy (mimo masa); pokud bude chtít další přídavek, musí se dostavit ke konci výdeje tj. v 13:45 hod.
  8. Veškeré jídlo, které je součástí oběda (jogurty, ovoce apod.) je zakázáno vynášet mimo jídelnu.
  9. V případě opětovného porušování provozního řádu školní jídelny bude strávník podmínečně na 2 měsíce vyloučen ze školního stravování. Pokud nenastane náprava, bude vyloučen nepodmínečně (Zákon 561/2004 Sb., §31).
  10. Vstup do jídelny je možný pouze po přezutí.

 

V.

Provoz školní kuchyně a jídelny

 

  1. Příprava jídel je zajišťována na základě hygienických zásad, nutričních požadavků, zásad zdravé výživy, spotřebního koše. Podávaný sortiment nesmí obsahovat alkohol, povzbuzující látky, nápoje s vysokým obsahem cukru.
  2. Proces přípravy jídel je sledován podle kritických bodů systémem HACCP, s evidencí v počítači vedoucí ŠJ.
  3. Jídelní lístek je sestavován na základě stravovacích norem, spotřebního koše a nutričního doporučení. S jídelním lístkem se mohou strávníci i rodiče seznámit na chodbách školy, nástěnce ve školní jídelně a v aplikaci ESTRAVNÉ.
  4. Stravovací komise – dobrovolníci z řad rodičů se mohou kdykoliv přijít podívat na výdej obědů, posoudit kvalitu a chuť podávaných jídel.
  5. Informace o váhách masa: váha syrového masa na oběd (před tepelným zpracováním) je stanovena podle stravovacích norem a receptur podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování.

Maso po kuchyňské úpravě váží o cca 30 % – 40 % méně (podle úpravy masa – vařené, pečené nebo dušené) než syrové maso.

 

6. Zbylé a neodebrané obědy si mohou pracovníci ŠJ odkoupit a je o tom vedena evidence. Takto získané peníze jsou použity na přilepšení strávníků ZŠ (mikulášské balíčky, ovoce, atd.)

 

V Brně 1. 9. 2022

Vypracovala: Š. Fiedlerová, vedoucí školní kuchyně

Platnost: od 1. 9. 2022

Objednávkový terminál – návod k použití

Vložil(a): Jana Matyášová

Objednávkový terminál REX

Objednávkový terminál slouží k JEDNOTLIVÝM OBJEDNÁVKÁM a popřípadě k RUŠENÍ OBJEDNÁVEK stravy.

(Pokud má strávník připsanou platbu na účet školy, zadá mu obědy na celý měsíc pracovnice ŠJ. V takovém případě není nutno provádět objednávky.)

Upozornění:

Sledujte pečlivě informace, které jsou uváděny na displeji terminálu!

Objednávky probíhají po jednotlivých týdnech – na tento týden nebo příští týden.

Pokud provádíte změny pro tento týden (možné od pondělí do čtvrtka nejpozději do 11.00), začněte přiložením čipu.

Pokud chcete změny na příští týden, zvolte ještě před přiložením čipu tlačítkem VOLBA TÝDNE příští týden. Teprve potom přiložte identifikační čip.

 

Strávník se identifikuje pomocí identifikačního čipu. Čip přiložte  ke čtečce umístěné vpravo od terminálu. Na displeji terminálu se zobrazí rozpis objednaných jídel na zvolený týden (zpravidla tento týden) a jméno strávníka.

V levé polovině displeje jsou v jednotlivých řádcích objednávky na pondělí, úterý a středu. V pravé polovině displeje jsou objednávky na čtvrtek a pátek. Označení P,U,S,C,P je odděleno od rozpisu znakem „<“ menší než pro tento týden, znakem „:“ pro příští týden). Vpravo od označení dne je symbol označující vaši objednávku (viz tabulka).

Jméno strávníka, označení týdne a zbývající kredit (částka, za kterou strávník může objednat stravu) se střídavě zobrazuje ve spodním  řádku.

Využijte tlačítka 0 nebo 1 v řádku pro příslušný den v týdnu. V prvním řádku jsou tlačítka pro pondělí, ve druhém pro úterý, ve třetím pro středu, ve čtvrtém pro čtvrtek a v pátém pro pátek.

Tlačítkem 0 se ruší jídlo na daný den.

Tlačítkem 1 se objednává jídlo na daný den.

Ukončení objednávání a uložení provedených změn se provede opětovným přiložením čipu ke čtečce. Na displeji terminálu se přitom objeví text ULOŽENO.

Důležité!

Pokud čip podruhé nepřiložíte, nedojde k uložení vaší objednávky!

 

Objednávání na jiné týdny:

Před přiložením čipu (pokud bliká zelená signálka) stiskněte tlačítko VOLBA TÝDNE . Na displeji se zobrazí odpovídající text a rozpis. Nyní přiložte čip. Označení dne v týdnu P,U,S,C,P je odděleno od rozpisu znakem „:“. Pomocí tlačítka 0,1 upravte objednávku. Potvrďte opětovným přiložením čipu.

 

Význam symbolů v rozpisu objednávek na displeji objednávkového terminálu

Symbol

Význam

0

Zrušení objednávky

1

Objednání jídla

*

Nevaří se

A

Jídlo bylo vydáno

 

Přihlašování a odhlašování strávníka

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přihlašování a odhlašování strávníka

Přihlášení stravného je prováděno těmito způsoby:

a)      obědy jsou přihlášeny na základě došlé platby  na všechny stravovací dny v měsíci na oběd č. 1, pokud je platba připsána na účet školy do posledního dne předcházejícího měsíce

b)      v případě opožděného zaplacení bude strava přihlášena od následujícího dne po připsání platby na účet školy

c)      z přeplatku na kontě strávníka – strava je přihlášena do výše přeplatku, kdy částka vystačí minimálně na 5 dnů

d)       není –li úhrada stravného do uvedeného termínu prokazatelná, nevzniká nárok na odběr oběda. Případný přeplatek bude vyúčtován po skončení stravovacího období na konci školního roku

e)       v případě, že strávník zapomene identifikační čip :  Měšťanská – je povinen si nechat vystavit náhradní lísteček v kanceláři ŠJ, Dvorecká a Požární – oznámí tuto skutečnost personálu u výdejního okénka, dbá jeho pokynů

f)       jednotlivé obědy je možné přihlásit pomocí čipu na terminálu (Měšťanská) ve škole  (např. po ukončení nemoci, opětovné přihlášení dříve odhlášeného oběda, apod.) nebo prostřednictvím internetové aplikace

g)      volba na oběd č. 2 se provádí nejpozději dva pracovní dny předem do 11 hod.

 

Odhlašování obědů se provádí :

a)      na následující den do 11 hodin předcházejícího dne

– pomocí čipu na terminálu ve vestibulu školy

– přes internetovou aplikaci ESTRAVNÉ

– elektronickou poštou stravne@zsmestanska.cz

– telefonicky na číslech 533 433 323, 533 433 324

  b)    v případě onemocnění jen v první den nemoci ( vyhl. 107/2005 Sb.) si může strávník nebo jeho zástupce vyzvednout neodhlášený oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané) v době k tomu určené  11.00 – 11.30

Na další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou stravy (což jsou provozní náklady – mzdové 22 Kč, věcné 8 Kč).

Upozornění pro strávníky, kteří si odebírají stravu do jídlonosičů: strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

NÁVOD:

Výběr s pomocí čipu na objednávkovém terminálu (OT) ve vestibulu ZŠ Měšťanská
1. zvolte týden
2. přiložte čip k OT
3. vyberte 0=odhlášení, 1=oběd č. 1, 2=oběd č. 2
4. přiložte čip k OT – bez přiložení se volby neuloží !!!

Výběr přes internet
Kliknutím na odkaz ESTRAVNÉ v záhlaví školních stránek. Pro výběr přes internet jsou nutné přihlašovací údaje, které strávník obdrží v kanceláři ŠJ u administrativní pracovnice jídelny (Oleksandry Nazaruk).
Přihlašovací údaje je každý strávník povinen chránit před zneužitím!