Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Učitel"

Projekty ZŠ Měšťanská

Vložil(a): Petra Pítra

 • Projekt z Operačního programu Jan Amos Komenský
  zaměřený na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a na inovativní vzdělávání žáků

  Název:                 ZŠ Měšťanská Šablony JAK
  Číslo projektu:   CZ.02.02.XX/00/22_002/0001713

 • DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
  doucovani-letak-pro-publicitu-npo

 

 • Projekt OP VVV: Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

 • Projekt OP VVV: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

 

Ukončené projekty:

Projekt spolufinancovaný EU bude plošně podporovat kvalitu a proinkluzivnost základního vzdělávání ve městě Brně.

 • PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ MĚŠŤANSKÁ II

CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0018667

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na personální podporu činností školního psychologa a na žákovské aktivity v oblasti projektové výuky

Doba realizace 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Projekt spolufinancovaný EU bude plošně podporovat kvalitu a proinkluzivnost základního vzdělávání ve městě Brně.

 • PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ MĚŠŤANSKÁ II

CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0018667

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na personální podporu činností školního psychologa a na žákovské aktivity v oblasti projektové výuky

Doba realizace 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

zajímavá výuka netradiční metodou – samo organizované učební prostředí

CZ.1.07./1.1.00/53.0004

 • PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ MĚŠŤANSKÁ

CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0012040

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na personální podporu činností školního psychologa, speciálního pedagoga, na podporu vyučujících v oblasti projektové výuky a na žákovské aktivity v oblasti projektové výuky

Doba realizace 1. 2. 2019 – 30. 9. 2020

 • VZDĚLÁVÁNÍM UČITELŮ PODPOŘÍME VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ

CZ.02.3.68./0.0./0.0/16_022/0003978

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na vzdělávání učitelů k rozvoji čtenářské, jazykové a matematické gramotnosti, v oblasti inkluzivního vzdělávání a finacující činnost speciálního pedagoga ve škole.

Doba realizace 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

CZ.1.07/1.1.02/02.0088

Realizátor: Integrovaná střední škola Sokolnice, 664 52 Sokolnice 496

Partneři: Svaz průmyslu a dopravy ČR, ESB Elektrické stroje a.s.

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

CZ.1.07/1.1.00/46.0015

CZ 1.07/1.1.00/54.0020

Doba realizace: 8. 10. 2014 – 31. 7. 2015

 

 

Metodická příručka

Vložil(a): Eva Čechová

Zájmový kroužek Školní firma – výstup projektu.

MINIVELETRH ŠKOLNÍCH FIREM S KOOPERAČNÍ BURZOU

Vložil(a): Eva Čechová

2. 6. 2015

9.00 – 14.00

Pavilon E, sál E4

Projekt Školní firmy CZ. 1.07/1.1.00/54.0020

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republikylogoMINIVELETRHproWEB

ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Vložil(a): Eva Čechová

reg. č. CZ.1.07./1.1.00/53.0004

Školní projekt Zdraví

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

SOLE v časopise Perpetuum

Vložil(a): Eva Čechová

Magazín pro rodiče a učitele „Perpetuum“ uveřejnil v ročníku II. / čísle 3 /2014-15

článek o nové metodě SOLE na naší škole.

Celé znění si můžete přečíst v tomto příspěvku.

 

Dotkněte se inovací

Vložil(a): Eva Čechová

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

 

Cílem projektu je

 • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,
 • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,
 • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků.

 

Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

 

KA 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol 

Cílem je:

 • celková podpora stanovení strategie školy začlenění dotykových zařízení do škol,
 • seznámení
 • s procesem řízení změn v začlenění mobilních dotykových zařízení do výuky,
 • s legislativní stránkou výběrového řízení,
 • s procesem úspěšného vedení projektu,
 • se zajištěním bezpečnosti v oblasti kyberprostoru.

 

KA 02 Metodická podpora škol

            Cílem je:

 • podpora průřezově se prolínající celým projektem,
 • podpora
 • metodická (předávání zkušeností)
 • technická
 • inspirativní (nápady, náměty).

 

KA 03 Podpora ICT metodika ve škole

           Cílem je vzdělat ICT metodika

 • v oblasti implementace dotykových zařízení do stávající infrastruktury školy,
 • v oblasti začlenění dotykových zařízení do výuky,
 • v oblasti metodické pomoci pedagogům ve využití dotykových zařízení ve výuce.

 

KA 04 Vzdělávání pedagogů

Cílem je

 • posílit digitální gramotnost (uživatelské ovládání dotykového zařízení),
 • naučit se pracovat v prostředí online (cloudové služby),
 • seznámit s inovovanými metodami výuky,
 • seznámit s novými formami výuky,
 • naučit připravit interaktivní hodinu s dotykovým zařízením.

                                                                                              

KA 05 Evaluace

Cílem klíčové aktivity je svou činností identifikovat a hodnotit potřeby a pokroky v jednotlivých klíčových aktivitách a projektu jako celku. Výsledkem bude vyhodnocení progresu každé školy zapojené do projektu.

 

Harmonogram realizace klíčových aktivit

dotknete_se_inovace_1

Zkvalitňování polytechnického a přírodovědného vzdělávání žáků SŠ

Vložil(a): Eva Čechová

partnerem projektu je Střední polytechnická škola Jílová – zaměřeno na manuální zručnost žáků naší školy (proběhne v 6. a 7. ročníku) a na volbu povolání (v 8. a 9. roč.)

Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání

Vložil(a): Eva Čechová

činnost mentorů na školách zaměřená na žáky ohrožené školním neúspěchem

V projektu jsou aktivně zapojeni:

Konzultant:                                       PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D., ředitelka školy

Mentor pro 1.stupeň (1. – 4.roč.): Mgr. Barbora Vaverková

Mentor pro 2.stupeň (+ 5.roč.):      Jana Urbanová, DiS.

Z celé školy je podpořeno celkem 18 žáků, s nimiž mentoři pracují. Nedílnou součástí jejich práce je těsná spolupráce s třídními učiteli podpořených žáků a učiteli jednotlivých předmětů.

projekt mentoři

ŠKOLNÍ FIRMY

Vložil(a): Eva Čechová

Registrační číslo: CZ 1.07/1.1.00/54.0020

Doba realizace: 8. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Příjemce: Základní škola Brno, Antonínská 3

Partneři projektu:

                        ZŠ Brno, Měšťanská 21

                        ZŠ Svitavy, Náměstí Miru 73

                        ZŠ Židlochovice, okres Brno-venkov

Zapojená škola:

                        ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1          

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj podnikatelských znalostí a dovedností na úrovni základní školy, motivace žáků a žákyň k volbě povolání v technických oborech a tím zvýšení šancí uplatnit se na trhu práce nebo formou sebezaměstnání (OSVČ).

Formou zájmových kroužků bude založeno a realizováno 5 skutečně fungujících a

vzájemně kooperujících školních podniků zaměřených na výrobu a obchod. Svou činnost budou prezentovat na miniveletrhu školních podniků spojeném s kooperační burzou. Cílem kooperační burzy bude navázat a uzavřít obchodní a výrobní kontakty zúčastněných škol mezi sebou a s dalšími pozvanými školami. Během realizace projektu bude zajištěno konzultantem- odborníkem s podnikatelskou praxí poradenství cílovým skupinám. Hlavním výstupem projektu bude zpracovaná metodická příručka. Pro její zpracování budou využity zkušenosti a poznatky ze všech aktivit projektu.

Podpůrnou aktivitou je odborná příprava pedagogických pracovníků a pracovnic  základních škol formou 4 seminářů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nová a zajímavá výuka metodou SOLE na Měšťanské má rok za sebou

Vložil(a): Božena Küfhaberová

zveřejněné články na webu na tuto novou, experimentální výuku  upozorňovaly. Rodiče i ostatní zájemci měli možnost několikrát za rok se přijít podívat, jak výuka „vypadá“.  Mile překvapena a potěšena byla po návštěvě hodiny zeměpisu v 6. C i PhDr. Marie Klusoňová, zástupkyně vedoucího OŠMT MMB. Při prezentaci svých nalezených odpovědí na dané otázky byli  žáci tak pohotoví, že do diskuse přibrali nejen  jmenovanou paní, ale i ředitelku školy. Dr. Klusoňová  velice ocenila  u těchto šesťáků odvahu, vyjadřovací schopnosti a umění prezentovat.

Pokud někdo ještě o metodě SOLE neslyšel, nabízíme nejen vysvětlení, Celý článek