Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Učitel » ESF + DUM » Projekty ZŠ Měšťanská

Projekty ZŠ Měšťanská

Vložil(a): Eva Čechová

 SOLE – OJEDINĚLÝ PROJEKT

zajímavá výuka novou metodou

 

PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH VE MĚSTĚ BRNĚ

Projekt spolufinancovaný EU bude plošně podporovat kvalitu a proinkluzivnost základního vzdělávání ve městě Brně.

 

VZDĚLÁVÁNÍM UČITELŮ PODPOŘÍME VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ

CZ.02.3.68./0.0./0.0/16_022/0003978

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na vzdělávání učitelů k rozvoji čtenářské, jazykové a matematické gramotnosti, v oblasti inkluzivního vzdělávání a finacující činnost speciálního pedagoga ve škole.

Doba realizace 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

 

 ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

CZ.1.07./1.1.00/53.0004

 

Ukončené projekty

1. Nová škola

2. ŠKOLNÍ FIRMY

CZ 1.07/1.1.00/54.0020

Doba realizace: 8. 10. 2014 – 31. 7. 2015

3. MĚSTO BRNO ZVYŠUJE KVALITU VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

CZ.1.07/1.1.00/46.0015

4. DOTKNĚTE SE INOVACÍ

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

5. MOJE VOLBA – MOJE BUDOUCNOST

CZ.1.07/1.1.02/02.0088

Realizátor: Integrovaná střední škola Sokolnice, 664 52 Sokolnice 496

Partneři: Svaz průmyslu a dopravy ČR, ESB Elektrické stroje a.s.