Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Rozdělení žáků přijatých ke vzdělávání ve šk. roce 2020/ 2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků. Protože se množí dotazy ohledně rozdělení dětí na jednotlivé budovy (Dvorecká, Požární), chtěl bych Vám sdělit, pokračování…

Seznam žáků přijatých ke vzdělávání 2020/2021

Ošetřovné do 13ti let

Vážení rodiče, žádosti o ošetřovné (od minulého týdne nově do 13ti let) vyřizujeme jako doposud! Formulář si NEMUSÍTE tisknout, zašlete pouze pokračování…

PLATBA STRAVNÉHO, PŘEPLATKY

trvalé příkazy je možné pozastavit, není nutné provádět úhrady záloh přeplatek na stravném je možné vrátit na základě písemné žádosti pokračování…

Učivo 15. 6. – 19. 6.

Vážení rodiče, v sekci Žák_Máme umět jsou opět vloženy nové soubory k učivu, které si Vaše děti mají splnit, viz https://www.zsmestanska.cz/kategorie/mame_umet/ Jedná pokračování…

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu bude pokračování…

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, vzhledem k eskalující situaci a vládou vyhlášené karanténě Vás prosím, abyste vypracované úkoly odevzdávali pokud možno výhradně elektronicky. Ve výjimečných pokračování…

Zrušení úředních hodin a vyřizování žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Z důvodu vládou nařízené karantény jsou úřední hodiny do odvolání zrušeny. Ke konzultaci využijte mail a telefon. Vyřízení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do pokračování…

Zrušení pronájmu tělocvičen a prostorů školy

V návaznosti na včerejší rozhodnutí vlády a vyhlášení nouzového stavu rušíme s okamžitou platností veškeré nájmy tělocvičen a prostor školy na všech budovách! Mgr. pokračování…

Informace k domácímu vzdělávání

Dobrý den vážení rodiče, na základě prvních zkušeností s domácí výukou a komunikace s některými z vás rekapitulujeme zadávání a povinnost plnit školou zadané úkoly: pokračování…