Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Stravování » Výpis "Přihlašování a odhlašování obědů"

Objednávání obědů na Měšťanské od 16. 10. 2017

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Strávníci na budově Měšťanské mají možnost výběru ze dvou jídel
• oběd č.1 – automaticky přihlášen po uhrazení platby
• oběd č.2 – lze objednat nejpozději do 11 hodin 2 dny předem (nepočítá se sobota a neděle)
Výběr s pomocí čipu na objednávkovém terminálu (OT) ve vestibulu ZŠ
1. zvolte týden
2. přiložte čip k OT
3. vyberte 0=odhlášení, 1=oběd č. 1, 2=oběd č. 2
4. přiložte čip k OT – bez přiložení se volby neuloží !!!
Výběr přes internet
Kliknutím na odkaz ESTRAVNÉ v záhlaví školních stránek nebo v sekci STRAVOVÁNÍ – přihlašování a odhlašování. Pro výběr přes internet jsou nutné přihlašovací údaje, které strávník obdržel ve ŠJ u administrativní pracovnice jídelny (Anny Vrbkové).
Přihlašovací údaje je každý strávník povinen chránit před zneužitím!

Přihlašování a odhlašování strávníka

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Přihlašování a odhlašování strávníka

Přihlášení stravného je prováděno těmito způsoby:

a)      obědy jsou přihlášeny na základě došlé platby  na všechny stravovací dny v měsíci, pokud je platba připsána na účet školy do posledního dne předcházejícího měsíce

b)      v případě opožděného zaplacení bude strava přihlášena od následujícího dne po připsání platby na účet školy

c)       není –li úhrada stravného do uvedeného termínu prokazatelná, nevzniká nárok na odběr oběda. Případný přeplatek bude vyúčtován po skončení stravovacího období na konci školního roku

d)      když strávník 5. – 9. roč. zapomene identifikační čip ke stravování, bude mu jídlo vydáno až po konci výdeje ve 13.45 !

e)       jednotlivé obědy je možné přihlásit pomocí čipu na terminálu ve škole (např. po ukončení nemoci, opětovné přihlášení dříve odhlášeného oběda, apod.) nebo prostřednictvím internetové aplikace

 

Odhlašování obědů se provádí :

a)      na následující den do 11 hodin předcházejícího dne

– pomocí čipu na terminálu ve vestibulu školy

– přes internetovou aplikaci

– elektronickou poštou stravne@zsmestanska.cz

– telefonicky na číslech 533 433 323, 533 433 324

  b)    v případě onemocnění jen v první den nemoci ( vyhl. 107/2005 Sb.) si může strávník nebo jeho zástupce vyzvednout neodhlášený oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané) v době k tomu určené  11.00 – 11.30

Na další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou stravy (což jsou provozní náklady – mzdové 15 Kč, věcné 9 Kč).

Upozornění pro strávníky, kteří si odebírají stravu do jídlonosičů: strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.