Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Kontakty

NÁZEV: Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ADRESA: Měšťanská 459/21, Brno-Tuřany, 620 00 Brno
IČO: 70944776
RED IZO : 600108635
FORMA: Příspěvková organizace
DATOVÁ SCHRÁNKA: qemmjzt
BANKOVNÍ ÚČET: 7416504001 / 5500

 

Titul Jméno Příjmení Funkce E-mailová adresa Telefon Budova Vyučuje
Mgr. Petr Opletal ředitel školy petr.opletal@zsmestanska.cz  533433315 Měšťanská 21     AJ
        reditel@zsmestanska.cz       
Mgr. Radek Vecheta zástupce ŘŠ 2. st.     radek.vecheta@zsmestanska.cz  533433316 Měšťanská 21 F, PČ
        zastupce2.st@zsmestanska.cz       
Mgr. Alena Grünwaldová zástupce ŘŠ 1. st., Dvorecká alena.grunwaldova@zsmestanska.cz, zastupce1.st@zsmestanska.cz  533433311 Dvorecká 4 ČJ, SPP
Mgr. Marcela Vejmelková zástupce ŘŠ 1. st. Požární marcela.vejmelkova@zsmestanska.cz

zastupce1.stp@zsmestanska.cz

533433325 Požární 1 AJ, PRV, HV
Mgr. Gabriela Nosková Melkovičová vedoucí šk. porad. pr., výchovná porad. gabriela.melkovicova@zsmestanska.cz

vychporadce@zsmestanska.cz ,

533433320 Měšťanská 21  
  Eva Čechovská hospodářka školy,  hospodar@zsmestanska.cz  533433313 Měšťanská 21  
  Monika Kolegarová účetní sekretariat@zsmestanska.cz  533433314 Měšťanská 21  
      mzdová účetní monika.kolegarova@zsmestanska.cz       
  Šárka Fiedlerová vedoucí školní jídelny sarka.fiedlerova@zsmestanska.cz  533433323 Měšťanská 21  
  Oleksandra Nazaruk admin. prac. šk. kuch. stravne@zsmestanska.cz  533433323 Měšťanská 21  
        oleksandra.nazaruk@zsmestanska.cz       
Mgr. Lucie Osuská školní psycholog psycholog@zsmestanska.cz  533433320 Měšťanská 21  
        lucie.osuska@zsmestanska.cz       
Mgr. Alexandra Trýsková speciální pedagog alexandra.tryskova@zsmestanska.cz 533433320 Měšťanská 21  
Mgr. Jiří Pivrnec ICT správce jiri.pivrnec@zsmestanska.cz 533433322 Měšťanská 21  
  Jan Munclinger školník        
      recepce Měšťanská   533433380 Měšťanská 21 p. Švábová, p. Sobolová
      recepce Dvorecká   732631956 Dvorecká 4 p. Rudolecká
      recepce Požární   739820692 Požární 1 p. Vašínová
               
Mgr. Simona Klimešová 1. A – Třídní učitel simona.klimesova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4 ČJ, M, PČ, VV, HV
Mgr. Andrea Matalová 1. B – Třídní učitel andrea.matalova@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1 ČJ, M, TV, HV, PČ, VV
Mgr. Lucie Šenkyříková 2. A – Třídní učitel lucie.senkyrikova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4 M, PRV, AJ, PČ, TV, VV, HV
Mgr. Ivana Střížová 2. B – Třídní učitel ivana.strizova@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1 ČJ, M, PRV, VV, TV
Mgr. Lucie Rozmánková  3. A – Třídní učitel lrozmankova@zsmestanska.onmicrosoft.com 533433327 Dvorecká 4 ČJ, M, PRV, VV
Mgr. Jana Martinátová 3. B – Třídní učitel jana.martinatova@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1 ČJ, M, PRV, PČ, TV, HV, VV
Mgr. Alexandra Chymková 4. A – Třídní učitel alexandra.chymkova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4 ČJ, VLA, PRV, PŘI, HV, IN, PČ
Mgr. Markéta Ingerlová 4. B – Třídní učitel marketa.ingerlova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1 ČJ, M, VLA, PČ, PŘÍ, VV, HV
Mgr. Lenka Veselská 5. A – Třídní učitel lenka.veselska@zsmestanska.cz 533433384 Měšťanská 21 ČJ, M, VLA, PŘÍ, PČ, HV, VV
Mgr. Dana Zouharová 5. B – Třídní učitel dana.zouharova@zsmestanska.cz  533433384 Měšťanská 21 ČJ, M, PŘÍ, HV, SPP
Mgr. Igor Taptič 6. A – Třídní učitel igor.taptic@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 M, Z, VOZ
Mgr. Veronika Pipová 6. B – Třídní učitel veronika.pipova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 ČJ, AJ, SPP, VOZ
Mgr. Martin Fučík 6. C – Třídní učitel martin.fucik@zsmestanska.cz    Měšťanská 21 TV, VOZ
Mgr. Lucie Kučerová 7. A – Třídní učitel lucie.kucerova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 ČJ, D, VOZ
Mgr. Klára Špondrová 7. B – Třídní učitel klara.spondrova@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21 NJ, TV, VOZ
Bc.  Filip Danielka 7. C – Třídní učitel filip.danielka@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 M, VOZ
Mgr. Leona Patloková 8. A – Třídní učitel leona.patlokova@zsmestanska.cz  533433322 Měšťanská 21 M, F, IN, ICT KOORDINÁTOR, VOZ
Mgr. Tamara Chmelinová 8. B – Třídní učitel tamara.chmelinova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 AJ, VOZ
PaedDr. Jiří Kučera 8. C – Třídní učitel jiri.kucera@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 TV, VOZ, PČ, PŘ
Mgr.  Eva Šipulová 9. A – Třídní učitel eva.sipulova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 ČJ, HV, VOZ
Mgr. Marie Snopek Uttendorfská 9. B – Třídní učitel marie.uttendorfska@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21 PČ, IN, VOZ, Z
Mgr. Zdeněk Julínek 9. C – Třídní učitel zdenek.julinek@zsmestanska.cz    Měšťanská 21 D, Z, VOZ
               
               
Mgr. Lenka Bartošová učitel lenka.bartosova@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 AJ, HV
Dis. Markéta Bělíková asistent pedagoga, vychovatelka marketa.belikova@zsmestanska.cz 533433325 Měšťanská 21 Požární 1  
  Alena Čandrlová asistent pedagoga alena.candrlova@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21  
Mgr. Michaela Daňková učitel michaela.dankova@zsmestanska.cz  533433321 Měšťanská 21 M, Z
Mgr. Renata Dohnalová učitel renata.dohnalova@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 VV, In
Mgr. Pavla Dvořáková učitel pavla.dvorakova@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 Ch, F
  Iva Glozarová asistent pedagoga iva.glozarova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4  
Mgr. Petra Greplová učitel petra.greplova@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21 NJ, VOZ, volba povolání
Mgr. Stanislav Haňka učitel stanislav.hanka@zsmestanska.cz    Měšťanská 21 TV
Mgr. Petr Jakub učitel petr.jakub@zsmestanska.cz     TV, PČ, IN, SH
Mgr. Simona Jetelinová učitel simona.jetelinova@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21  PŘ, Z
Mgr. Veronika Klausová učitel veronika.klausova@zsmestanska.cz 533433318 Měšťanská 21  ČJ, NJ
PaedDr. Aleš Kodýs učitel ales.kodys@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21  PČ
Bc. Lenka Kučerová asistent pedagoga lenka.kucerova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4  
Mgr. Jakub Kyrš učitel jakub.kyrs@zsmestanska.cz   Měšťanská 21 TV
               
Mgr. Andrea Písařová učitel andrea.pisarova@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21  AJ, KOA
               
  Eva Remecká asistent pedagoga eva.remecka@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1  
Mgr. Martin Sedlo učitel martin.sedlo@zsmestanska.cz 533433322 Měšťanská 21 IN, ČJ
Mgr. Štěpánka Stehlíková učitel stepanka.stehlikova@zsmestanska.cz       AJ
Mgr. Eva Sýkorová učitel eva.sykorova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21  ČJ
  Tereza Šímová asistent pedagoga tereza.simova@zsmestanska.cz   Měšťanská 21  
  Karla Theimerová asistent pedagoga karla.theimerova@zsmestanska.cz    Dvorecká 4  
Mgr. Jana Vintrlíková učitel, asistent pedagoga jana.vintrlikova@zsmestanska.cz    Měšťanská 21 D, PČ
  Julie Žofčinová asistent pedagoga julie.zofcinova@zsmestanska.cz   Měšťanská 21  
               
               
               
               
               
               
  Michaela Hanáková vychovatelka ŠD, učitelka michaela.hanakova@zsmestanska.cz   533433329 Dvorecká 4 školní druž. 1
  Iva Glozarová vychovatelka ŠD Iva.glozarova@zsmestanska.cz   533433312 Dvorecká 4 školní druž. 2
  Simona Markusíková vychovatelka ŠD simona.markusikova@zsmestanska.cz 533433328 Dvorecká 4 školní druž. 3
  Renata Vlčková vedoucí vych. ŠD renata.vlckova@zsmestanska.cz  533433326 Požární 1 školní druž. 4
  Helena  Smejkalová vychovatelka ŠD helena.smejkalova@zsmestanska.cz  533433383 Požární 1 školní druž. 5
Bc. Eva  Remecká vychovatelka ŠD eva.remecka@zsmestanska.cz   533433382 Požární 1 školní druž. 6
               
  Renata Cafourková školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Jana Haráková školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Libuše Schnirchová školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Marta Kociánová školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
               
  Alla Králová školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Tetyana Tkachenko výdejna, úklid     Požární 1  
  Olena Lazoriak školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Věra Stratilová školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Jarmila Střelcová školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Marie Švábová výdejna   533433381 Dvorecká 4  
  Gabriela Čermáková výdejna   533433381 Dvorecká 4  
  Jitka Lespuchová výdejna     Požární 1