Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » „Maják – síť kolegiální podpory“

„Maják – síť kolegiální podpory“

Vložil(a): Leona Patloková

Výzva č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.
Název projektu „Maják – síť kolegiální podpory“
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000517


Od ledna 2019 jsme se zapojili jako partnerská škola Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře
Králové nad Labem do projektu Evropské unie – „Maják – síť kolegiální podpory“.
Cílem tohoto projektu je rozvoj badatelsky orientované výuky přírodovědných předmětů ve školách
(BOV), motivování žáků k výchovnému procesu pomocí vyspělých a zážitkových technologií,
spolupráce mezi kolegy přírodovědných i ostatních předmětů, spolupráce s okolními školami a
sdílení příkladů dobré praxe formou videí.
V rámci tohoto projektu škola získá například sadu senzorů typu Pasco, Arduino, sada robotů typu
Lego Mindstorms, stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování a mimo jiné i 3D tiskárnu.

dav
dav
dav
dav
dav
dav


Petra Dvořáčková, Leona Patloková