Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Organizace výuky od 30. 11. 2020

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení rodiče, milí žáci.

Vypadá to, že se snad již nic nezmění a že od pondělí 30. 11. 2020 budou moci děti téměř kompletně nastoupit zpět do škol. Všichni se na ně moc těšíme a věříme, že i oni na nás. Protože kdy jindy bychom si měli vážit toho, že se můžeme vzdělávat… Rád bych vám tímto sdělil stručné info k následujícím dnům:

Prezenční výuka do Vánoc:

 • Kompletní první stupeň: 1. – 5. třídy.
 • Týden 30. 11. – 4. 12.: třídy: 6B, 7B, 8B, 6C, 7C, 9ABC.
 • Týden 7. – 11. 12.: třídy: 6A, 7A, 8A, 8C, 9ABC.
 • Týden 14. – 18. 12.: třídy: 6B, 7B, 8B, 6C, 7C, 9ABC.
 • Týden 21. – 25. 12. (dva dny před prázdninami): třídy 6A, 7A, 8A, 8C, 9ABC.

Distanční výuka do Vánoc:

 • Týden 30. 11. – 4. 12.: třídy: 6A, 7A, 8A, 8C.
 • Týden 7. – 11. 12.: třídy: 6B, 7B, 8B, 6C, 7C.
 • Týden 14. – 18. 12.: třídy: 6A, 7A, 8A, 8C.
 • Týden 21. – 25. 12. (dva dny před prázdninami): třídy 6B, 7B, 8B, 6C, 7C.

Organizační pravidla prezenční výuky:

Příchod žáků:

 • Děti 1. a 2. tříd, které nechodí do ranní družiny – čekají před školou, odvádí si je vyučující v čase 7:40 – 7:50
 • Děti 3. a 4. tříd, které nechodí do ranní družiny – čekají před školou, odvádí si je vyučující v čase 7:50 – 8:00
 • 5A – čeká u přístavby – odvádí vyučující v čase 7:40 – 7:50
 • 5B – čeká u přístavby – odvádí vyučující v čase 7:50 – 8:00
 • 6C, 7B – čeká u hlavního vchodu – odvádí vyučující v čase 7:40 – 7:50
 • 6B, 7C – čeká u hlavního vchodu – odvádí vyučující v čase 7:50 – 8:00
 • 9A, 9C – čeká u hlavního vchodu – odvádí vyučující v čase 7:40 – 7:50
 • 9B, 8B – čeká u hlavního vchodu – odvádí vyučující v čase 7:50 – 8:00
 • Abychom dodrželi povinnost nemíchat žáky, moc prosíme, aby žáci nechodili dříve, než mají napsáno, aby se drželi svých tříd a nepromíchávali se s ostatními! Děkujeme.
 • Ve třídě povinné umytí rukou a dezinfekce.
 • Po celou dobu pobytu ve škole (výuka, přestávky, pohyb po škole) jsou povinné roušky.
 • Výuka probíhá dle platného rozvrhu, vyjma výuky TV (včetně plavání, místo výuky TV v případě příznivého počasí pobyt na čerstvém vzduchu – vybavte prosím děti teplým oblečením!) a vyjma zpěvu v HV.
 • Mimo výše uvedené dochází pouze k drobným úpravám rozvrhu – viz. příloha
 • Stravování:
 • Je upraven rozpis obědů (viz. příloha) – všichni jsou povinni jej respektovat, včetně dojíždějících. Nacházíme se v mimořádné situaci! Kdybychom neupravili rozpis obědů, nebyli bychom schopni děti odstravovat! Děti z budovy Měšťanská dostanou všechny informace od svých třídních vyučujících.
 • Obědy na budovách: – 1. třída – 11:40, 2. třída – 12:10, 3. třída – 12:35, 4. třída – 13:00. Platí, že po celou dobu je nad žáky, které čekají na obědy, vykonáván dohled buď TU, nebo vychovatelem ŠD.
 • Všichni strávníci, kteří od pondělí najíždějí na prezenční výuku, mají automaticky přihlášený oběd! Pokud se stravovat nechcete, obědy si odhlaste!
 • Školní družina:
 • funguje v upraveném režimu z důvodu povinnosti dodržení homogenity skupin. Jakmile budeme moci opět míchat skupiny, okamžitě se vrátíme k běžnému provozu! Děkujeme za pochopení.
 • ranní družina pro 1. – 3. třídu od 7:00.
 • odpolední družina pro 1. – 4. třídu do 15:30.
 • školní autobus linky Š85 bude od pondělí jezdit – s DPMB ladíme jakou formou z hlediska toho, že celá doprava jezdí podle prázdninového jízdního řádu. Konečné info bude na webových stránkách a FB školy nejpozději v pátek.
 • Chtěl bych připomenout a zdůraznit, že distanční výuka je nadále povinná!
 • v pondělí 30. 11. v 16:00 (1. stupeň) a v 17:00 (2. stupeň), se uskuteční ON-LINE třídní schůzky. Třídní schůzky budou probíhat přes aplikaci TEAMS – je nutné přihlásit se přes účty vašich dětí!

Vážení rodiče a milí žáci, všem nám je určitě jasné, že nás opět, již po několikáté v letošním kalendářním roce, čeká něco nového, s čím jsme se dosud nesetkali. Věřím, že společnými silami to opět zvládneme. Minimálně stejně tak dobře, jako to zvládáme dosud. Díky vám všem. Těšíme se na vaše děti a věříme, že zůstaneme spolu a zdraví!

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal​

Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.
reditel@zsmestanska.cz
tel. 533 433 315
mob. 725484405