Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Stravování » Výpis "Výdej stravy"

Informace o stravování

Vložil(a): Božena Küfhaberová

Žáci mají možnost výběru dvou jídel denně. Protože se však stává, že si druhý oběd vybere jen několik žáků (např. 2 – 6), je obtížné ve velkém stravovacím provozu uvařit malý počet porcí.

Z toho důvodu jsou stanoveny minimální počty porcí

Měšťanská – 20 porcí

Dvorecká a Požární – 15 porcí

V případě, že se oběd č. 2 nevaří nebo nevyváží pro malý zájem, je strávníkovi automaticky přehlášen oběd na č. 1. Informace jsou poskytnuty v jídelníčku na ESTRAVNÉm a na nástěnkách u jídelníčku.

Jak zacházet s čipem

Vložil(a): Božena Küfhaberová

• Při přihlášení ke školnímu stravování si strávník zakoupí za 100,-Kč (vratná záloha) v kanceláři školní jídelny čip.
• Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít.
• V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejový terminál, který na displeji v kuchyni zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený – pak lze oběd vydat
• Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy.
• Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude.
• Ztratí-li strávník čip, musí si za 100,- Kč zakoupit nový.
• Pokud je čip poškozený (poškrábaný, okousaný pokreslený, zlomený…), nebude vrácena záloha 100,- Kč.
• Když čip zapomene, administrativní pracovnice jídelny překontroluje, zda je oběd zaplacený a přihlášený a vydá na ten den strávníkovi lísteček, který odevzdá u výdejního okénka.
• Čipy, (i když všechny vypadají stejně) nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.
• Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte šetrně. Po ukončení stravování bude vrácena záloha 100,-Kč po odevzdání nepoškozeného čipu do jídelny.

Výdej obědů

Vložil(a): administrátor

Měšťanská:
výdej obědů                        11.30 – 13.45
výdej do jídlonosičů            11.00 – 11.30  (při 1. dnu nemoci žáka)

Dvorecká:
výdej obědů                         12.00 – 13.00
výdej do jídlonosičů             11.45 – 12.15 (při 1. dnu nemoci žáka)

Požární:
výdej obědů                         11.45 – 13.00
výdej do jídlonosičů             11.30 – 12.00 (při 1. dnu nemoci žáka)