Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Výpis "Učitel"

Metodická příručka

Vložil(a): Eva Čechová

Zájmový kroužek Školní firma – výstup projektu.

MINIVELETRH ŠKOLNÍCH FIREM S KOOPERAČNÍ BURZOU

Vložil(a): Eva Čechová

2. 6. 2015

9.00 – 14.00

Pavilon E, sál E4

Projekt Školní firmy CZ. 1.07/1.1.00/54.0020

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republikylogoMINIVELETRHproWEB

Projekt Hry v 5.A

Vložil(a): Petra Pítra

„Kdo si hraje – nezlobí“. Tohle motto provázelo páťáky nejen 2. března, ale celý týden od 16. do 20. března. Nejprve si připomněli a pomocí myšlenkové mapy uspořádali hry, které jsou jim doposud známé, zapsali si osnovu pro sestavení pravidel a to už mnozí vymýšleli svoji vlastní hru. Úkolem totiž bylo připravit hru do zvoleného předmětu, seznámit s ní spolužáky a tím zopakovat probírané učivo.

Tenhle úkol páťáci plnili s velkým zaujetím a zvládli jej na výbornou. Hry mají teď k dispozici ve třídě k vyplnění přestávek a k pobavení.

Zapsala Jarmila Dalecká

20150310_090136 20150310_090143 20150310_090208 20150310_090250 20150311_092731 20150311_092747 20150311_093044 20150311_10321720150311_103159

ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Vložil(a): Eva Čechová

reg. č. CZ.1.07./1.1.00/53.0004

Školní projekt Zdraví

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Vánoční prezentační soutěž – školní projekt

Vložil(a): Eva Čechová

Je pro Vás těžké vystoupit před velkým publikem? Dovedli byste zaujmout posluchače? Na naší škole se našli odvážlivci, kteří ve středu 17. prosince vystoupili před svými spolužáky a prezentovali zajímavá témata, která si připravili.

Soutěž pro žáky šestého až devátého ročníku organizoval pan učitel Radomír Talafa. Ve čtyřčlenné porotě zasedla paní učitelka Koláčková, pan školník Kadlec, paní učitelka Zimmermannová a žákyně 9. A Denča Sehnalová. Celou soutěží nás prováděla moderátorská dvojice Sabča Tůmová a Lukáš Vorlický.

Soutěž byla zpestřena hudebním programem. Na housle zahráli Celý článek

SOLE v časopise Perpetuum

Vložil(a): Eva Čechová

Magazín pro rodiče a učitele „Perpetuum“ uveřejnil v ročníku II. / čísle 3 /2014-15

článek o nové metodě SOLE na naší škole.

Celé znění si můžete přečíst v tomto příspěvku.

 

Dotkněte se inovací

Vložil(a): Eva Čechová

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

 

Cílem projektu je

 • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,
 • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,
 • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků.

 

Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

 

KA 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol 

Cílem je:

 • celková podpora stanovení strategie školy začlenění dotykových zařízení do škol,
 • seznámení
 • s procesem řízení změn v začlenění mobilních dotykových zařízení do výuky,
 • s legislativní stránkou výběrového řízení,
 • s procesem úspěšného vedení projektu,
 • se zajištěním bezpečnosti v oblasti kyberprostoru.

 

KA 02 Metodická podpora škol

            Cílem je:

 • podpora průřezově se prolínající celým projektem,
 • podpora
 • metodická (předávání zkušeností)
 • technická
 • inspirativní (nápady, náměty).

 

KA 03 Podpora ICT metodika ve škole

           Cílem je vzdělat ICT metodika

 • v oblasti implementace dotykových zařízení do stávající infrastruktury školy,
 • v oblasti začlenění dotykových zařízení do výuky,
 • v oblasti metodické pomoci pedagogům ve využití dotykových zařízení ve výuce.

 

KA 04 Vzdělávání pedagogů

Cílem je

 • posílit digitální gramotnost (uživatelské ovládání dotykového zařízení),
 • naučit se pracovat v prostředí online (cloudové služby),
 • seznámit s inovovanými metodami výuky,
 • seznámit s novými formami výuky,
 • naučit připravit interaktivní hodinu s dotykovým zařízením.

                                                                                              

KA 05 Evaluace

Cílem klíčové aktivity je svou činností identifikovat a hodnotit potřeby a pokroky v jednotlivých klíčových aktivitách a projektu jako celku. Výsledkem bude vyhodnocení progresu každé školy zapojené do projektu.

 

Harmonogram realizace klíčových aktivit

dotknete_se_inovace_1

Projekty ZŠ Měšťanská

Vložil(a): Eva Čechová

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

 

PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH VE MĚSTĚ BRNĚ

Projekt spolufinancovaný EU bude plošně podporovat kvalitu a proinkluzivnost základního vzdělávání ve městě Brně.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ MĚŠŤANSKÁ II

CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0018667

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na personální podporu činností školního psychologa a na žákovské aktivity v oblasti projektové výuky

Doba realizace 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

 

SOLE – OJEDINĚLÝ PROJEKT

zajímavá výuka netradiční metodou – samo organizované učební prostředí

 ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

CZ.1.07./1.1.00/53.0004

 

Ukončené projekty

1. Nová škola

2. ŠKOLNÍ FIRMY

CZ 1.07/1.1.00/54.0020

Doba realizace: 8. 10. 2014 – 31. 7. 2015

3. MĚSTO BRNO ZVYŠUJE KVALITU VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

CZ.1.07/1.1.00/46.0015

4. DOTKNĚTE SE INOVACÍ

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

5. MOJE VOLBA – MOJE BUDOUCNOST

CZ.1.07/1.1.02/02.0088

Realizátor: Integrovaná střední škola Sokolnice, 664 52 Sokolnice 496

Partneři: Svaz průmyslu a dopravy ČR, ESB Elektrické stroje a.s.

6. VZDĚLÁVÁNÍM UČITELŮ PODPOŘÍME VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ

CZ.02.3.68./0.0./0.0/16_022/0003978

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na vzdělávání učitelů k rozvoji čtenářské, jazykové a matematické gramotnosti, v oblasti inkluzivního vzdělávání a finacující činnost speciálního pedagoga ve škole.

Doba realizace 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

7. PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ MĚŠŤANSKÁ

CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0012040

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na personální podporu činností školního psychologa, speciálního pedagoga, na podporu vyučujících v oblasti projektové výuky a na žákovské aktivity v oblasti projektové výuky

Doba realizace 1. 2. 2019 – 30. 9. 2020

 

 

Zkvalitňování polytechnického a přírodovědného vzdělávání žáků SŠ

Vložil(a): Eva Čechová

partnerem projektu je Střední polytechnická škola Jílová – zaměřeno na manuální zručnost žáků naší školy (proběhne v 6. a 7. ročníku) a na volbu povolání (v 8. a 9. roč.)

Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání

Vložil(a): Eva Čechová

činnost mentorů na školách zaměřená na žáky ohrožené školním neúspěchem

V projektu jsou aktivně zapojeni:

Konzultant:                                       PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D., ředitelka školy

Mentor pro 1.stupeň (1. – 4.roč.): Mgr. Barbora Vaverková

Mentor pro 2.stupeň (+ 5.roč.):      Jana Urbanová, DiS.

Z celé školy je podpořeno celkem 18 žáků, s nimiž mentoři pracují. Nedílnou součástí jejich práce je těsná spolupráce s třídními učiteli podpořených žáků a učiteli jednotlivých předmětů.

projekt mentoři