Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Úprava cen stravného ve školní jídelně od 1. 7. 2019

Úprava cen stravného ve školní jídelně od 1. 7. 2019

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Vážení strávníci. Z důvodu neustálého zvyšování cen surovin jsme nuceni zdražit stravu ve školní jídelně od 1. 7. 2019 o 3,- Kč v každé cenové kategorii.

Na základě vývoje cen potravin a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon a vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování v platném znění dochází k úpravě ceny obědů a velikostí jednotlivých porcí s platností od 1. 7. 2019.

ZŠ 7-10 let…………….. Kč 27,- trvalý příkaz Kč 560,-
ZŠ 11-14 let………….…Kč 29,- trvalý příkaz Kč 600,-
ZŠ 15 a více let………. Kč 31,- trvalý příkaz Kč 640,-
RFA 11-14 let ………… Kč 42,-
RFA 15 a více let.…….. Kč 45,-
zaměstnanci ZŠ.……… Kč 31,- trvalý příkaz Kč 440,-
(z toho příspěvek Kč 10,- z FKSP)
důchodci, ostatní cizí…. Kč 63,- trvalý příkaz Kč 1300,-
(Kč 36,- potraviny, Kč 20,- mzdové náklady, Kč 7,- věcné náklady)

Mgr. Petr Opletal
Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.