Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Žák » A co víc? » Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Vložil(a): Eva Čechová

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 8 televizí, 4 monitorů a 124,00 kg drobného elektra.

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 8 televizí, 4 monitorů a 124,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 4,81 MWh elektřiny, 248,93 litrů ropy, m3 vody a 0,18 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,03 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,17 tun.

recyklo1