Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Stravování » Výpis "Jídelníček"

Jídelníček

Vložil(a): administrátor

PLATBA STRAVNÉHO, PŘEPLATKY

  1. trvalé příkazy je možné pozastavit, není nutné provádět úhrady záloh
  2. přeplatek na stravném je možné vrátit na základě písemné žádosti na sarka.fiedlerova@zsmestanska.cz. Na kontě strávníka bude ponechána částka Kč 500,- , která bude použita na úhradu stravování po návratu dětí do školy
  3. přeplatky budou vráceny v co nejkratší době po přijetí žádosti

Do Vaší písemné žádosti uveďte:

  • jméno, třídu
  • číslo účtu, jméno majitele účtu

 

Školní jídelna dočasně stravování neposkytuje v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu.

 

JÍDELNÍČEK 9.3 – 13.3.2020 M21, P1, D4

(Při zobrazení neaktuálního jídelníčku – aktualizujte zobrazení klávesou F5)

Odhlašování obědů se provádí :

a)      na následující den do 11 hodin předcházejícího dne

– pomocí čipu na terminálu ve vestibulu školy

– přes internetovou aplikaci ZDE

– elektronickou poštou stravne@zsmestanska.cz

– telefonicky na číslech 533 433 323, 533 433 324

  b)    v případě onemocnění jen v první den nemoci ( vyhl. 107/2005 Sb.) si může strávník nebo jeho zástupce vyzvednout neodhlášený oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané) v době k tomu určené  11.00 – 11.30

Na další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou stravy (což jsou provozní náklady – mzdové 20 Kč, věcné 7 Kč).

Upozornění pro strávníky, kteří si odebírají stravu do jídlonosičů: strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

Pro správné zobrazení jídelníčku, je nutné si aktualizovat zobrazení Vašeho prohlížeče např. klávesou F5.
Je možné, že si prohlížeč pamatuje obsah stránky, která není aktuální.