Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Stravování » Výpis "Platby"

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21

Vložil(a): Eva Čechová

Úhrada plateb je trvalým příkazem nebo jednorázovými převody z účtu.

Trvalý příkaz je nutno zřídit ve svém peněžním ústavu do 20. dne v měsíci na měsíc další . Možno domluvit přímo v kanceláří ŠJ nebo telefonicky, nahlásíme Vám číslo účtu, variabilní symbol a částku.

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

 

VÝŠE PLATEB NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

MŠ 3-6 let…………      41 Kč         trvalý příkaz 820 Kč

MŠ 7 let…………….      43 Kč         trvalý příkaz 860 Kč

ZŠ 7-10 let……….      27 Kč         trvalý příkaz 560 Kč

ZŠ 11-14 let………      29 Kč        trvalý příkaz 600 Kč

ZŠ 15 a více let….      31 Kč       trvalý příkaz 640 Kč

RFA 11-14 let ……     42 Kč

RFA 15 a více let.…   45 Kč 

Zaměstnanci ZŠ …31 Kč       trvalý příkaz 440 Kč (z toho příspěvek 13 Kč z FKSP)

Důchodci, ostatní cizí …63 Kč trvalý příkaz 1300 Kč (36 Kč potraviny, 20 Kč mzdové náklady, 7 Kč věcné náklady)

Do které kategorie bude strávník MŠ a ZŠ patřit, si spočítáte tak, že rozhodné období je školní rok od 1. 9. do 31. 8. Kolik let dítě v tomto období dosáhne, v té kategorii bude platit částku po celý školní rok (vyhl. č. 107/2008).

Dítě má nárok na ceny stravného jen v případě, kdy je ve škole nebo první den v nemoci, kdy si rodič může vyžádat stravu do jídlonosiče.

V případě odběru stravy druhý den a další dny v době nemoci, je ke stravnému připočítána částka 27 Kč (20 Kč mzdové a 7 Kč provozní náklady). Platí pro všechny kategorie žáků.

Veškeré změny, informace a novinky jsou posílány na příslušné školy a vyvěšeny na www.zsmestanska.cz

 

Tel.: 533 433 323                                        vedoucí jídelny: Šárka Fiedlerová

Mail. stravne@zsmestanska.cz

Placení stravného

Vložil(a): administrátor

a) platba trvalým příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny (využívá většina rodičů)

b) platba jednorázovým  příkazem z účtu plátce na účet školní jídelny

Účet školní jídelny: 14838621/5500

variabilní symbol = číslo strávníka

c) jiný způsob platby je možný po dohodě s vedoucí školní kuchyně

d) vracení přeplatků –  na účet plátce  po skončení školního roku, tedy v červenci