Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Stravování"

Přihláška na stravování

Vložil(a): Šárka Fiedlerová

PŘIHLÁŠKA NA STRAVOVÁNÍ MŠ

PŘIHLÁŠKA NA STRAVOVÁNÍ ZŠ

Jídelníček

Vložil(a): administrátor

Pro aktuální jídelníček klikněte ZDE

 

Odhlašování obědů se provádí :

a)      na následující den do 11 hodin předcházejícího dne

– pomocí čipu na terminálu ve vestibulu školy

– přes internetovou aplikaci ZDE

– elektronickou poštou stravne@zsmestanska.cz

– telefonicky na číslech 533 433 323, 533 433 324

  b)    v případě onemocnění jen v první den nemoci ( vyhl. 107/2005 Sb.) si může strávník nebo jeho zástupce vyzvednout neodhlášený oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané) v době k tomu určené  11.00 – 11.30

Na další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou stravy (což jsou provozní náklady – mzdové 20 Kč, věcné 7 Kč).

Upozornění pro strávníky, kteří si odebírají stravu do jídlonosičů: strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

Pro správné zobrazení jídelníčku, je nutné si aktualizovat zobrazení Vašeho prohlížeče např. klávesou F5.
Je možné, že si prohlížeč pamatuje obsah stránky, která není aktuální.

Informace o stravování

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Žáci 1. stupně na budovách Dvorecké a Požární mají od 8. 1. 2018 opět teplý oběd. Výdejny však zatím fungují v provizorním stavu. Dokud nebude dodáno nové gastro zařízení vyrobené na míru a dořešen objednávkový systém, bude žákům vydáván pouze 1 oběd.

Žáci z Měšťanské mají možnost výběru dvou jídel denně. Protože se však stává, že si druhý oběd vybere jen několik žáků (např. 2 – 6), je obtížné ve velkém stravovacím provozu uvařit malý počet porcí. Z toho důvodu je třeba, aby žáci provedli výběr jídel nejpozději vždy do čtvrtka daného týdne. V pátek tím bude znám počet přihlášených obědů, a pokud nebude naplněn 2. oběd do počtu 20 jídel, bude se vařit jen 1 jídlo. Na jídelníčku se tato změna objeví v pátek a žák tak pozná, že má objednán oběd číslo 1. Pokud by si ho chtěl odhlásit, bude mít možnost to v pátek udělat. Jídelníčky budou na webových stránkách školy zveřejňovány vždy s týdenním předstihem.
B. Küfhaberová

Objednávání obědů na Měšťanské od 16. 10. 2017

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Strávníci na budově Měšťanské mají možnost výběru ze dvou jídel
• oběd č.1 – automaticky přihlášen po uhrazení platby
• oběd č.2 – lze objednat nejpozději do 11 hodin 2 dny předem (nepočítá se sobota a neděle)
Výběr s pomocí čipu na objednávkovém terminálu (OT) ve vestibulu ZŠ
1. zvolte týden
2. přiložte čip k OT
3. vyberte 0=odhlášení, 1=oběd č. 1, 2=oběd č. 2
4. přiložte čip k OT – bez přiložení se volby neuloží !!!
Výběr přes internet
Kliknutím na odkaz ESTRAVNÉ v záhlaví školních stránek nebo v sekci STRAVOVÁNÍ – přihlašování a odhlašování. Pro výběr přes internet jsou nutné přihlašovací údaje, které strávník obdržel ve ŠJ u administrativní pracovnice jídelny (Oleksandry Nazaruk).
Přihlašovací údaje je každý strávník povinen chránit před zneužitím!

Jak zacházet s čipem

Vložil(a): Božena Küfhaberová

• Při přihlášení ke školnímu stravování si strávník zakoupí za 100,-Kč (vratná záloha) v kanceláři školní jídelny čip.
• Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít.
• V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejový terminál, který na displeji v kuchyni zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený – pak lze oběd vydat
• Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy.
• Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude.
• Ztratí-li strávník čip, musí si za 100,- Kč zakoupit nový.
• Pokud je čip poškozený (poškrábaný, okousaný pokreslený, zlomený…), nebude vrácena záloha 100,- Kč.
• Když čip zapomene, administrativní pracovnice jídelny překontroluje, zda je oběd zaplacený a přihlášený a vydá na ten den strávníkovi lísteček, který odevzdá u výdejního okénka.
• Čipy, (i když všechny vypadají stejně) nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.
• Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte šetrně. Po ukončení stravování bude vrácena záloha 100,-Kč po odevzdání nepoškozeného čipu do jídelny.

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Školní kuchyně při ZŠ Brno, Měšťanská 21 bude během září 2017 ještě v rekonstrukci, jídlo bude dováženo ze ŠJ Novolíšeňská.
Podávání informací ohledně plateb, příkazů, variabilních symbolů, výdej čipů (pouze pro II. stupeň – žáci 5. tříd a noví žáci), cena čipu je 100,- Kč, bude probíhat mimořádně v kanceláři ZŠ v 1. poschodí na budově Měšťanské ve dnech:
Pondělí 28. 8. 2017 ………… 8.00 – 12.00
Úterý 29. 8. 2017 ………… 8.00 – 12.00
Středa 30. 8. 2017 ………… 12.00 – 16.00
Čtvrtek 31. 8. 2017 ………… 8.00 – 12.00

Úhrada plateb je trvalým příkazem nebo jednorázovými převody z účtu.

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další (od srpna 2017 do května 2018). Možno domluvit přímo v kanceláři ŠJ nebo telefonicky, nahlásíme Vám číslo účtu, variabilní symbol a částku, kterou si nastavíte jako trvalý příkaz. Přeplatky se vrací po uplynutí školního roku na účet.

PLATBY STRAVNÉHO (stejné jako v září 2016):

ZŠ 7-10 let …….22,- trvalý příkaz 500,-
ZŠ 11-14 let …….. 24,- trvalý příkaz 540,-
ZŠ 15 a více let ….26,- trvalý příkaz 580,-

Do které kategorie budete patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. dalšího roku. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok (vyhl. č. 107/2008).
Veškeré změny, informace a novinky jsou posílány na příslušné školy a vyvěšeny na www.zsmestanska.cz

Odpovědná osoba: Anna Vrbková, vedoucí jídelny
Tel.: 533 433 323, e-mail: stravne@zsmestanska.cz

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21

Vložil(a): Eva Čechová

Podávání informací ohledně plateb, příkazů, variabilních symbolů, výdej čipů (pro II. stupeň – žáci 5. tříd a nově všichni žáci na Požární a Dvorecké), cena zálohy 100 Kč, bude probíhat ve školní kuchyni ve dnech:  

ÚŘEDNÍ HODINY
26. – 30. 8. 2019

Středa 12:00 – 16:00 hod
Čtvrtek a Pátek  8:00 – 12:00  hod

 

Od školního roku 2018/2019 se zavádí výdej přes čipový terminál i na budovách Požární a Dvorecká, a to z důvodu výběru ze dvou jídel. Všichni žáci si pořídí čip za vratnou zálohu Kč 100,-.

Úhrada plateb je trvalým příkazem nebo jednorázovými převody z účtu.

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další . Možno domluvit přímo v kanceláří ŠJ nebo telefonicky, nahlásíme Vám číslo účtu, variabilní symbol a částku, jakou si necháte srážet.

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

Přeplatky jsou vyúčtovány na konci školního roku.

ZMĚNA PLATEB:

Platby od 1. 7. 2019

ZŠ 7-10 let………. 27 Kč       trvalý příkaz 560 Kč

ZŠ 11-14 let……… 29 Kč       trvalý příkaz 600 Kč

ZŠ 15 a více let…. 31 Kč       trvalý příkaz 640 Kč

Zaměstnanci ZŠ …31 Kč       trvalý příkaz 440 Kč

( z toho příspěvek 10 Kč z FKSP )

Důchodci, ostatní cizí …63 Kč trvalý příkaz 1300 Kč

( 36 Kč potraviny, 20 Kč mzdové náklady, 7 Kč věcné náklady )

Do které kategorie budete patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. dalšího roku. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok (vyhl. č. 107/2008).

Veškeré změny, informace a novinky jsou posílány na příslušné školy a vyvěšeny na www.zsmestanska.cz

 

Tel.: 533 433 323                                        vedoucí jídelny: Šárka Fiedlerová

Mail. stravne@zsmestanska.cz

PLATBY STRAVNÉHO OD 1. 7. 2019 (463/2011Sb.)

Vložil(a): Eva Čechová

Výňatek z Řádu školní jídelny ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

7– 10 let …………… 27 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       560 Kč /měsíčně

11–14 let ………….. 29 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       600 Kč /měsíčně

15 a více let……….. 31 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       640 Kč /měsíčně

 
RFA 11-14 let ………… Kč 42,-
RFA 15 a více let.…….. Kč 45,-
 

dospělí ZŠ …….……31 Kč (z toho 10 Kč z FKSP)         trvalý příkaz        440 Kč /měsíčně

důchodci, ostatní cizí       63 Kč (36 Kč potraviny+20 Kč mzdové + 7 Kč věcné náklady)
trvalý příkaz 1300,-Kč
 

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další (od července 2019).

 

Dítě má nárok na ceny stravného jen v případě, kdy je ve škole nebo první den v nemoci, kdy si rodič může vyžádat stravu do jídlonosiče.

V případě odběru stravy druhý den a další dny v době nemoci, je ke stravnému připočítána částka 27 Kč (20 Kč mzdové a 7 Kč provozní náklady). Platí pro všechny kategorie žáků.

Do které kategorie bude dítě patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok.

 

 

Alergeny

Vložil(a): Eva Čechová

Od 13. 12. 2014 jsou uváděna na jídelním lístku čísla alergenů, které jsou v jídle obsaženy, na základě  směrnice č. 1169/2011 EU o poskytování informací o alergenech v potravinách.

Seznam alergenů vyznačených na jídelním lístku podle kódů:

 1. obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda) a výrobky z nich
 2. korýši a výrobky z nich
 3. vejce a výrobky z nich
 4. ryby a výrobky z nich
 5. podzemnice olejná(arašídy) a výrobky z nich
 6. sójové boby(sója) a výrobky z nich
 7. mléko a výrobky z něj včetně laktózy
 8. skořápkové plody
 9. celer a výrobky z něj
 10. hořčice a výrobky z ní
 11. sezamová semena a výrobky z nich
 12. oxid siřičitý a siřičitany
 13. vlčí bob(lupina) a výrobky z něj
 14. měkkýši a výrobky z nich

Řád školní jídelny

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

 

Řád školní jídelny

 Podmínky školního stravování podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky MF č. 84/2005 Sb. a MŠMT č.463/2011Sb.,250/2005 Sb.,602/2006 Sb.

 

I.

Základní ustanovení

 1. Školní jídelna poskytuje stravovací služby vlastním žákům v rozsahu jeden oběd denně v době žákova pobytu ve škole.
 2. Školní jídelna poskytuje stravovací služby zaměstnancům ZŠ – závodní stravování (vyhláška č.84/2005 Sb.) – jeden oběd denně v době pobytu v zaměstnání.
 3. Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro cizí strávníky a zaměstnance MČ Brno-Tuřany – bez zisku, za cenu potravin a provozních nákladů (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).
 4. Školní jídelna poskytuje stravovací služby důchodcům školství (odchod do důchodu v době trvání právního subjektu školy) v rozsahu jeden oběd denně, který je nutno sníst ve školní jídelně (par. 33 b zákona č. 250/2000 Sb.).
 1. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

         

II.

Placení stravného, identifikační čipy, přihlášky, odhlášky

 

 1. Placení stravného je možné těmito způsoby:

 

a) platba trvalým příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny

b) platba jednorázovým příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny

c) platba v hotovosti v kanceláři ŠJ – v mimořádných situacích

d) jiným způsobem pouze po domluvě s vedoucí ŠJ

 

           ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY:                       14838621/5500

           VARIABILNÍ SYMBOL:                                    ČÍSLO STRÁVNÍKA

 

 1. Vracení přeplatkůpřeplatky za odhlášené obědy budou vráceny na účet plátce po skončení školního roku (zpravidla v červenci).

 

 1. Používání identifikačních čipů

a) k identifikaci strávníka slouží identifikační čip (dále jen čip)

b) čip bude vydán na začátku stravování oproti uhrazené záloze ve výši 100,- Kč a slouží po celou dobu školní docházky nebo stravování v naší škole. Záloha je vratná po ukončení stravování, podmínkou je vrácení nepoškozeného čipu. Při ztrátě čipu je třeba si zakoupit nový.

c) čip slouží k identifikaci žáka při výdeji stravy a umožňuje prostřednictvím terminálu ve škole Měšťanská kontrolu objednaných jídel, přihlášení nebo odhlášení oběda

 

 1. Přihlášení obědů je prováděno těmito způsoby:            

a) obědy jsou přihlášeny na základě došlé platby na oběd č. 1 a na všechny stravovací dny v měsíci, pokud je platba připsána na účet školní jídelny do posledního dne předcházejícího měsíce

b) v případě opožděného zaplacení bude strava přihlášena od následujícího dne po připsání platby na účet školní jídelny

c) není-li úhrada stravného do uvedeného termínu prokazatelná, nevzniká nárok na odběr oběda; případný přeplatek bude vyúčtován po skončení stravovacího období na konci školního roku

d) jednotlivé obědy je možné přihlásit pomocí čipu na terminálu ve škole Měšťanská (např. po ukončení nemoci, opětovné přihlášení dříve odhlášeného oběda, apod.) nebo prostřednictvím internetové aplikace

 

 1. Odhlašování obědů se provádí:

a) na následující den nejpozději do 11 hodin předcházejícího dne

– pomocí čipu na terminálu ve vestibulu školy Měšťanská

– přes internetovou aplikaci

– elektronickou poštou stravne@zsmestanska.cz

– telefonicky na číslech 533 433 323, 533 433 324

b) v případě onemocnění jen v první den nemoci (107/2005 Sb., § 4 odst. 9) si neodhlášený strávník (nebo jeho zástupce) může vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané) v době k tomu určené 11:0011:30.

Na další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou stravy (což jsou provozní náklady a mzdové náklady ve výši 20 Kč, věcné náklady ve výši 7 Kč).

Upozornění pro strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosičů, že strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

c) za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje

d) v případě, že učitelé jsou se žáky v době stravování mimo školu nebo z jakýchkoliv důvodů se nemohou dostavit v určenou dobu ke stravování, musí tito učitelé předem tuto okolnost dohodnout s vedoucí ŠJ. Žáci by pak obdrželi obědy v jinak dohodnuté době.

e) V době výletů jsou učitelé povinni nahlásit vedoucí ŠJ alespoň týden předem plánovanou akci a tři dny předem počty žáků, kteří pojedou na výlet.

 

 III.

Výdej stravy

 

  1. Obědy se vydávají v době 11:45 – 13:45, provoz jídelny je ukončen ve 14 hod.
  2. Výdej do jídlonosičů v době 11:00 – 11:30
  3. Strava je vydána po přiložení identifikačního čipu u výdejního okénka
  4. Když strávník na budově Měšťanská zapomene čip ke stravování, dostaví se do kanceláře ŠJ, bude mu vystaven náhradní lísteček.

Strávníci na Požární a Dvorecké oznámí tuto skutečnost výdejnímu personálu. Mohou být vyzvání k zařazení se na konec fronty.

 

IV.

Zásady stolování

 

  1. V jídelně není dovoleno odkládat žádný oděv. K tomu účelu jsou určeny šatny.
  2. Žáci vstupují do jídelny, až je přítomný dozor.
  3. Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně na žáky, a to i v případě, když nejsou přímo pověřeni dozorem.
  4. Při dozoru v jídelně dbají učitelé na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla správného stolování. Dbají nad bezpečností žáků.
  5. Žáci při jídle zbytečně nemluví, nehlučí, nepokřikují, neběhají, chovají se spořádaně, dbají pokynů dozoru.
  6. Strávníci jsou po jídle povinni odevzdat použité nádobí na předem určené místo.
  7. Strávník má možnost jednoho přídavku stravy (mimo masa); pokud bude chtít další přídavek, musí se dostavit ke konci výdeje tj. v 13:45 hod.
  8. Veškeré jídlo, které je součástí oběda (jogurty, ovoce apod.) je zakázáno vynášet mimo jídelnu.
  9. V případě opětovného porušování provozního řádu školní jídelny bude strávník podmínečně na 2 měsíce vyloučen ze školního stravování. Pokud nenastane náprava, bude vyloučen nepodmínečně (Zákon 561/2004 Sb., §31).
  10. Vstup do jídelny je možný pouze po přezutí.

 

V.

Provoz školní kuchyně a jídelny

 

  1. Příprava jídel je zajišťována na základě hygienických zásad, nutričních požadavků, zásad zdravé výživy, spotřebního koše. Podávaný sortiment nesmí obsahovat alkohol, povzbuzující látky, nápoje s vysokým obsahem cukru.
  2. Proces přípravy jídel je sledován podle kritických bodů systémem HACCP, s evidencí v počítači vedoucí ŠJ.
  3. Jídelní lístek je sestavován na základě stravovacích norem a spotřebního koše. S jídelním lístkem se mohou strávníci i rodiče seznámit na chodbách školy, nástěnce ve školní jídelně a v aplikaci ESTRAVNÉ.
  4. Stravovací komise – dobrovolníci z řad rodičů se mohou kdykoliv přijít podívat na výdej obědů, posoudit kvalitu a chuť podávaných jídel.
  5. Informace o váhách masa: váha syrového masa na oběd (před tepelným zpracováním) je stanovena podle stravovacích norem a receptur podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování.

Maso po kuchyňské úpravě váží o cca 30 % – 40 % méně (podle úpravy masa – vařené, pečené nebo dušené) než syrové maso.

 

6. Zbylé a neodebrané obědy si mohou pracovníci ŠJ odkoupit a je o tom vedena evidence. Takto získané peníze jsou použity na přilepšení strávníků ZŠ (mikulášské balíčky, ovoce, atd.)

 

V Brně 1. 7. 2019

Vypracovala: Š. Fiedlerová, vedoucí školní kuchyně

Platnost: od 1. 7. 2019