Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Kontakty

NÁZEV: Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ADRESA: Měšťanská 459/21, Brno-Tuřany, 620 00 Brno
IČO: 70944776
RED IZO : 600108635
FORMA: Příspěvková organizace
DATOVÁ SCHRÁNKA: qemmjzt
BANKOVNÍ ÚČET: 7416504001 / 5500

 

Titul Jméno Příjmení Funkce E-mailová adresa Telefon Budova Vyučuje
Mgr. Petr Opletal ředitel školy petr.opletal@zsmestanska.cz  533433315 Měšťanská 21     AJ
        reditel@zsmestanska.cz       
Mgr. Radek Vecheta zástupce ŘŠ 2. st.     radek.vecheta@zsmestanska.cz  533433316 Měšťanská 21 F, PČ
        zastupce2.st@zsmestanska.cz       
Mgr. Alena Grünwaldová zástupce ŘŠ 1. st.,  alena.grunwaldova@zsmestanska.cz 533433311 Dvorecká 4  
      výchovná porad.,   zastupce1.st@zsmestanska.cz    Měšťanská 21  
      vedoucí šk. porad. pr. vychporadce@zsmestanska.cz       
  Monika Kolegarová hospodář školy,  hospodar@zsmestanska.cz  533433314 Měšťanská 21  
      sekretariát školy,  sekretariat@zsmestanska.cz       
      mzdová účetní monika.kolegarova@zsmestanska.cz       
  Šárka Fiedlerová vedoucí školní jídelny sarka.fiedlerova@zsmestanska.cz  533433323 Měšťanská 21  
  Oleksandra Nazaruk admin. prac. šk. kuch. stravne@zsmestanska.cz  533433323 Měšťanská 21  
        oleksandra.nazaruk@zsmestanska.cz       
Mgr. Lucie Jiráčková školní psycholog psycholog@zsmestanska.cz  533433320 Měšťanská 21  
        lucie.jirackova@zsmestanska.cz       
Mgr. Gabriela Nosková Melkovičová speciální pedagog gmelkovicova@zsmestanska.onmicrosoft.com 533433384 Měšťanská 21  
Mgr. Jiří Pivrnec ICT správce jiri.pivrnec@zsmestanska.cz 533433322 Měšťanská 21  
  Jan Munclinger školník        
      recepce Měšťanská   533433380 Měšťanská 21 p. Švábová, p. Sobolová
      recepce Dvorecká   732631956 Dvorecká 4 p. Rudolecká
      recepce Požární   739820692 Požární 1 p. Vašínová
               
Mgr. Alena Grünwaldová 1. A – Třídní učitel alena.grunwaldova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4 ČJ, M,PRV, TV, PČ
Mgr. Ivana Střížová 1. B – Třídní učitel ivana.strizova@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1 ČJ, HV, M, PČ, PRV, TV, VV
Mgr. Lucie Rozmánková 2. A – Třídní učitel lrozmankova@zsmestanska.onmicrosoft.com 533433327 Dvorecká 4 ČJ, M, PRV, TV
Mgr. Andrea Matalová 2. B – Třídní učitel andrea.matalova@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1 ČJ, HV, M, PČ, PRV, TV, VV
Mgr. Alexandra Chymková 3. A – Třídní učitel alexandra.chymkova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4 ČJ, M, PRV, HV
Mgr. Markéta Ingerlová 3. B – Třídní učitel marketa.chobotova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1 ČJ, PRV
Mgr. Hmsa Al Samoudiová 4. A – Třídní učitel hmsa.alsamoudiova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4  
Mgr. Eva Kupská 4. B – Třídní učitel eva.kupska@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1 ČJ, HV, M, PČ, PRV, VV
Mgr. Lucie Šenkyříková 5. A – Třídní učitel lucie.senkyrikova@zsmestanska.cz  533433384 Měšťanská 21 AJ, ČJ, VLA, VV, HV, TV, Př
Mgr. Jana Martinátová 5. B – Třídní učitel jana.zelena@zsmestanska.cz  533433384 Měšťanská 21 ČJ, HV, M, PČ, PŘÍ, VLA, VV
Mgr. Lucie Kučerová 6. A – Třídní učitel lucie.kucerova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 ČJ
Mgr. Klára Špondrová 6. B – Třídní učitel klara.spondrova@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 NJ, TV, VOZ
Bc. Filip Danielka 6. C – Třídní učitel filip.danielka@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 AJ, M, VOZ
Mgr. Leona Patloková 7. A – Třídní učitel leona.patlokova@zsmestanska.cz  533433322 Měšťanská 21  F, M, VOZ, ICT koordinátor
Mgr. Tamara Chmelinová 7. B – Třídní učitel tamara.chmelinova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 AJ
Mgr.  Martin  Fučík 7. C – Třídní učitel martin.fucik@zsmestanska.cz    Měšťanská 21 TV, VOZ
Mgr. Eva Šipulová 8. A – Třídní učitel eva.sipulova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 ČJ
Mgr. Marie Snopek Uttendorfská 8. B – Třídní učitel marie.uttendorfska@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 PČ, IN, VOZ, Z
Mgr. Zdeněk Julínek 8. C – Třídní učitel zdenek.julinek@zsmestanska.cz    Měšťanská 21 IN, D, Z, VOZ
Mgr. Jana Vintrlíková 9. A – Třídní učitel jana.vintrlikova@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21 D, VOZ, PČ
Mgr. Simona Jetelinová 9. B – Třídní učitel simona.jetelinova@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21 PŘ, VOZ, Z
PaedDr. Jiří Kučera 9. C – Třídní učitel jiri.kucera@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 TV, VOZ, PČ, Př
               
  Kamila Adamcová Jenšíková asistent pedagoga kamila.jensikova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4  
Mgr. Lenka Bartošová učitel lenka.bartosova@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 AJ, KOA, HV
Dis. Markéta Bělíková asistent pedagoga marketa.belikova@zsmestanska.cz 533433384 Měšťanská 21  
  Alena Čandrlová asistent pedagoga alena.candrlova@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21  
Mgr. Michaela Daňková učitel michaela.dankova@zsmestanska.cz  533433321 Měšťanská 21 M, IN
Mgr. Pavla Dvořáková učitel pavla.dvorakova@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 Ch
  Iva Glozarová asistent pedagoga iva.glozarova@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21  
Mgr. Petra Greplová učitel petra.greplova@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 NJ, VOZ
Bc. Ivana Gricová asistent pedagoga ivana.gricova@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21  
Mgr. Stanislav Haňka učitel stanislav.hanka@zsmestanska.cz    Měšťanská 21 TV
  Petr Jakub učitel pjakub@zsmestanska.onmicrosoft.com   Měšťanská 21 TV, VV, Pč
Mgr. Zdeněk Julínek učitel zdenek.julinek@zsmestanska.cz    Měšťanská 21 IN, D, VOZ, Z, D
PaedDr. Aleš Kodýs učitel ales.kodys@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21 PČ, HV
Mgr. Sylva Krčálová asistent pedagoga skrcalova@zsmestanska.onmicrosoft.com 533433321 Měšťanská 21  
Bc. Lenka Kučerová asistent pedagoga lenka.kucerova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4  
Mgr. Jakub Kyrš učitel jkyrs@zsmestanska.onmicrosoft.com   Měšťanská 21  
Mgr. Helena Lossmannová asistent pedagoga helena.lossmanova@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21  
Mgr. Veronika Pipová učitel veronika.pipova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 AJ, ČJ, D, Z
Mgr. Andrea Písařová učitel andrea.pisarova@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 AJ
Mgr. Renata Vlčková učitel renata.vlckova@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 VV, In, InV
  Eva Remecká asistent pedagoga eva.remecka@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1  
Mgr. Martin Sedlo asistent pedagoga martin.sedlo@zsmestanska.cz 533433319 Měšťanská 21  
Mgr. Štěpánka Stehlíková učitel stepanka.stehlikova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4, Požární 1 AJ
Mgr. Eva Sýkorová učitel eva.sykorova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 ČJ
Mgr. Pavla Šálková učitel pavla.salkova@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21 HV, D, HS
  Tereza Šímová asistent pedagoga tereza.simova@zsmestanska.cz 533433319 Měšťanská 21  
Mgr. Igor Taptič učitel igor.taptic@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 M
  Karla Theimerová asistent pedagoga karla.theimerova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4  
Mgr. Iveta Wasiková asistent pedagoga iwasikova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4  
Mgr. Dana Zouharová učitel dana.zouharova@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1 M, AJ
  Julie Žofčinová asistent pedagoga julie.zofcinova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1  
Mgr. Lenka Veselská učitel lveselska@zsmestanska.onmicrosoft.com 533433325 Dvorecká 4 M, PŘ, VL, PČ, VV, HV
 Bc. Ivana Gricová vychovatelka ŠD ivana.gricova@zsmestanska.cz  533433329 Dvorecká 4 školní druž. 1
  Iva Glozarová vychovatelka ŠD Iva.glozarova@zsmestanska.cz   533433329 Dvorecká 4 školní druž. 1
  Michaela  Hanáková vychovatelka ŠD michaela.hanakova@zsmestanska.cz   533433312 Dvorecká 4 školní druž. 2
  Kamila Adamcová Jenšíková vychovatelka ŠD kamila.jensikova@zsmestanska.cz   533433328 Dvorecká 4 školní druž. 3
  Renata Vlčková vedoucí vych. ŠD renata.vlckova@zsmestanska.cz  533433326 Požární 1 školní druž. 4
  Helena  Smejkalová vychovatelka ŠD helena.smejkalova@zsmestanska.cz  533433383 Požární 1 školní druž. 5
Bc. Eva  Remecká vychovatelka ŠD eva.remecka@zsmestanska.cz   533433382 Požární 1 školní druž. 6
               
  Renata Cafourková školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Jana Haráková školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Libuše Schnirchová školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Marta Kociánová školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Marta Kociálnová .ml školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Alla Králová školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Tateyna Tkachenko výdejna     Požární 1  
  Lenka Richterová školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Věra Stratilová školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Jarmila Střelcová školní kuchyně   533433324 Měšťanská 21  
  Marie Švábová výdejna   533433381 Dvorecká 4  
  Gabriela Čermáková výdejna   533433381 Dvorecká 4  
  Martina Rudolecká výdejna, úklid     Požární 1