Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Stravování"

Jídelníček

Vložil(a): administrátor

Aktuální týden (pdf)

Na příští týden (pdf)

JÍDELNÍČEK 16. 12. – 20. 12. 2019 M21, D4,P1

JÍDELNÍČEK 6.1 – 10.1.2020 M21, P1, D4

V POSLEDNÍM TÝDNU PŘED VÁNOCEMI
16. – 20. 12. 2019 BUDE POUZE JEDNO JÍDLO.

V PÁTEK 20. 12. JSOU VŠICHNI STRÁVNÍCI NA
BUDOVĚ MĚŠŤANSKÁ ODHLÁŠENI, ZÁJEMCI SI
OBĚD MUSÍ PŘIHLÁSIT (e-mail, telefon, terminál, estravné).

VEŠKERÉ OBJEDNÁVKY (přihlášky, odhlášky)
BUDOU UKONČENY VE STŘEDU 18. 12. 2019.

 

Archiv

(Při zobrazení neaktuálního jídelníčku – aktualizujte zobrazení klávesou F5)

Odhlašování obědů se provádí :

a)      na následující den do 11 hodin předcházejícího dne

– pomocí čipu na terminálu ve vestibulu školy

– přes internetovou aplikaci ZDE

– elektronickou poštou stravne@zsmestanska.cz

– telefonicky na číslech 533 433 323, 533 433 324

  b)    v případě onemocnění jen v první den nemoci ( vyhl. 107/2005 Sb.) si může strávník nebo jeho zástupce vyzvednout neodhlášený oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané) v době k tomu určené  11.00 – 11.30

Na další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou stravy (což jsou provozní náklady – mzdové 20 Kč, věcné 7 Kč).

Upozornění pro strávníky, kteří si odebírají stravu do jídlonosičů: strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

Pro správné zobrazení jídelníčku, je nutné si aktualizovat zobrazení Vašeho prohlížeče např. klávesou F5.
Je možné, že si prohlížeč pamatuje obsah stránky, která není aktuální.

Informace o stravování

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Žáci 1. stupně na budovách Dvorecké a Požární mají od 8. 1. 2018 opět teplý oběd. Výdejny však zatím fungují v provizorním stavu. Dokud nebude dodáno nové gastro zařízení vyrobené na míru a dořešen objednávkový systém, bude žákům vydáván pouze 1 oběd.

Žáci z Měšťanské mají možnost výběru dvou jídel denně. Protože se však stává, že si druhý oběd vybere jen několik žáků (např. 2 – 6), je obtížné ve velkém stravovacím provozu uvařit malý počet porcí. Z toho důvodu je třeba, aby žáci provedli výběr jídel nejpozději vždy do čtvrtka daného týdne. V pátek tím bude znám počet přihlášených obědů, a pokud nebude naplněn 2. oběd do počtu 20 jídel, bude se vařit jen 1 jídlo. Na jídelníčku se tato změna objeví v pátek a žák tak pozná, že má objednán oběd číslo 1. Pokud by si ho chtěl odhlásit, bude mít možnost to v pátek udělat. Jídelníčky budou na webových stránkách školy zveřejňovány vždy s týdenním předstihem.
B. Küfhaberová

Objednávání obědů na Měšťanské od 16. 10. 2017

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Strávníci na budově Měšťanské mají možnost výběru ze dvou jídel
• oběd č.1 – automaticky přihlášen po uhrazení platby
• oběd č.2 – lze objednat nejpozději do 11 hodin 2 dny předem (nepočítá se sobota a neděle)
Výběr s pomocí čipu na objednávkovém terminálu (OT) ve vestibulu ZŠ
1. zvolte týden
2. přiložte čip k OT
3. vyberte 0=odhlášení, 1=oběd č. 1, 2=oběd č. 2
4. přiložte čip k OT – bez přiložení se volby neuloží !!!
Výběr přes internet
Kliknutím na odkaz ESTRAVNÉ v záhlaví školních stránek nebo v sekci STRAVOVÁNÍ – přihlašování a odhlašování. Pro výběr přes internet jsou nutné přihlašovací údaje, které strávník obdržel ve ŠJ u administrativní pracovnice jídelny (Anny Vrbkové).
Přihlašovací údaje je každý strávník povinen chránit před zneužitím!

Jak zacházet s čipem

Vložil(a): Božena Küfhaberová

• Při přihlášení ke školnímu stravování si strávník zakoupí za 100,-Kč (vratná záloha) v kanceláři školní jídelny čip.
• Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít.
• V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejový terminál, který na displeji v kuchyni zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený – pak lze oběd vydat
• Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy.
• Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude.
• Ztratí-li strávník čip, musí si za 100,- Kč zakoupit nový.
• Pokud je čip poškozený (poškrábaný, okousaný pokreslený, zlomený…), nebude vrácena záloha 100,- Kč.
• Když čip zapomene, administrativní pracovnice jídelny překontroluje, zda je oběd zaplacený a přihlášený a vydá na ten den strávníkovi lísteček, který odevzdá u výdejního okénka.
• Čipy, (i když všechny vypadají stejně) nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.
• Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte šetrně. Po ukončení stravování bude vrácena záloha 100,-Kč po odevzdání nepoškozeného čipu do jídelny.

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Školní kuchyně při ZŠ Brno, Měšťanská 21 bude během září 2017 ještě v rekonstrukci, jídlo bude dováženo ze ŠJ Novolíšeňská.
Podávání informací ohledně plateb, příkazů, variabilních symbolů, výdej čipů (pouze pro II. stupeň – žáci 5. tříd a noví žáci), cena čipu je 100,- Kč, bude probíhat mimořádně v kanceláři ZŠ v 1. poschodí na budově Měšťanské ve dnech:
Pondělí 28. 8. 2017 ………… 8.00 – 12.00
Úterý 29. 8. 2017 ………… 8.00 – 12.00
Středa 30. 8. 2017 ………… 12.00 – 16.00
Čtvrtek 31. 8. 2017 ………… 8.00 – 12.00

Úhrada plateb je trvalým příkazem nebo jednorázovými převody z účtu.

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další (od srpna 2017 do května 2018). Možno domluvit přímo v kanceláři ŠJ nebo telefonicky, nahlásíme Vám číslo účtu, variabilní symbol a částku, kterou si nastavíte jako trvalý příkaz. Přeplatky se vrací po uplynutí školního roku na účet.

PLATBY STRAVNÉHO (stejné jako v září 2016):

ZŠ 7-10 let …….22,- trvalý příkaz 500,-
ZŠ 11-14 let …….. 24,- trvalý příkaz 540,-
ZŠ 15 a více let ….26,- trvalý příkaz 580,-

Do které kategorie budete patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. dalšího roku. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok (vyhl. č. 107/2008).
Veškeré změny, informace a novinky jsou posílány na příslušné školy a vyvěšeny na www.zsmestanska.cz

Odpovědná osoba: Anna Vrbková, vedoucí jídelny
Tel.: 533 433 323, e-mail: stravne@zsmestanska.cz

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21

Vložil(a): Eva Čechová

Podávání informací ohledně plateb, příkazů, variabilních symbolů, výdej čipů (pro II. stupeň – žáci 5. tříd a nově všichni žáci na Požární a Dvorecké), cena zálohy 100 Kč, bude probíhat ve školní kuchyni ve dnech:  

ÚŘEDNÍ HODINY
26. – 30. 8. 2019

Středa 12:00 – 16:00 hod
Čtvrtek a Pátek  8:00 – 12:00  hod

 

Od školního roku 2018/2019 se zavádí výdej přes čipový terminál i na budovách Požární a Dvorecká, a to z důvodu výběru ze dvou jídel. Všichni žáci si pořídí čip za vratnou zálohu Kč 100,-.

Úhrada plateb je trvalým příkazem nebo jednorázovými převody z účtu.

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další . Možno domluvit přímo v kanceláří ŠJ nebo telefonicky, nahlásíme Vám číslo účtu, variabilní symbol a částku, jakou si necháte srážet.

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

Přeplatky jsou vyúčtovány na konci školního roku.

ZMĚNA PLATEB:

Platby od 1. 7. 2019

ZŠ 7-10 let………. 27 Kč       trvalý příkaz 560 Kč

ZŠ 11-14 let……… 29 Kč       trvalý příkaz 600 Kč

ZŠ 15 a více let…. 31 Kč       trvalý příkaz 640 Kč

Zaměstnanci ZŠ …31 Kč       trvalý příkaz 440 Kč

( z toho příspěvek 10 Kč z FKSP )

Důchodci, ostatní cizí …63 Kč trvalý příkaz 1300 Kč

( 36 Kč potraviny, 20 Kč mzdové náklady, 7 Kč věcné náklady )

Do které kategorie budete patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. dalšího roku. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok (vyhl. č. 107/2008).

Veškeré změny, informace a novinky jsou posílány na příslušné školy a vyvěšeny na www.zsmestanska.cz

 

Tel.: 533 433 323                                        vedoucí jídelny: Šárka Fiedlerová

Mail. stravne@zsmestanska.cz

PLATBY STRAVNÉHO OD 1. 7. 2019 (463/2011Sb.)

Vložil(a): Eva Čechová

Výňatek z Řádu školní jídelny ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

7– 10 let …………… 27 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       560 Kč /měsíčně

11–14 let ………….. 29 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       600 Kč /měsíčně

15 a více let……….. 31 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       640 Kč /měsíčně

 
RFA 11-14 let ………… Kč 42,-
RFA 15 a více let.…….. Kč 45,-
 

dospělí ZŠ …….……31 Kč (z toho 10 Kč z FKSP)         trvalý příkaz        440 Kč /měsíčně

důchodci, ostatní cizí       63 Kč (36 Kč potraviny+20 Kč mzdové + 7 Kč věcné náklady)
trvalý příkaz 1300,-Kč
 

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další (od července 2019).

 

Dítě má nárok na ceny stravného jen v případě, kdy je ve škole nebo první den v nemoci, kdy si rodič může vyžádat stravu do jídlonosiče.

V případě odběru stravy druhý den a další dny v době nemoci, je ke stravnému připočítána částka 27 Kč (20 Kč mzdové a 7 Kč provozní náklady). Platí pro všechny kategorie žáků.

Do které kategorie bude dítě patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok.

 

 

Alergeny

Vložil(a): Eva Čechová

Dne 13. 12. 2014 vstoupí v platnost směrnice č. 1169/2011 EU o poskytování informací o alergenech v potravinách.

Od tohoto data budeme uvádět na jídelním lístku čísla alergenů, které jsou v jídle obsaženy.

Seznam alergenů vyznačených na jídelním lístku podle kódů:

 1. obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda) a výrobky z nich
 2. korýši a výrobky z nich
 3. vejce a výrobky z nich
 4. ryby a výrobky z nich
 5. podzemnice olejná(arašídy) a výrobky z nich
 6. sójové boby(sója) a výrobky z nich
 7. mléko a výrobky z něj včetně laktózy
 8. skořápkové plody
 9. celer a výrobky z něj
 10. hořčice a výrobky z ní
 11. sezamová semena a výrobky z nich
 12. oxid siřičitý a siřičitany
 13. vlčí bob(lupina) a výrobky z něj
 14. měkkýši a výrobky z nich

Vyhodnocení ankety – odpovědi

Vložil(a): Eva Čechová

 1. Které jídlo je podle tebe na 1?
  1. svíčková,                  2. kuřecí řízek,                  3. přírodní řízek,                       4. krupičná kaše
 2. Kterému jídlu bys přidělil/a 5
  1. játra,                        2. pizza,                               3. kapusta,                                  4. polévky
 3. Které jídlo bys rád viděl/a na jíd. lístku ovšem takové, které by odpovídalo zdravé stravě)
  1. kuřecí řízek,            2. smažený sýr,                   3. ryby,                                        4. zelenina
 4. Kterou přílohu máš nejraději?
  1. hranolky,                 2. brambory,                        3. bram. kaše,                            4. rýže
 5. Který nápoj máš nejraději?
  1. džus,                          2. ochucené mléko,           3. sirup,                                       4. čaj
 6. Kolikrát musí být v jídelníčku během měsíce zařazeny luštěniny (v polévce, hl. jídle)?
  a) 2x –  81 špatně,                     b) 3x – 73 špatně,                               c) 4x – 51 správně
 7. Která ryba nepatří mezi mořské?
  a) treska- 36 špatně,               b) pangacius – 130 správně,           c) makrela- 27 špatně
 8. Po kolikátém zapomenutí průkazu ke stravování musíš jít na oběd ve 13.45?
  a) po 2- 15 špatně,                   b) po 3- 102 správně,                        c) po 4- 61 špatně
 9. Ze stravování můžeš být vyloučen/a, když průkaz ke stravování zapomeneš?
  a) 3x-36 špatně,                        b) 6x- 47 špatně,                                 c) 5x- 106 správně
 10. Chtěl/a bys být kuchařem ve školní jídelně?
  a) ano – 16,                                  b) ne – 193
 11. O víkendu nejčastěji obědváme:
  a) doma – 187,                           b) u babičky 13
 12. Při plánování jídelníčku se tě rodiče ptají na tvé přání:
  a) ano- 156,                                 b) ne – 50
 13. Vaříte doma:
  a) českou kuchyni –        často – 114,          někdy – 61,          vůbec – 3
  b) moderní kuchyni-        často – 61,            někdy – 91,          vůbec – 8
  c) cizokrajná jídla –         často – 12,           někdy – 72,          vůbec  – 58 

Řád školní jídelny

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

Vnitřní  řád   školní  jídelny

Podmínky školního stravování podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky MF č. 84/2005 Sb. a MŠMT č.463/2011Sb.,250/2005 Sb.,602/2006 Sb. Celý článek