Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Kontakt

NÁZEV: Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ADRESA: Měšťanská 459/21,Brno-Tuřany, 620 00 Brno
IČO: 70944776
RED IZO : 600108635
FORMA: Příspěvková organizace
DATOVÁ SCHRÁNKA: qemmjzt
BANKOVNÍ ÚČET: 7416504001 / 5500

Titul Jméno Příjmení Funkce E-mailová adresa Telefon Budova Vyučuje
Mgr. Petr Opletal ředitel školy petr.opletal@zsmestanska.cz,
reditel@zsmestanska.cz
533433315 Měšťanská 21 TV, HV
Mgr. Radek Vecheta zástupce ŘŠ pro 2. st. radek.vecheta@zsmestanska.cz
zastupce2.st@zsmestanska.cz
533433316 Měšťanská 21 F, PČ
Mgr. Michaela Kašíková zástupce ŘŠ pro 1. st.
výchovná poradkyně
vedoucí školního poradenského pracoviště
michaela.kasikova@zsmestanska.cz
vychporadce@zsmestanska.cz
zastupce1.st@zsmestanska.cz
533433311
533433320
Dvorecká 4
Měšťanská 21
M, F
Monika Kolegarová hospodářka školy
sekretariát školy
hospodar@zsmestanska.cz
sekretariat@zsmestanska.cz
monika.kolegarova@zsmestanska.cz
533433314 Měšťanská 21
Marcela Čermáková mzdová účetní ekonomka ekonom@zsmestanska.cz 533433314 Měšťanská 21
Šárka Fiedlerová vedoucí školní jídelny sarka.fiedlerova@zsmestanska.cz
stravne@zsmestanska.cz
533433323 Měšťanská 21
Mgr. Lucie Jiráčková školní psycholog psycholog@zsmestanska.cz
lucie.jirackova@zsmestanska.cz
533433320 Měšťanská 21
Mgr. Jiří Pivrnec ICT správce jiri.pivrnec@zsmestanska.cz 533433322 Měšťanská 21
Mgr. Alena Grünwaldová 1.A – Třídní učitel alena.grunwaldova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4 ČJ, M,PRV, TV
Mgr. Ivana Střížová 1.B – Třídní učitel ivana.strizova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1 ČJ, HV, M, PČ, PRV, TV, VV
Mgr. Michaela Štěpánková 2.A – Třídní učitel michaela.stepankova@zsmestanska.cz 533433325 Dvorecká 4 HV, ČJ, M, PČ, PRV, TV, VV
Mgr. Andrea Matalová 2.B – Třídní učitel andrea.matalova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1 ČJ, HV, M, PČ, PRV, TV, VV
Mgr. Jana Dumová 3.A – Třídní učitel jana.dumova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4 ČJ, HV, M, PČ, PRV, VV
Mgr. Jana Zelená 3.B – Třídní učitel jana.zelena@zsmestanska.cz Požární 1 HV, M, PČ, PRV, VV
Mgr. Alexandra Chymková 4.A – Třídní učitel alexandra.chymkova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4 PČ, VV, ČJ, PŘÍ, TV, VLA,RFA
Mgr. Eva Kupská 4.B – Třídní učitel eva.kupska@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1 ČJ, M, PŘÍ, TV, VLA, VV
Mgr. Lukáš Adamec 5.A – Třídní učitel lukas.adamec@zsmestanska.cz 533433384 Měšťanská 21 TV, ČJ, PŘ, VLA, FY, IN, M,
Mgr. Lucie Šenkyříková 5.B – Třídní učitel lucie.senkyrikova@zsmestanska.cz 533433384 Měšťanská 21 HV, PČ, AJ, ČJ, PŘÍ, VLA, VV
Mgr. Petr Vach 6.A – Třídní učitel petr.vach@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 M, VOZ
Mgr. Marie Uttendorfská 6.B – Třídní učitel marie.uttendorfska@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 PČ, IN, VOZ, Z
Mgr. Stanislav Haňka 6.C – Třídní učitel stanislav.hanka@zsmestanska.cz 533433380 Měšťanská 21 TV, VOZ
Mgr. Jana Vintrlíková 7.A – Třídní učitel jana.vintrlikova@zsmestanska.cz 533433319 Měšťanská 21 D, VOZ
Mgr. Simona Jetelinová 7.B – Třídní učitel simona.jetelinova@zsmestanska.cz 533433319 Měšťanská 21 PŘ, VOZ, Z
Mgr. Jiří Kučera 7.C – Třídní učitel jiri.kucera@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 TV, VOZ, PČ
Mgr. Petra Dvořáčková 8.A – Třídní učitel petra.dvorackova@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 F, IN, CH,VOZ, F, CH
Mgr. Marie Švehlová 8.B – Třídní učitel marie.svehlova@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 M, VOZ
Mgr. Zdeněk Julínek 8.C – Třídní učitel zdenek.julinek@zsmestanska.cz 533433380 Měšťanská 21 IN, D, VOZ, Z, D
Mgr. Klára Špondrová 9.A – Třídní učitel klara.spondrova@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 NJ, TV, VOZ
Mgr. Lucie Kučerová 9.B – Třídní učitel lucie.kucerova@zsmestanska.cz 533433318 Měšťanská 21 ČJ, HV, VOZ
Mgr. Martin Fučík 9.C – Třídní učitel martin.fucik@zsmestanska.cz 533433380 Měšťanská 21 TV, VOZ
Mgr. Lenka Bartošová učitel lenka.bartosova@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 AJ, KOA
Alena Čandrlová asistentka pedagoga alena.candrlova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4
Filip Danielka učitel filip.danielka@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 AJ, M
Jan Egerle asistent pedagoga jan.egerle@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21
Mgr. Iva Glozarová asistentka pedagoga iva.glozarova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1 TV
Mgr. Petra Greplová učitel petra.greplova@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 IN, NJ,VOZ
Ivana Gricová asistentka pedagoga ivana.gricova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1
Mgr. Jana Hradská RD jana.hradska@zsmestanska.cz Měšťanská 21
Mgr. Markéta Chobotová učitel marketa.chobotova@zsmestanska.cz Měšťanská 21 ČJ, TV
Kamila Jenšíková vychovatelka ŠD
asistentka pedagoga
kamila.jensikova@zsmestanska.cz 533433384 Měšťanská 21
Mgr. Aleš Kodýs učitel ales.kodys@zsmestanska.cz 533433319 Měšťanská 21 PČ, HV
Lenka Kučerová asistentka pedagoga lenka.kucerova@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21
Dana Kuncová asistentka pedagoga dana.kuncova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4
Helena Lossmannová asistentka pedagoga helena.lossmanova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1
Mgr. Hana Marková učitel hana.markova@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 AJ, PŘ
Mgr. Leona Patloková učitel leona.patlokova@zsmestanska.cz 533433322 Měšťanská 21 AJ, F, M
Mgr. Veronika Pipová učitel veronika.pipova@zsmestanska.cz 533433318 Měšťanská 21 AJ, ČJ, D, Z,
Mgr. Petra Pítra učitel petra.pitra@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 VV, IN
Milada Pokrutová vychovatelka ŠD eva.pokrutova@zsmestanska.cz Dvorecká 4
Eva Remecká asistentka pedagoga eva.remecka@zsmestanska.cz 533433319 Měšťanská 21
Lucie Rozmánková RD lucie.rozmankova@zsmestanska.cz
Vladimíra Sobotková asistentka pedagoga vladimira.sobotkova@zsmestanska.cz 533433384 Měšťanská 21
Mgr. Štěpánka Stehlíková učitel stepanka.stehlikova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4 AJ
Mgr. Eva Sýkorová učitel eva.sykorova@zsmestanska.cz 533433318 Měšťanská 21 ČJ, CVČ
Bc. Pavla Šálková učitel pavla.salkova@zsmestanska.cz 533433319 Měšťanská 21 HV
Mgr. Eva Šipulová učitel eva.sipulova@zsmestanska.cz 533433318 Měšťanská 21 ČJ, HV
Karla Theimerová asistentka pedagoga karla.theimerova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4
Jiří Tichý učitel jiri.tichy@zsmestanska.cz Měšťanská 21 M
Renata Vlčková vedoucí vychovatelka ŠD renata.vlckova@zsmestanska.cz 533433326 Požární 1
Milena Vořechovská RD milena.vořechovska@zsmestanska.cz
Marie Švábová recepce, úklid 533433380
737160771
Měšťanská 21
Zlatka Štefanová recepce 732631956 Dvorecká 4
Ivana Vašínová recepce Požární 1
J. Haráková školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
J. Schnirchová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
M. Kociánová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
v. Stratilová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
M Kociálnová .ml školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
J. Lespuchová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
M Dobrovolná školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Olexandra Nazaruk školní kuchyně – adm. prac. olexandra.nazaruk@zsmestanska.cz 533433323 Měšťanská 21
H. Smejkalová školní družina 1 533433329 Dvorecká 4
Kamila Jenšíková školní družina 2 533433312 Dvorecká 4
M. Pokrutová školní družina 3 533433328 Dvorecká 4
M. Švábová výdejna 533433381 Dvorecká 4
G. Čermáková výdejna 533433381 Dvorecká 4
Z. Štefanová recepce Dvor. 732631956 Dvorecká 4
I. Gricová školní družina 5 533433382 Požární 1
P. Šálková školní družina 6 533433383 Požární 1
M Rudolecká výdejna, úklid Požární 1
I. Vašínová recepce Pož. 739820692 Požární 1