Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Žádosti » Uvolnění žáka z  vyučování některého předmětu

Uvolnění žáka z  vyučování některého předmětu

Vložil(a): Radek Vecheta

Pokud potřebujete uvolnit žáka z vyučování některého předmětu ( např. z tělesné výchovy nebo pracovních činností) ze zdravotních důvodů na delší dobu, postupujte takto:

1. vyplňte Žádost o uvolnění

2. nechejte si na žádosti potvrdit ošetřujícím lékařem důvody k uvolnění a upřesnit míru omezení a dobu uvolnění. Bude žák uvolněn zcela nebo jen z některých činností?

3. doručte žádost třídnímu učiteli, který ji následně předá ředitelce školy.

Pokud bude žák uvolněn na celé pololetí nebo celý školní rok, nebude z daného předmětu hodnocen na vysvědčení a nebude muset konat žádné dodatečné přezkoušení. Na vysvědčení bude mít zapsáno uvolněn nebo uvolněna.

Žáka nelze uvolňovat z vyučování zpětně!