Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Stravování » Výpis "Přihlašování a odhlašování obědů"

Přihlašování a odhlašování strávníka

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přihlašování a odhlašování strávníka

Přihlášení stravného je prováděno těmito způsoby:

a)      obědy jsou přihlášeny na základě došlé platby  na všechny stravovací dny v měsíci na oběd č. 1, pokud je platba připsána na účet školy do posledního dne předcházejícího měsíce

b)      v případě opožděného zaplacení bude strava přihlášena od následujícího dne po připsání platby na účet školy

c)      z přeplatku na kontě strávníka – strava je přihlášena do výše přeplatku, kdy částka vystačí minimálně na 5 dnů

d)       není –li úhrada stravného do uvedeného termínu prokazatelná, nevzniká nárok na odběr oběda. Případný přeplatek bude vyúčtován po skončení stravovacího období na konci školního roku

e)       v případě, že strávník zapomene identifikační čip :  Měšťanská – je povinen si nechat vystavit náhradní lísteček v kanceláři ŠJ, Dvorecká a Požární – oznámí tuto skutečnost personálu u výdejního okénka, dbá jeho pokynů

f)       jednotlivé obědy je možné přihlásit pomocí čipu na terminálu (Měšťanská) ve škole  (např. po ukončení nemoci, opětovné přihlášení dříve odhlášeného oběda, apod.) nebo prostřednictvím internetové aplikace

g)      volba na oběd č. 2 se provádí nejpozději dva pracovní dny předem do 11 hod.

 

Odhlašování obědů se provádí :

a)      na následující den do 11 hodin předcházejícího dne

– pomocí čipu na terminálu ve vestibulu školy

– přes internetovou aplikaci ESTRAVNÉ

– elektronickou poštou stravne@zsmestanska.cz

– telefonicky na číslech 533 433 323, 533 433 324

  b)    v případě onemocnění jen v první den nemoci ( vyhl. 107/2005 Sb.) si může strávník nebo jeho zástupce vyzvednout neodhlášený oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané) v době k tomu určené  11.00 – 11.30

Na další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou stravy (což jsou provozní náklady – mzdové 22 Kč, věcné 8 Kč).

Upozornění pro strávníky, kteří si odebírají stravu do jídlonosičů: strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

NÁVOD:

Výběr s pomocí čipu na objednávkovém terminálu (OT) ve vestibulu ZŠ Měšťanská
1. zvolte týden
2. přiložte čip k OT
3. vyberte 0=odhlášení, 1=oběd č. 1, 2=oběd č. 2
4. přiložte čip k OT – bez přiložení se volby neuloží !!!

Výběr přes internet
Kliknutím na odkaz ESTRAVNÉ v záhlaví školních stránek. Pro výběr přes internet jsou nutné přihlašovací údaje, které strávník obdrží v kanceláři ŠJ u administrativní pracovnice jídelny (Oleksandry Nazaruk).
Přihlašovací údaje je každý strávník povinen chránit před zneužitím!