Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Stravování » Výpis "Platby"

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21

Vložil(a): Eva Čechová

Úhrada plateb je trvalým příkazem nebo jednorázovými převody z účtu.

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další . Možno domluvit přímo v kanceláří ŠJ nebo telefonicky, nahlásíme Vám číslo účtu, variabilní symbol a částku.

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

 

VÝŠE PLATEB NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

MŠ 3-6 let………… 41 Kč         trvalý příkaz 820 Kč

MŠ 7 let……………. 43 Kč         trvalý příkaz 860 Kč

ZŠ 7-10 let………. 27 Kč         trvalý příkaz 560 Kč

ZŠ 11-14 let……… 29 Kč        trvalý příkaz 600 Kč

ZŠ 15 a více let…. 31 Kč       trvalý příkaz 640 Kč

Zaměstnanci ZŠ …31 Kč       trvalý příkaz 440 Kč

( z toho příspěvek 13 Kč z FKSP )

Důchodci, ostatní cizí …63 Kč trvalý příkaz 1300 Kč

( 36 Kč potraviny, 20 Kč mzdové náklady, 7 Kč věcné náklady )

Do které kategorie budete strávník patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. dalšího roku. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok (vyhl. č. 107/2008).

Veškeré změny, informace a novinky jsou posílány na příslušné školy a vyvěšeny na www.zsmestanska.cz

 

Tel.: 533 433 323                                        vedoucí jídelny: Šárka Fiedlerová

Mail. stravne@zsmestanska.cz

PLATBY STRAVNÉHO OD 1. 7. 2019 (463/2011Sb.)

Vložil(a): Eva Čechová

Výňatek z Řádu školní jídelny ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

7– 10 let …………… 27 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       560 Kč /měsíčně

11–14 let ………….. 29 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       600 Kč /měsíčně

15 a více let……….. 31 Kč /1 oběd               trvalý příkaz                       640 Kč /měsíčně

RFA 11-14 let ………… Kč 42,-
RFA 15 a více let.…….. Kč 45,-
dospělí ZŠ …….……31 Kč (z toho 13 Kč z FKSP)         trvalý příkaz        440 Kč /měsíčně

důchodci, ostatní cizí       63 Kč (36 Kč potraviny+20 Kč mzdové + 7 Kč věcné náklady)
trvalý příkaz 1300,-Kč
Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další (od července 2019).

 

Dítě má nárok na ceny stravného jen v případě, kdy je ve škole nebo první den v nemoci, kdy si rodič může vyžádat stravu do jídlonosiče.

V případě odběru stravy druhý den a další dny v době nemoci, je ke stravnému připočítána částka 27 Kč (20 Kč mzdové a 7 Kč provozní náklady). Platí pro všechny kategorie žáků.

Do které kategorie bude dítě patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok.

 

 

Placení stravného

Vložil(a): administrátor

a) platba trvalým příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny (využívá většina rodičů)

b) platba jednorázovým  příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

c) vracení přeplatků –  na účet plátce  po skončení školního roku, tedy v červenci