Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro žáky 9. ročníku (případně pro zájemce 5. a 7. ročníku – víceletá gymnázia)

Září

 • Informativní schůzka pro rodiče k přijímacímu řízení (u nás ve škole)
 • Zvážit zájem o SŠ s talentovou zkouškou (max 2 školy, nebo 2 obory na 1 škole)
 • Koncem měsíce zveřejní SŠ termíny jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ)
 • Sledovat weby: www.cermat.cz, www.msmt.cz

Říjen

 • Nahlásit TU případný zájem o studiu na SŠ s talentovou zkouškou
 • Sledovat Dny otevřených dveří (dále jen DOD) na SŠ
 • Žáci 9. tříd od nás dostanou tištěný Atlas školství
 • Návštěvy náborářů SŠ žáků 9. tříd v hodinách VOZ
 • Navštěvovat DOD zvažovaných SŠ/SOU, sledovat aktuální informace na webu zvažované SŠ/SOU

Listopad

 • Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou do 30.11.!!! doručí rodiče
 • Návštěvy náborářů SŠ žáků 9.tříd v hodinách VOZ
 • Beseda s pracovníky Úřadu práce pro žáky 9. tříd
 • Navštěvovat DOD zvažovaných SŠ/SOU, sledovat aktuální informace na webu zvažované SŠ/SOU Festival vzdělávání online: www.vyberskoly.cz/festival

Prosinec

 • Zvažovat výběr SŠ (2 školy nebo 2 obory na 1 škole)
 • Navštěvovat DOD na zvažovaných SŠ/SOU, sledovat aktuální informace na webu zvažované SŠ/SOU

Leden

 • Přijímací zkoušky na SŠ s talentovými zkouškami
 • Navštěvovat DOD na SŠ, sledovat aktuální informace na webu zvažované SŠ/SOU
 • TU vydá rodiči oproti předložení OP a podpisu Zápisový lístek (rodiče vyplní Zápisový lístek až při odevzdávání na místě SŠ)
 • TU rozdají žákům 1. stranu přihlášky ke kontrole osobních údajů. Rodiče zkontrolují údaje na 1. straně přihlášky, vepíší 2 vybrané školy (nebo 1 školu a 2 obory, názvy oborů, kódy oborů, IZO škol), pošlou podepsanou přihlášku po synovi/dceři zpět TU

Únor

 • Žáci od nás obdrží 2 přihlášky (oboustranně vytištěné vč. známek, razítka a podpisu p. ředitele)
 • Potvrzení přihlášky o zdravotní způsobilosti návštěva lékaře (vyžaduje-li to obor studia)

Březen

 • Přihlášky doručí rodiče (za doručení přihlášek na školy zodpovídají rodiče) na SŠ do 1.3.!!! (přílohou k přihlášce lze na SŠ dodat úspěchy z olympiád apod., žák se SVP může doložit k přihlášce případně závěry z vyšetření z PPP – musí však obsahovat specifikaci podmínek pro přijímací řízení)

Duben

 • Očekávání písemné pozvánky k JPZ ze SŠ (jejím obsahem bude předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení, místo a čas konání, obsah zkoušky, seznam povolených pomůcek, organizační pokyny)
 • JPZ na maturitní obory
 • Zápisový lístek - je-li dítě přijato, musí rodič na SŠ/SOU doručit do 10 dnů od výsledku rozhodnutí o přijetí!!!

Květen

 • Náhradní termíny JPZ
 • Odvolání (pokud nebyl syn/dcera přijat/a), může rodič podat do 3 dnů od vyhlášení výsledků a vyhledávat SŠ/SOU, které vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení. Ve 2. kole si již žák může podat libovolné množství přihlášek (požádá TU o tisk přihlášek, bez vyplněné školy, údaje o SŠ rodiče vepisují do přihlášky sami, 1 přihláška = 1 SŠ)

Poradenství

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Spolupráce