Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Žák » Výpis "Tohle jsme zažili…"

Halloween ve školní družině

Vložil(a): Leona Patloková

 

Projektové vyučování – Bramborový den

Vložil(a): Leona Patloková

Před prázdninami proběhlo na prvním stupni projektové vyučování na téma Bramborový den. Všechny děti byly rozděleny do smíšených družstev a postupně plnily jednotlivé úkoly – vážení a příprava bramborových placek, tvorba vlastní básničky a tanečku, povídání si o bramborách, procvičování se v angličtině, vyrábění bramborových tiskátek, štafetový běh, hod bramborou či bramborový bowling…

Bramborový den jsme si všichni náramně užili a těšíme se na další zpestřenou výuku.

Mgr. Petr Opletal

 

Výstava o historii Tuřan – 4.B

Vložil(a): Leona Patloková

Dne 31. 10. 2019 jsme byli na výstavě na radnici.

Výstava pojednává o historii a založení obce. Velká část je věnována životu v Tuřanech. Děti nejvíce zaujala Matka Boží Tuřanská, její legenda. Tato jedna z nejstarších památek raně středověkého umění u nás si zaslouží významnou pozornost.

Děti si prohloubily svoje znalosti z vlastivědy – nálezy z pravěku, dobu bronzovou a železnou, Velkomoravskou říši a další vývoj historie. Zaujal je vývoj názvů obce Tuřany a Holásky, místní kroje a historie naší školy.

Výstava se nám velice líbila, všem ji doporučujeme.

Mgr. Eva Kupská a 4.B

 

 

 

Žáci 6.A v rámci předmětu Pracovní činnosti vyzdobili prostředí dílen

Vložil(a): Leona Patloková

Během práce si vyzkoušeli operace broušení a povrchovou úpravu prostřednictvím nátěrových hmot. Po celou dobu bylo nezbytné udržovat pořádek na pracovišti.

No, posuďte sami, jestli nejsou dílny hned veselejší prostředí pro výuku 🙂

 

Zapsala Mgr. Marie Uttendorfská

 

 

 

Německé divadelní představení

Vložil(a): Leona Patloková

Divadelní skupina DRAMABOX z Norimberku předvedla našim žákům 8. tříd divadelní hru Smombie.
Slovo Smombie se stalo v Německu „mladým slovem roku“ – sloučenina slov Smartphone a Zombie. Tento termín popisuje uživatele chytrých telefonů, kteří jsou do nich natolik zabraní, že nevnímají své okolí.

Komunikační dialogy představení byly vedeny dvěma profesionálními herci, rodilými mluvčími. Moderní téma mělo za cíl oslovit vlastníky mobilních komunikačních zařízení. Odkrývalo jak klady moderních technologií, tak i ruku v ruce s nimi jdoucí zápory, např. v podobě zneužívání dat, kyberšikany či závislosti.

Zapsala Mgr. Petra Greplová

Příměstský tábor – družina

Vložil(a): Leona Patloková

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Zvítězili jsme, aneb 6.AB  se účastnily  7. ročníku EKODEN s KOMETOU

Vložil(a): Leona Patloková

12. 6.  jsme se jako každoročně účastnili této ekologické soutěže. Tentokrát bylo našim úkolem vyčistit část lesa v blízkosti Deblína. Jelikož jsme nasbírali 350 kg odpadu,  což bylo nejvíc ze všech, byli jsme odměněni věcnými cenami, měli jsme možnost setkat se se všemi hráči Komety a užít si další atrakce.

Jednou z cen pro vítěze byl i volný vstup na hokejové utkání. Už se těšíme. 

1. B pěší výlet – Babí lom

Vložil(a): Leona Patloková

19. června jsem s dětmi z 1. B vyrazila na pěší výlet na Babí lom.

Netradičně – vlakem – jsme dojeli do České u Brna a dál pěšky do Lelekovic. Sluníčko od rána svítilo a slibovalo hezký den.

V Lelekovicích utratily děti své první kapesné (bez toho to totiž nejde :)) a pak už jsme šlapali dál po červené. Nejtěžší byl strmější výstup k rozhledně. Šlo se lesem, takže bylo příjemně, ale děti byly neúnavné a stále plné energie. Kluky (ale i některé holky) jsem musela „brzdit“, aby nám stačili i ti „pomalejší“. Z rozhledny je hezký výhled k Brnu, na Vranov i Lelekovice. Pro některé děti to byla úplně první zdolaná rozhledna. Dali jsme si pořádný „oběd“ od maminek a pokračovali po skalní hřebenovce. Ta se líbila hlavně klukům a klidně by mohla být i delší. Na  rozcestí jsme doplnili energii a děti se dostatečně vyřádily v lese. Cestou dolů jsem jim skoro nestačila. Pár kilometrů pro ně nebyl žádný problém. Na  Podlesí, pod rozhlednou, jsme potkali moc hodnou paní, která nám ochotně doplnila zásoby pití. A pak už jsme se jenom přehoupli přes malý kopeček do Kuřimi, tam děti čekala další odměna – cukrárna.

Moc děti chválím, všechny – a některé stále ještě šestileté – zvládly celých 9 kilometrů.

A kdyby to bylo víc, tak by to snad ani nevadilo :).

Andrea Matalová, TU

    

     

Holocaust

Vložil(a): Leona Patloková

Jako každoročně i letos pořádá naše škola 12. 6. především pro žáky 9. tříd exkurzi do koncentračních táborů Osvětim a Březinka. Žáci si události spojené s pracovními a vyhlazovacími tábory po celé Evropě připomněli ještě na projektových hodinách 6. 6. 2019. Toto datum bylo vybráno záměrně, protože na tento den spadá také další velká událost, která rozhodla celkový výsledek 2. světové války a tou je Den – D vylodění spojenců v Normandii. Letos uběhlo právě 75 let od této události.

Den dětí

Vložil(a): Leona Patloková

  1. 5. všechny naše děti oslavily svůj den. Žáci od 5. do 9. třídy si prostřednictvím agentury Pernštejn připomněli 500. výročí úmrtí renesančního velikána Leonarda da Vinci. Podle ohlasu se žákům program líbil a se Dnem dětí byli spokojeni.