Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Poradenství » Vhodné k přečtení » Postup při objednávání žáka do pedagogicko-psychologické poradny (PPP)

Postup při objednávání žáka do pedagogicko-psychologické poradny (PPP)

Vložil(a): Eva Čechová

  1. Pokud vyučující pedagog nebo školní psycholog zjistí u žáka speciální vzdělávací potřeby, neprodleně informuje zákonného zástupce žáka o možnosti, zajistit si vyšetření v PPP.
  2. Zákonný zástupce dle svého uvážení, si vybere PPP, telefonicky ji kontaktuje a domluví si termín (poradny a kontakty jsou uvedeny níže).
  3. Na stránkách školy si zákonný zástupce vytiskne formulář: Souhlas s poskytnutím informací, vyplní ho, podepíše a zašle výchovnému poradci ve škole poštou nebo prostřednictvím třídního učitele.
  4. Škola na základě souhlasu neprodleně vyplní školní dotazník a zašle poradně uvedené v souhlasu.
  5. Zákonný zástupce, který má zájem o zohlednění žáka na základě jeho vzdělávacích potřeb, informuje školu o výsledku vyšetření a zajistí doručení doporučení z PPP.

 

Kontakty na pedagogicko-psychologické poradny v Brně

Pracoviště Kohoutova
Telefon: 545 223 379-80
Email: kohoutova@pppbrno.cz
Adresa: Kohoutova 4, 613 00 Brno

Pracoviště Zachova
Telefon: 543 245 915      543 245 914      543 245 916
Email: zachova@pppbrno.cz
Adresa: Lomená 44, 617 00 Brno

Pracoviště Hybešova
Telefon: 543 426 080, 731 658 683
Email: hybesova@pppbrno.cz
Adresa: Hybešova 15, 602 00 Brno

Pedagogicko-psychologická poradna Akreditované pracoviště MŠMT, Voroněžská 5
Telefon: 543 216 135, 775 211 793
Email: ppp@skolskykomplex.cz
Adresa: Voroněžská 5, 616 00 Brno

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno
Telefon: 739 450 034
Email: poradna@kpppb.cz
Adresa: Veveří 462/15, 602 00 Brno