Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Stravování » Výpis "Další dokumenty"

Přihláška na stravování

Vložil(a): Šárka Fiedlerová

PŘIHLÁŠKA NA STRAVOVÁNÍ ZŠ ŠR 2022-23

PŘIHLÁŠKA NA STRAVOVÁNÍ MŠ ŠR 2022-23

PŘIHLÁŠKA NA STRAVOVÁNÍ CIZÍ STRÁVNÍK ŠR 2022-23 

Alergeny

Vložil(a): Eva Čechová

Od 13. 12. 2014 jsou uváděna na jídelním lístku čísla alergenů, které jsou v jídle obsaženy, na základě  směrnice č. 1169/2011 EU o poskytování informací o alergenech v potravinách.

Seznam alergenů vyznačených na jídelním lístku podle kódů:

 1. obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda) a výrobky z nich
 2. korýši a výrobky z nich
 3. vejce a výrobky z nich
 4. ryby a výrobky z nich
 5. podzemnice olejná(arašídy) a výrobky z nich
 6. sójové boby(sója) a výrobky z nich
 7. mléko a výrobky z něj včetně laktózy
 8. skořápkové plody
 9. celer a výrobky z něj
 10. hořčice a výrobky z ní
 11. sezamová semena a výrobky z nich
 12. oxid siřičitý a siřičitany
 13. vlčí bob(lupina) a výrobky z něj
 14. měkkýši a výrobky z nich

Řád školní jídelny

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

 

Řád školní jídelny

 Podmínky školního stravování podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky MF č. 84/2005 Sb. a MŠMT č.463/2011Sb.,250/2005 Sb.,602/2006 Sb.

 

I.

Základní ustanovení

 1. Školní jídelna poskytuje stravovací služby vlastním žákům v rozsahu jeden oběd denně v době žákova pobytu ve škole.
 2. Školní jídelna poskytuje stravovací služby zaměstnancům ZŠ – závodní stravování (vyhláška č.84/2005 Sb.) – jeden oběd denně v době pobytu v zaměstnání.
 3. Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro cizí strávníky a zaměstnance MČ Brno-Tuřany – bez zisku, za cenu potravin a provozních nákladů (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).
 4. Školní jídelna poskytuje stravovací služby důchodcům školství (odchod do důchodu v době trvání právního subjektu školy) v rozsahu jeden oběd denně, který je nutno sníst ve školní jídelně (par. 33 b zákona č. 250/2000 Sb.).
 1. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

         

II.

Placení stravného, identifikační čipy, přihlášky, odhlášky

 

 1. Placení stravného je možné těmito způsoby:

 

a) platba trvalým příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny

b) platba jednorázovým příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny

c) platba v hotovosti v kanceláři ŠJ – v mimořádných situacích

d) jiným způsobem pouze po domluvě s vedoucí ŠJ

 

           ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY:                       14838621/5500

           VARIABILNÍ SYMBOL:                         přiděluje školní jídelna, je stejný po celou školní docházku v dané organizaci (MŠ, ZŠ)

 

 1. Vracení přeplatkůpřeplatky na stravném budou vráceny na účet plátce po skončení školního roku (zpravidla v červenci). Vrací se přeplatky vyšší Kč 400,-. O vrácení přeplatku nižšího Kč 400,- si může každý strávník zažádat. Končícím strávníkům, např. 9. třídy, se vrací celý přeplatek bez ohledu na jeho výši.

 

 1. Používání identifikačních čipů

a) k identifikaci strávníka slouží identifikační čip (dále jen čip)

b) čip bude vydán na začátku stravování oproti uhrazené záloze ve výši 100,- Kč a slouží po celou dobu školní docházky nebo stravování v naší škole. Záloha je vratná po ukončení stravování, podmínkou je vrácení nepoškozeného čipu. Při ztrátě čipu je třeba si zakoupit nový.

c) čip slouží k identifikaci žáka při výdeji stravy a umožňuje prostřednictvím terminálu ve škole Měšťanská kontrolu objednaných jídel, přihlášení nebo odhlášení oběda

 

 1. Přihlášení obědů je prováděno těmito způsoby:            

a) obědy jsou přihlášeny na základě došlé platby na oběd č. 1 a na všechny stravovací dny v měsíci (max. do výše platby), pokud je platba připsána na účet školní jídelny do posledního dne předcházejícího měsíce

b) v případě opožděného zaplacení bude strava přihlášena od následujícího dne po připsání platby na účet školní jídelny

                 c) obědy jsou přihlášeny i z přeplatků na kontě strávníka vyššího Kč 150,- 

d) není-li úhrada stravného do uvedeného termínu prokazatelná, nevzniká nárok na odběr oběda; případný přeplatek bude vyúčtován po skončení stravovacího období na konci školního roku

e) jednotlivé obědy je možné přihlásit pomocí čipu na terminálu ve škole Měšťanská (např. po ukončení nemoci, opětovné přihlášení dříve odhlášeného oběda, apod.) nebo prostřednictvím internetové aplikace

 

 1. Odhlašování obědů se provádí:

a) na následující den nejpozději do 11 hodin předcházejícího dne

– pomocí čipu na terminálu ve vestibulu školy Měšťanská

– přes internetovou aplikaci

– elektronickou poštou stravne@zsmestanska.cz

– telefonicky na číslech 533 433 323, 533 433 324

b) v případě onemocnění jen v první den nemoci (107/2005 Sb., § 4 odst. 9) si neodhlášený strávník (nebo jeho zástupce) může vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané) v době k tomu určené 11:0011:30.

Na další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou stravy (což jsou provozní náklady a mzdové náklady ve výši 22 Kč, věcné náklady ve výši 8 Kč).

Upozornění pro strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosičů, že strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

c) za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje

d) v případě, že učitelé jsou se žáky v době stravování mimo školu nebo z jakýchkoliv důvodů se nemohou dostavit v určenou dobu ke stravování, musí tito učitelé předem tuto okolnost dohodnout s vedoucí ŠJ. Žáci by pak obdrželi obědy v jinak dohodnuté době.

e) V době výletů jsou učitelé povinni nahlásit vedoucí ŠJ alespoň týden předem plánovanou akci a tři dny předem počty žáků, kteří pojedou na výlet. Strava je žákům hromadně odhlášena.

 

 III.

Výdej stravy

 

  1. Obědy se vydávají v době 11:45 – 13:45, provoz jídelny je ukončen ve 14 hod.
  2. Výdej do jídlonosičů v době 11:00 – 11:30
  3. Strava je vydána po přiložení identifikačního čipu u výdejního okénka
  4. Když strávník na budově Měšťanská zapomene čip ke stravování, dostaví se do kanceláře ŠJ, bude mu vystaven náhradní lísteček.

Strávníci na Požární a Dvorecké oznámí tuto skutečnost výdejnímu personálu. Mohou být vyzvání k zařazení se na konec fronty.

 

IV.

Zásady stolování

 

  1. V jídelně není dovoleno odkládat žádný oděv. K tomu účelu jsou určeny šatny.
  2. Žáci vstupují do jídelny, až je přítomný dozor.
  3. Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně na žáky, a to i v případě, když nejsou přímo pověřeni dozorem.
  4. Při dozoru v jídelně dbají učitelé na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla správného stolování. Dbají nad bezpečností žáků.
  5. Žáci při jídle zbytečně nemluví, nehlučí, nepokřikují, neběhají, chovají se spořádaně, dbají pokynů dozoru.
  6. Strávníci jsou po jídle povinni odevzdat použité nádobí na předem určené místo.
  7. Strávník má možnost jednoho přídavku stravy (mimo masa); pokud bude chtít další přídavek, musí se dostavit ke konci výdeje tj. v 13:45 hod.
  8. Veškeré jídlo, které je součástí oběda (jogurty, ovoce apod.) je zakázáno vynášet mimo jídelnu.
  9. V případě opětovného porušování provozního řádu školní jídelny bude strávník podmínečně na 2 měsíce vyloučen ze školního stravování. Pokud nenastane náprava, bude vyloučen nepodmínečně (Zákon 561/2004 Sb., §31).
  10. Vstup do jídelny je možný pouze po přezutí.

 

V.

Provoz školní kuchyně a jídelny

 

  1. Příprava jídel je zajišťována na základě hygienických zásad, nutričních požadavků, zásad zdravé výživy, spotřebního koše. Podávaný sortiment nesmí obsahovat alkohol, povzbuzující látky, nápoje s vysokým obsahem cukru.
  2. Proces přípravy jídel je sledován podle kritických bodů systémem HACCP, s evidencí v počítači vedoucí ŠJ.
  3. Jídelní lístek je sestavován na základě stravovacích norem, spotřebního koše a nutričního doporučení. S jídelním lístkem se mohou strávníci i rodiče seznámit na chodbách školy, nástěnce ve školní jídelně a v aplikaci ESTRAVNÉ.
  4. Stravovací komise – dobrovolníci z řad rodičů se mohou kdykoliv přijít podívat na výdej obědů, posoudit kvalitu a chuť podávaných jídel.
  5. Informace o váhách masa: váha syrového masa na oběd (před tepelným zpracováním) je stanovena podle stravovacích norem a receptur podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování.

Maso po kuchyňské úpravě váží o cca 30 % – 40 % méně (podle úpravy masa – vařené, pečené nebo dušené) než syrové maso.

 

6. Zbylé a neodebrané obědy si mohou pracovníci ŠJ odkoupit a je o tom vedena evidence. Takto získané peníze jsou použity na přilepšení strávníků ZŠ (mikulášské balíčky, ovoce, atd.)

 

V Brně 1. 9. 2022

Vypracovala: Š. Fiedlerová, vedoucí školní kuchyně

Platnost: od 1. 9. 2022