Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Kontakt

NÁZEV: Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ADRESA: Měšťanská 459/21,Brno-Tuřany, 620 00 Brno
IČO: 70944776
RED IZO : 600108635
FORMA: Příspěvková organizace
DATOVÁ SCHRÁNKA: qemmjzt
BANKOVNÍ ÚČET: 7416504001 / 5500

Titul Jméno Příjmení Funkce E-mailová adresa Telefon Budova Vyučuje
Mgr. Petr Opletal ředitel školy petr.opletal@zsmestanska.cz 533433315 Měšťanská 21 TV, HV
reditel@zsmestanska.cz
Mgr. Radek Vecheta zástupce ŘŠ 2. st. radek.vecheta@zsmestanska.cz 533433316 Měšťanská 21 F, PČ
zastupce2.st@zsmestanska.cz
Mgr. Michaela Kašíková zástupce ŘŠ 1. st., michaela.kasikova@zsmestanska.cz 533433311 Dvorecká 4 M, F
výchovná porad., zastupce1.st@zsmestanska.cz 533433320 Měšťanská 21
vedoucí školního vychporadce@zsmestanska.cz
porad. pracoviště
Monika Kolegarová hospodář školy, hospodar@zsmestanska.cz 533433314 Měšťanská 21
sekretariát školy, sekretariat@zsmestanska.cz
mzdová účetní monika.kolegarova@zsmestanska.cz
Bc. Marcela Čermáková účetní, ekonom ucetni.ekonom@zsmestanska.cz 533433313 Měšťanská 21
marcela.cermakova@zsmestanska.cz
Šárka Fiedlerová vedoucí školní jídelny stravne@zsmestanska.cz 533433323 Měšťanská 21
sarka.fiedlerova@zsmestanska.cz
Mgr. Lucie Jiráčková školní psycholog psycholog@zsmestanska.cz 533433320 Měšťanská 21
lucie.jirackova@zsmestanska.cz
Mgr. Jiří Pivrnec ICT správce jiri.pivrnec@zsmestanska.cz 533433322 Měšťanská 21
recepce Měšťanská 533433380 Měšťanská 21 p. Švábová
737160771 Měšťanská 21 p. Sobolová
recepce Dvorecká 732631956 Dvorecká 4 p. Štefanová
recepce Požární 739820692 Požární 1 p. Vašínová
Jan Munclinger školník
Mgr. Alena Grünwaldová 1.A – Třídní učitel alena.grunwaldova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4 ČJ, M,PRV, TV
Mgr. Ivana Střížová 1.B – Třídní učitel ivana.strizova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1 ČJ, HV, M, PČ, PRV, TV, VV
Mgr. Michaela Štěpánková 2.A – Třídní učitel michaela.stepankova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4 HV, ČJ, M, PČ, PRV, TV, VV
Mgr. Andrea Matalová 2.B – Třídní učitel andrea.matalova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1 ČJ, HV, M, PČ, PRV, TV, VV
Mgr. Jana Dumová 3.A – Třídní učitel jana.dumova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4 ČJ, HV, M, PČ, PRV, VV
Mgr. Jana Zelená 3.B – Třídní učitel jana.zelena@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1 ČJ, M
Mgr. Alexandra Chymková 4.A – Třídní učitel alexandra.chymkova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4 PČ, VV, ČJ, PŘÍ, TV, VLA, RFA
Mgr. Eva Kupská 4.B – Třídní učitel eva.kupska@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1 ČJ, M, PŘÍ, VLA, PČ
Mgr. Markéta Chobotová 5.A – Třídní učitel marketa.chobotova@zsmestanska.cz 533433384 Měšťanská 21 ČJ, HV
Mgr. Lucie Šenkyříková 5.B – Třídní učitel lucie.senkyrikova@zsmestanska.cz 533433384 Měšťanská 21 HV, PČ, AJ, ČJ, PŘÍ, VLA, VV
Mgr. Petr Vach 6.A – Třídní učitel petr.vach@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 M, VOZ
Mgr. Marie Uttendorfská 6.B – Třídní učitel marie.uttendorfska@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 PČ, IN, VOZ, Z
Mgr. Stanislav Haňka 6.C – Třídní učitel stanislav.hanka@zsmestanska.cz Měšťanská 21 TV, VOZ
Mgr. Jana Vintrlíková 7.A – Třídní učitel jana.vintrlikova@zsmestanska.cz 533433319 Měšťanská 21 D, VOZ, PČ
Mgr. Simona Jetelinová 7.B – Třídní učitel simona.jetelinova@zsmestanska.cz 533433319 Měšťanská 21 PŘ, VOZ, Z, PČ
PaedDr. Jiří Kučera 7.C – Třídní učitel jiri.kucera@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 TV, VOZ, PČ
Mgr. Petra Dvořáčková 8.A – Třídní učitel petra.dvorackova@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 F, IN, CH, VOZ
Mgr. Marie Švehlová 8.B – Třídní učitel marie.svehlova@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 M, VOZ
Mgr. Zdeněk Julínek 8.C – Třídní učitel zdenek.julinek@zsmestanska.cz Měšťanská 21 IN, D, VOZ, Z, D
Mgr. Klára Špondrová 9.A – Třídní učitel klara.spondrova@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 NJ, TV, VOZ
Mgr. Lucie Kučerová 9.B – Třídní učitel lucie.kucerova@zsmestanska.cz 533433318 Měšťanská 21 ČJ, HV, VOZ
Mgr. Martin Fučík 9.C – Třídní učitel martin.fucik@zsmestanska.cz Měšťanská 21 TV, VOZ
Mgr. Lukáš Adamec učitel lukas.adamec@zsmestanska.cz 533433384 Měšťanská 21 TV, PŘ, VLA, FY, IN, M
Mgr. Lenka Bartošová učitel lenka.bartosova@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 AJ, KOA
Alena Čandrlová asistent pedagoga alena.candrlova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4
Filip Danielka učitel filip.danielka@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 AJ, M
Bc. Jan Egerle asistent pedagoga jan.egerle@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21
Iva Glozarová asistent pedagoga iva.glozarova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1 TV
Mgr. Petra Greplová učitel petra.greplova@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 IN, NJ, VOZ
Bc. Ivana Gricová asistent pedagoga ivana.gricova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1
Mgr. Jana Hradská učitel jana.hradska@zsmestanska.cz Měšťanská 21  Rodičovská dovolená
Kamila Jenšíková asistent pedagoga kamila.jensikova@zsmestanska.cz 533433384 Měšťanská 21
Mgr. Aleš Kodýs učitel ales.kodys@zsmestanska.cz 533433319 Měšťanská 21 PČ, HV
Bc. Lenka Kučerová asistent pedagoga lenka.kucerova@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21
Dana Kuncová asistent pedagoga dana.kuncova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4
Mgr. Helena Lossmannová asistent pedagoga helena.lossmannova@zsmestanska.cz 533433325 Požární 1
Mgr. Hana Marková učitel hana.markova@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21 AJ, PŘ
Mgr. Leona Patloková učitel leona.patlokova@zsmestanska.cz 533433322 Měšťanská 21 AJ, F, M
Mgr. Veronika Pipová učitel veronika.pipova@zsmestanska.cz 533433318 Měšťanská 21 AJ, ČJ, D, Z
Mgr. Petra Pítra učitel petra.pitra@zsmestanska.cz 533433321 Měšťanská 21 VV, IN
Eva Remecká asistent pedagoga eva.remecka@zsmestanska.cz 533433319 Měšťanská 21
Lucie Rozmánková učitel lucie.rozmankova@zsmestanska.cz  Rodičovská dovolená
Mgr. Vladimíra Sobotková asistent pedagoga vladimira.sobotkova@zsmestanska.cz 533433384 Měšťanská 21
Mgr. Štěpánka Stehlíková učitel stepanka.stehlikova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4 AJ
Požární 1
Mgr. Eva Sýkorová učitel eva.sykorova@zsmestanska.cz 533433318 Měšťanská 21 ČJ, CVČ
Bc. Pavla Šálková učitel pavla.salkova@zsmestanska.cz 533433319 Měšťanská 21 HV
Hana Šimečková asistent pedagoga Hana.simeckova@zsmestanska.cz 533433317 Měšťanská 21
Mgr. Eva Šipulová učitel eva.sipulova@zsmestanska.cz 533433318 Měšťanská 21 ČJ, HV
Karla Theimerová asistent pedagoga karla.theimerova@zsmestanska.cz 533433327 Dvorecká 4
Milena Vořechovská učitel milena.vořechovska@zsmestanska.cz  Rodičovská dovolená
Milada Pokrutová vychovatelka ŠD milada.pokrutova@zsmestanska.cz 533433329 Dvorecká 4 školní druž. 1
Kamila Jenšíková vychovatelka ŠD kamila.jensikova@zsmestanska.cz 533433312 Dvorecká 4 školní druž. 2
Helena Smejkalová vychovatelka ŠD helena.smejkalova@zsmestanska.cz 533433328 Dvorecká 4 školní druž. 3
Renata Vlčková vedoucí vych. ŠD renata.vlckova@zsmestanska.cz 533433326 Požární 1 školní druž. 4
Bc. Ivana Gricová vychovatelka ŠD ivana.gricova@zsmestanska.cz 533433382 Požární 1 školní druž. 5
Bc. Pavla Šálková vychovatelka ŠD pavla.salkova@zsmestanska.cz 533433383 Požární 1 školní druž. 6
Oleksandra Nazaruk admin. prac. šk. kuch. oleksandra.nazaruk@zsmestanska.cz 533433323 Měšťanská 21
Marie Dobrovolná školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Jana Haráková školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Libuše Schnirchová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Marta Kociánová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Marta Kociálnová .ml školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Jitka Lespuchová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Věra Stratilová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Jarmila Střelcová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Marie Švábová výdejna 533433381 Dvorecká 4
Gabriela Čermáková výdejna 533433381 Dvorecká 4
Martina Rudolecká výdejna, úklid Požární 1