Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Schůzka rodičů prvních tříd

Schůzka rodičů prvních tříd

Vložil(a): Leona Patloková

Vážení rodiče,
schůzka rodičů žáků prvních tříd se bude konat 12.6. v 17:00 hodin v
prostorách školní jídelny na budově Měšťanská.
Na této schůzce se dozvíte informace k začátku školního roku, pomůcky
potřebné do první třídy, způsob výuky.
Budou vám rozdány přihlášky ke školnímu stravování i do školní
družiny.
Zákonní zástupci, kteří si dosud nevyzvedli rozhodnutí o přijetí,
budou mít možnost je převzít na schůzce (nutné prokázat se OP).
Rozhodnutí může převzít pouze zákonný zástupce, kterého jste určili
při podávání žádosti k jednání se školou.

Těšíme se na setkání s vámi.

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
Mgr. Petr Opletal, ředitel