Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Kontakty

NÁZEV: Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ADRESA: Měšťanská 459/21,Brno-Tuřany, 620 00 Brno
IČO: 70944776
RED IZO : 600108635
FORMA: Příspěvková organizace
DATOVÁ SCHRÁNKA: qemmjzt
BANKOVNÍ ÚČET: 7416504001 / 5500

Titul Jméno Příjmení Funkce E-mailová adresa Telefon Budova Vyučuje
Mgr. Petr Opletal ředitel školy petr.opletal@zsmestanska.cz  533433315 Měšťanská 21 TV, HV
reditel@zsmestanska.cz 
Mgr. Radek Vecheta zástupce ŘŠ 2. st. radek.vecheta@zsmestanska.cz  533433316 Měšťanská 21 F, PČ
zastupce2.st@zsmestanska.cz 
Mgr. Michaela Kašíková zástupce ŘŠ 1. st., michaela.kasikova@zsmestanska.cz 533433311 Dvorecká 4 M, F
výchovná porad., zastupce1.st@zsmestanska.cz  533433320 Měšťanská 21
vedoucí šk. porad. pr. vychporadce@zsmestanska.cz 
Mgr. Gabriela Nosková Melkovičová speciální pedagog gabriela.melkovicova@zsmestanska.cz 533433384 Měšťanská 21
Monika Kolegarová hospodář školy, hospodar@zsmestanska.cz  533433314 Měšťanská 21
sekretariát školy, sekretariat@zsmestanska.cz 
mzdová účetní monika.kolegarova@zsmestanska.cz 
Bc. Marcela Čermáková účetní, ekonom ucetni.ekonom@zsmestanska.cz  533433313 Měšťanská 21
marcela.cermakova@zsmestanska.cz 
Šárka Fiedlerová vedoucí školní jídelny sarka.fiedlerova@zsmestanska.cz  533433323 Měšťanská 21
Oleksandra Nazaruk admin. prac. šk. kuch. stravne@zsmestanska.cz  533433323 Měšťanská 21
oleksandra.nazaruk@zsmestanska.cz 
Mgr. Lucie Jiráčková školní psycholog psycholog@zsmestanska.cz  533433320 Měšťanská 21
lucie.jirackova@zsmestanska.cz 
Mgr. Jiří Pivrnec ICT správce jiri.pivrnec@zsmestanska.cz 533433322 Měšťanská 21
recepce Měšťanská 533433380 Měšťanská 21 p. Švábová
737160771 Měšťanská 21
recepce Dvorecká 732631956 Dvorecká 4 p. Štefanová
recepce Požární 739820692 Požární 1 p. Vašínová
Jan Munclinger školník sekretariat@zsmestanska.cz   533433380
Mgr. Lenka Veselská 1. A – Třídní učitel lenka.veselska@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4 ČJ, HV, M, PČ, PRV, TV, VV
Mgr. Andrea Matalová 1. B – Třídní učitel andrea.matalova@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1 ČJ, HV, M, PČ, PRV, TV, VV
Mgr. Alena Grünwaldová 2. A – Třídní učitel alena.grunwaldova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4 ČJ, M,PRV, TV, PČ
Mgr. Ivana Střížová 2. B – Třídní učitel ivana.strizova@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1 ČJ, HV, M, PČ, PRV, TV, VV
Ing. Hmsa Al-Samoudiová 3. A – Třídní učitel hmsa.alsamoudiova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4 HV, ČJ, M, PČ, PRV, TV, VV
Mgr. Eva Kupská 3. B – Třídní učitel eva.kupska@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1 ČJ, HV, M, PČ, PRV, VV
Mgr. Lucie Šenkyříková 4. A – Třídní učitel lucie.senkyrikova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4 M, AJ, ČJ, VLA, VV, HV
Mgr. Jana Zelená 4. B – Třídní učitel jana.zelena@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1 ČJ, HV, M, PČ, PŘÍ, VLA, TV, VV
Mgr. Alexandra Chymková 5. A – Třídní učitel alexandra.chymkova@zsmestanska.cz  533433384 Měšťanská 21 CJ, VL, PŘÍ, VLA, PČ, TV, VV, Z
Mgr. Dana Zouharová 5. B – Třídní učitel dana.zouharova@zsmestanska.cz  533433384 Měšťanská 21 ČJ, M, PŘÍ, VLA, PČ
Mgr. Leona Patloková 6. A – Třídní učitel leona.patlokova@zsmestanska.cz  533433322 Měšťanská 21 AJ, F, M
Mgr. Tamara Chmelinová 6. B – Třídní učitel tamara.chmelinova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 AJ
Mgr. Martin Fučík 6. C – Třídní učitel martin.fucik@zsmestanska.cz  Měšťanská 21
Mgr. Eva Šipulová 7. A – Třídní učitel eva.sipulova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 ČJ
Mgr. Marie Uttendorfská 7. B – Třídní učitel marie.uttendorfska@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 PČ, IN, VOZ, Z
Mgr. Stanislav Haňka 7. C – Třídní učitel stanislav.hanka@zsmestanska.cz  Měšťanská 21 TV, VOZ
Mgr. Jana Vintrlíková 8. A – Třídní učitel jana.vintrlikova@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21 D, VOZ, PČ
Mgr. Simona Jetelinová 8. B – Třídní učitel simona.jetelinova@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21 PŘ, VOZ, Z
PaedDr. Jiří Kučera 8. C – Třídní učitel jiri.kucera@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 TV, VOZ, PČ
Mgr. Petra Dvořáčková 9. A – Třídní učitel petra.dvorackova@zsmestanska.cz  533433321 Měšťanská 21 F, CH, VOZ
Mgr. Marie Švehlová 9. B – Třídní učitel marie.svehlova@zsmestanska.cz  533433321 Měšťanská 21 M, IN, VOZ
Mgr. Zdeněk Julínek 9. C – Třídní učitel zdenek.julinek@zsmestanska.cz  Měšťanská 21 IN, D, VOZ, Z, D
Mgr. Lenka Bartošová učitel lenka.bartosova@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 AJ, KOA
Alena Čandrlová asistent pedagoga alena.candrlova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4
Bc. Filip Danielka učitel filip.danielka@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 AJ, M
Mgr. Michaela Daňková učitel michaela.dankova@zsmestanska.cz  533433321 Měšťanská 21 M, IN
Iva Glozarová asistent pedagoga iva.glozarova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4
Mgr. Petra Greplová učitel petra.greplova@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 IN, NJ, VOZ
Bc. Ivana Gricová asistent pedagoga ivana.gricova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4
Mgr. Jana Hradská učitel jana.hradska@zsmestanska.cz  Měšťanská 21  Rodičovská dovolená
Mgr. Markéta Chobotová Učitel (4. B) marketa.chobotova@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1 ČJ, HV, M, PČ, PRV, TV, VV
Petr Jakub učitel petr.jakub@zsmestanska.cz Měšťanská 21
Kamila Jenšíková asistent pedagoga kamila.jensikova@zsmestanska.cz  533433384 Měšťanská 21
PaedDr. Aleš Kodýs učitel ales.kodys@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21 PČ, HV
Bc. Lenka Kučerová asistent pedagoga lenka.kucerova@zsmestanska.cz  533433327 Dvorecká 4
Mgr. Lucie Kučerová učitel lucie.kucerova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 ČJ
metodik prevence II. st.
Mgr. Helena Lossmannová asistent pedagoga helena.lossmanova@zsmestanska.cz  533433321 Měšťanská 21
Mgr. Veronika Pipová učitel veronika.pipova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 AJ, ČJ, D, Z
Mgr. Petra Pítra učitel petra.pitra@zsmestanska.cz  533433321 Měšťanská 21 VV, IN
Eva Remecká asistent pedagoga eva.remecka@zsmestanska.cz  533433325 Požární 1
 Mgr. Lucie Rozmánková učitel lucie.rozmankova@zsmestanska.cz   Rodičovská dovolená
Martin Sedlo asistent pedagoga martin.sedlo@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21
Mgr. Štěpánka Stehlíková učitel stepanka.stehlikova@zsmestanska.cz  533433327 Dvor., Pož. AJ
Mgr. Eva Sýkorová učitel eva.sykorova@zsmestanska.cz  533433318 Měšťanská 21 ČJ
Bc. Pavla Šálková učitel pavla.salkova@zsmestanska.cz  533433319 Měšťanská 21 HV, D
Mgr. Klára Špondrová učitel klara.spondrova@zsmestanska.cz  533433317 Měšťanská 21 NJ, TV, VOZ
Mgr. Michaela Štěpánková učitel michaela.stepankova@zsmestanska.cz Rodičovská dovolená
Karla Theimerová asistent pedagoga karla.theimerova@zsmestanska.cz  533433384 Měšťanská 21
 Mgr. Milena Vořechovská učitel milena.vořechovska@zsmestanska.cz   Rodičovská dovolená
 Bc. Ivana Gricová vychovatelka ŠD ivana.gricova@zsmestanska.cz  533433329 Dvorecká 4 školní druž. 1
Ivana Glozarová vychovatelka ŠD Ivana.glozarova@zsmestanska.cz   533433329 Dvorecká 4 školní druž. 1
Michaela Hanáková vychovatelka ŠD michaela.hanakova@zsmestanska.cz   533433312 Dvorecká 4 školní druž. 2
Kamila Jenšíková vychovatelka ŠD kamila.jensikova@zsmestanska.cz   533433328 Dvorecká 4 školní druž. 3
Renata Vlčková vedoucí vych. ŠD renata.vlckova@zsmestanska.cz  533433326 Požární 1 školní druž. 4
Helena Smejkalová vychovatelka ŠD helena.smejkalova@zsmestanska.cz  533433383 Požární 1 školní druž. 5
Bc. Eva Remecká vychovatelka ŠD eva.remecka@zsmestanska.cz   533433382 Požární 1 školní druž. 6
Renata Cafourková školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Jana Haráková školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Libuše Schnirchová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Marta Kociánová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Marta Kociálnová .ml školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Jitka Lespuchová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Lenka Richterová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Věra Stratilová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Jarmila Střelcová školní kuchyně 533433324 Měšťanská 21
Marie Švábová výdejna 533433381 Dvorecká 4
G. Čermáková výdejna 533433381 Dvorecká 4
M Rudolecká výdejna, úklid Požární 1