Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Stravování » Výpis "Platby"

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21

Vložil(a): Eva Čechová

Úhrada plateb je trvalým příkazem nebo jednorázovými převody z účtu.

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další . Možno domluvit přímo v kanceláří ŠJ nebo telefonicky, nahlásíme Vám číslo účtu, variabilní symbol a částku.

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

 

 

VÝŠE PLATEB OD 1. DUBNA 2022

MŠ 3-6 let………………. 47 Kč            trvalý příkaz 940 Kč

MŠ 7 let……………. …..49 Kč             trvalý příkaz 980 Kč

ZŠ 7-10 let………. …….31 Kč            trvalý příkaz 650 Kč

ZŠ 11-14 let…………….33 Kč            trvalý příkaz 690 Kč

ZŠ 15 a více let………..35 Kč            trvalý příkaz 730 Kč

RFA 11-14 let ……….…46 Kč            (SN+SV+OSV Kč 43,50 za 1 chod)

RFA 15 a více let.……..49 Kč            (SN+SV+OSV Kč 43,50 za 1 chod) 

Zaměstnanci ZŠ ………35 Kč            trvalý příkaz 500 Kč (z toho příspěvek 13 Kč z FKSP)

Důchodci, ostatní cizí …70 Kč       trvalý příkaz 1440 Kč  

 

Do které kategorie bude strávník MŠ a ZŠ patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok (vyhl. č. 107/2008).

Dítě má nárok na ceny stravného jen v případě, kdy je ve škole nebo první den v nemoci, kdy si rodič může vyžádat stravu do jídlonosiče.

V případě odběru stravy druhý den a další dny v době nemoci, je ke stravnému připočítána částka 30 Kč (22 Kč mzdové a 8 Kč provozní náklady). Platí pro všechny kategorie žáků.

Veškeré změny, informace a novinky jsou posílány na příslušné školy a vyvěšeny na www.zsmestanska.cz

 

Tel.: 533 433 323                                        vedoucí jídelny: Šárka Fiedlerová

Mail. stravne@zsmestanska.cz

Placení stravného

Vložil(a): administrátor

a) platba trvalým příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny (využívá většina rodičů)

b) platba jednorázovým  příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

c) jiný způsob platby je možný po dohodě s vedoucí školní kuchyně

d) vracení přeplatků –  na účet uvedený na kartě strávníka po skončení školního roku, tedy v červenci