Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Žák » A co víc? » STUDY SKILLS – nabídka kroužku pro žáky 2. st.

STUDY SKILLS – nabídka kroužku pro žáky 2. st.

Vložil(a): Radek Vecheta

Vážení rodiče,

ve škole jsme byli osloveni nabídkou kroužku pro Vaše děti – poskytujeme informace také pro Vás, abyste se mohli lépe rozhodnout. Jedná se o projekt Věda nás baví, který organizuje České vysoké učení technické, které nás hodlá požádat o možnost nabídnout v rámci tohoto projektu  kroužek našim žákům.

www.vedanasbavi.cz

STUDY SKILLS

Společnost VĚDA NÁS BAVÍ nabízí jedinečnou možnost ke zlepšení studiijních výsledků Vašich dětí. Cílem našeho kroužku je přispět k zefektivnění vlastního učebního procesu. Žáci budou mít možnost osvojit si studijní techniky, které využijí také v průběhu dalšího studia a které jim navíc v budoucnu usnadní přechod na střední školu.

NÁPLŇ LEKCÍ:

Žáci jsou v cca 20 minutách seznámeni s jednotlivými učebními dovednostmi (např. jak si rozvrhnout čas při učení, jak se orientovat v textu a udělat si výpisek, jak vzájemně spolupracovat na zadaných úkolech apod.).

Následujících cca 40 minut je vyplněno procvičováním nově získaných učebních dovedností, přičemž tyto lze využít také při práci na domácích úkolech zadaných během školní výuky. Žák může také využít čas k tomu, aby mu lektor pomohl zvládnout látku, kterou např. ve škole zameškal nebo která mu není po učitelově výkladu zcela jasná.

Lekce jsou navrženy tak, aby po jejich absolvování žáci neměli problém např. s přechodem na střední školu, kde jsou na ně kladeny větší nároky na samostatnost a vlastní přípravu do skoly.

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN?

*             Pro žáky 2. stupně ZŠ (6. – 9. třída)

JAK DLOUHO TRVÁ JEDNA LEKCE, JAK ČASTO A KDE PROBÍHÁ?

*             60 minut, 1x – 2x týdně v prostorách základní školy

ORGANIZACE:

*             Žáci přijdou v předem dohodnutém čase do vyhrazené učebny. Lektor zodpovídá za bezpečnost žáků a dodržování řádu základní školy po celou dobu trvání lekce a za organizaci průběhu

CENA:

*             Brno: 890,- Kč/pololetí = 15 lekcí (jedna lekce za týden)

Pokud se dítě přihlásí na kroužek na 2 dny v týdnu, má na druhý den slevu 25% Děti je možné přihlašovat i během pololetí. Cena bude snížena o promeškané lekce.

PLATBA:

*             Převodem na účet. Údaje pro platbu obdržíte emailem po přihlášení, případně budou poskytnuty na první hodině.

PŘIHLÁŠKY:

*             Přihlásit se na kroužek přes naše webové stránky.

VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s.

České vysoké učení technické v Praze

Horská 2040/3   128 00 Praha 2

mcervkova@vedanasbavi.cz

www.vedanasbavi.cz      <http://www.vedanasbavi.cz/newsletter/img/avg.png>     <http://www.facebook.com/vedanasbavi>